Χρήση των πολυμέσων HEIF ή HEVC σε συσκευές Apple

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στο iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή στο macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση, για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF ή HEVC που έχουν ληφθεί με μια συσκευή iOS.

Το iOS 11 και το macOS High Sierra εισήγαγαν υποστήριξη για τις ακόλουθες νέες τυποποιημένες μορφές πολυμέσων:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) για φωτογραφίες
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), γνωστό και ως H.265, για βίντεο

Οι μορφές HEIF και HEVC παρέχουν καλύτερη συμπίεση από τις μορφές JPEG και H.264 και, επομένως, χρησιμοποιούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης στις συσκευές σας και στις Φωτογραφίες iCloud διατηρώντας παράλληλα την ίδια οπτική ποιότητα. 

Για να προβάλετε πλήρως, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF και HEVC στη συσκευή σας, αναβαθμίστε τη στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS 11 ή σε νεότερη έκδοση ή του macOS High Sierra ή σε νεότερη έκδοση.

Λήψη αυτών των πολυμέσων

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS 11 ή νεότερη έκδοση, οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC. Άλλες συσκευές μπορούν να προβάλουν, να επεξεργαστούν ή να αντιγράψουν αυτά τα πολυμέσα με περιορισμούς, αν χρησιμοποιούν iOS 11 ή νεότερη έκδοση, ή macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

Αν και η λήψη πολυμέσων στις μορφές HEIF και HEVC συνιστάται, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις συσκευές ώστε να πραγματοποιούν λήψη χρησιμοποιώντας τις παλιότερες μορφές, οι οποίες είναι συμβατές με ευρύτερο αριθμό συσκευών και λειτουργικών συστημάτων:

  1. Μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις > Κάμερα.
  2. Πατήστε «Μορφές».
  3. Πατήστε «Πιο συμβατή μορφή». Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC και μόνο όταν χρησιμοποιείτε το iOS 11 ή νεότερη έκδοση.
  4. Όλες οι νέες φωτογραφίες και τα βίντεο θα χρησιμοποιούν πλέον τη μορφή JPEG ή H.264. Για να επιστρέψετε στη χρήση των μορφών HEIF και HEVC που εξοικονομούν χώρο, επιλέξτε «Υψηλή απόδοση».

Εργασία με αυτά τα πολυμέσα

Το iOS 11 και οι νεότερες εκδόσεις και το macOS High Sierra και οι νεότερες εκδόσεις ενσωματώνουν υποστήριξη για τα πολυμέσα HEIF και HEVC, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αυτά τα πολυμέσα σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Φωτογραφίες, iMovie και QuickTime Player.

Σε ορισμένες παλιότερες συσκευές, η υποστήριξη της μορφής HEVC επηρεάζεται από την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ (fps) του βίντεο. Οι αναλύσεις 1080p και κάτω και οι ρυθμοί καρέ 60 fps και κάτω είναι συμβατά με ευρύτερο αριθμό παλαιότερων συσκευών. Για να μειώσετε την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ που χρησιμοποιεί η συσκευή λήψης για την εγγραφή βίντεο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κάμερα > Βίντεο, καθώς και στις Ρυθμίσεις > Κάμερα > Εγγραφή σε αργή κίνηση. 

Αν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud με το iOS 10 ή το macOS Sierra, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα εικονίδιο προειδοποίησης  στην επάνω δεξιά γωνία της φωτογραφίας ή του βίντεο ή ένα μήνυμα ειδοποίησης. Για να προβάλετε πλήρως, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF και HEVC στη συσκευή σας, αναβαθμίστε τη σε iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή σε macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

Κοινοποίηση αυτών των πολυμέσων

Οι Φωτογραφίες iCloud διατηρούν τα πολυμέσα στην αρχική τους μορφή, ανάλυση και ρυθμό καρέ. Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να προβάλει πλήρως, να επεξεργαστεί ή να αντιγράψει πολυμέσα HEIF ή HEVC στις Φωτογραφίες iCloud ή τα εμφανίζει σε χαμηλότερη ανάλυση, αναβαθμίστε τη σε iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή σε macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

Κατά την κοινοποίηση πολυμέσων μέσω άλλων τρόπων, όπως μέσω AirDrop, Μηνυμάτων ή email, ενδέχεται να γίνει κοινοποίηση σε πιο συμβατή μορφή, όπως JPEG ή H.264, ανάλογα με το αν η συσκευή που λαμβάνει τα πολυμέσα υποστηρίζει τη νεότερη μορφή.

Μετατροπή αυτών των πολυμέσων

Μπορείτε να μετατρέψετε πολυμέσα HEIF και HEVC με την εξαγωγή τους σε διαφορετική μορφή από μια εφαρμογή της Apple ή μια εφαρμογή τρίτων. Για παράδειγμα:

  • Αν ανοίξετε μια εικόνα HEIF στις Φωτογραφίες ή στην Προεπισκόπηση στον Mac, μπορείτε να επιλέξετε Αρχείο > Εξαγωγή και στη συνέχεια να επιλέξετε μια μορφή, όπως JPEG ή PNG, πριν από την αποθήκευση.
  • Αν ανοίξετε ένα βίντεο HEVC στο QuickTime Player στον Mac, μπορείτε να επιλέξετε Αρχείο > Εξαγωγή ως και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε σε μορφή H.264, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει επιλεγεί το πλαίσιο επιλογής HEVC.

Εισαγωγή αυτών των πολυμέσων μέσω USB

Όταν εισαγάγετε πολυμέσα HEIF ή HEVC από μια συνδεδεμένη συσκευή iOS στις Φωτογραφίες, την Καταγραφή εικόνων ή σε ένα PC, τα πολυμέσα ενδέχεται να μετατραπούν σε JPEG ή H.264.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά εισαγωγής στο iOS 11 ή σε νεότερη έκδοση. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες. Στην ενότητα «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ MAC Ή PC», πατήστε «Διατήρηση αρχικών», για να αποτρέψετε τη μετατροπή των πολυμέσων σε JPEG ή H.264 κατά την εισαγωγή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: