Χρήση των πολυμέσων HEIF ή HEVC σε συσκευές Apple

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στο iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή στο macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση, για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF ή HEVC που έχουν ληφθεί με μια συσκευή iOS.

Από το iOS 11 και το macOS High Sierra, παρέχεται πλέον υποστήριξη για τις ακόλουθες νέες τυποποιημένες μορφές πολυμέσων:

 • HEIF (High Efficiency Image File Format) για φωτογραφίες
 • HEVC (High Efficiency Video Coding), γνωστό και ως H.265, για βίντεο

Οι μορφές HEIF και HEVC παρέχουν καλύτερη συμπίεση από τις μορφές JPEG και H.264 και, επομένως, χρησιμοποιούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης στις συσκευές σας και στις Φωτογραφίες iCloud διατηρώντας παράλληλα την ίδια οπτική ποιότητα. 

Για να έχετε πλήρεις δυνατότητες προβολής, επεξεργασίας ή αντιγραφής πολυμέσων HEIF και HEVC στη συσκευή σας, κάντε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS 11 ή σε νεότερη έκδοση ή του macOS High Sierra ή σε νεότερη έκδοση.

Λήψη αυτών των πολυμέσων

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS 11 ή νεότερη έκδοση, οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να πραγματοποιούν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC. Σε άλλες συσκευές υπάρχει δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας ή αντιγραφής αυτών των πολυμέσων με περιορισμούς, αν χρησιμοποιούν το iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή το macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

 • iPhone 7 ή iPhone 7 Plus ή νεότερα μοντέλα
 • iPad (6ης γενιάς) ή νεότερο μοντέλο
 • iPad Air (3ης γενιάς) ή νεότερο μοντέλο
 • iPad mini (5ης γενιάς) ή νεότερο μοντέλο
 • iPad Pro (10,5 ιντσών), iPad Pro (11 ιντσών) και iPad Pro 12,9 ιντσών (2ης γενιάς) ή νεότερα μοντέλα
  Μάθετε πώς μπορείτε να προσδιορίσετε ποιο μοντέλο iPhone ή ποιο μοντέλο iPad έχετε.

Αν και η λήψη πολυμέσων στις μορφές HEIF και HEVC συνιστάται, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις συσκευές ώστε να πραγματοποιούν λήψη χρησιμοποιώντας τις παλαιότερες μορφές, οι οποίες είναι συμβατές με μεγαλύτερο αριθμό συσκευών και λειτουργικών συστημάτων:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κάμερα.
 2. Αγγίξτε «Μορφές».
 3. Αγγίξτε «Πιο συμβατή μορφή». Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC και μόνο όταν χρησιμοποιείται το iOS 11 ή νεότερη έκδοση.
 4. Όλες οι νέες φωτογραφίες και τα βίντεο θα χρησιμοποιούν πλέον τη μορφή JPEG ή H.264. Για να επιστρέψετε στη χρήση των μορφών HEIF και HEVC που εξοικονομούν χώρο, επιλέξτε «Υψηλή απόδοση».

Εργασία με αυτά τα πολυμέσα

Το iOS 11 και νεότερη έκδοση και το macOS High Sierra και νεότερη έκδοση ενσωματώνουν υποστήριξη για τα πολυμέσα HEIF και HEVC, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να προβάλλετε, να επεξεργάζεστε ή να αντιγράφετε αυτά τα πολυμέσα σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Φωτογραφίες, iMovie και QuickTime Player.

Σε ορισμένες παλαιότερες συσκευές, η υποστήριξη της μορφής HEVC επηρεάζεται από την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ (fps) του βίντεο. Οι αναλύσεις 1080p και κάτω και οι ρυθμοί καρέ 60 fps και κάτω υποστηρίζονται από μεγαλύτερο αριθμό παλαιότερων συσκευών. Για να μειώσετε την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ που χρησιμοποιεί η συσκευή λήψης για την εγγραφή βίντεο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κάμερα > Βίντεο, καθώς και στις Ρυθμίσεις > Κάμερα > Εγγραφή σε αργή κίνηση. 

Αν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud με το iOS 10 ή το macOS Sierra, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα εικονίδιο προειδοποίησης  στην επάνω δεξιά γωνία της φωτογραφίας ή του βίντεο ή ένα μήνυμα ειδοποίησης. Για να έχετε πλήρεις δυνατότητες προβολής, επεξεργασίας ή αντιγραφής πολυμέσων HEIF και HEVC στη συσκευή σας, κάντε αναβάθμιση στο iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή στο macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

Κοινοποίηση και μετατροπή αυτών των πολυμέσων

Αν κοινοποιείτε αυτά τα πολυμέσα από τις Φωτογραφίες iCloud, τα πολυμέσα διατηρούνται στην αρχική τους μορφή, ανάλυση και ρυθμό καρέ. Αν η συσκευή σας δεν έχει πλήρεις δυνατότητες προβολής, επεξεργασίας ή αντιγραφής πολυμέσων HEIF ή HEVC στις Φωτογραφίες iCloud ή αν τα εμφανίζει σε χαμηλότερη ανάλυση, κάντε αναβάθμιση στο iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή στο macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

Αν κοινοποιείτε αυτά τα πολυμέσα χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους, όπως το AirDrop, τα Μηνύματα ή το email, τα πολυμέσα μπορεί να κοινοποιηθούν αυτόματα σε μια πιο συμβατή μορφή, όπως JPEG ή H.264, ανάλογα με το αν η συσκευή λήψης υποστηρίζει τη νεότερη μορφή πολυμέσων.

Για να μετατρέψετε πολυμέσα HEIF και HEVC χειροκίνητα, εξαγάγετέ τα σε διαφορετική μορφή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή της Apple ή τρίτου παρόχου. Για παράδειγμα:

 • Αν ανοίξετε μια εικόνα HEIF στις Φωτογραφίες ή στην Προεπισκόπηση στο Mac, επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή και στη συνέχεια επιλέξτε μια μορφή, όπως JPEG ή PNG, και αποθηκεύστε.
 • Αν ανοίξετε ένα βίντεο HEVC στο QuickTime Player στο Mac, επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή ως. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού για να αλλάξετε από «Μικρότερο μέγεθος αρχείου (HEVC)» σε «Μεγαλύτερη συμβατότητα (H.264)» και κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Αν δείτε ένα πλαίσιο επιλογής HEVC αντί για το αναδυόμενο μενού, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής και αποθηκεύστε.

Εισαγωγή αυτών των πολυμέσων μέσω USB

Όταν εισάγετε πολυμέσα HEIF ή HEVC από μια συνδεδεμένη συσκευή iOS στις Φωτογραφίες, στην Καταγραφή εικόνων ή σε έναν υπολογιστή, τα πολυμέσα μπορεί να μετατραπούν σε JPEG ή H.264. Αν δεν θέλετε να μετατραπούν, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες στη συσκευή iOS, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Διατήρηση αρχικών».

Ημερομηνία δημοσίευσης: