Αν το Mac σας εμφανίσει το σφάλμα -1008F κατά την εκκίνηση

Το Mac σας προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκκινηθεί από την Ανάκτηση macOS μέσω διαδικτύου.

Μια υδρόγειος με ένα θαυμαστικό σημαίνει ότι το Mac σας προσπάθησε να εκκινηθεί από την Ανάκτηση macOS μέσω διαδικτύου, αλλά δεν τα κατάφερε. Αν αυτό εμφανίζεται με το σφάλμα -1008F, μία από τις ακόλουθες λύσεις ενδέχεται να σας βοηθήσει.

Υδρόγειος με ένδειξη του σφάλματος -1008F

Κάντε εκκίνηση με χρήση των πλήκτρων Option-Command-R

Απενεργοποιήστε το Mac, ενεργοποιήστε το και πατήστε αμέσως παρατεταμένα τα πλήκτρα Option-Command-R για να κάνετε εκκίνηση από την πιο πρόσφατη έκδοση της Ανάκτησης macOS. Μην χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Shift-Option-Command-R σε αυτήν την περίπτωση, επειδή το Mac σας θα εκκινηθεί από μια παλαιότερη έκδοση της Ανάκτησης macOS.

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, απενεργοποιήστε το Κλείδωμα ενεργοποίησης όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ή απενεργοποιήστε το Κλείδωμα ενεργοποίησης

Το Κλείδωμα ενεργοποίησης είναι μια δυνατότητα του macOS Catalina 10.15 ή νεότερης έκδοσης. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης μέχρι να ολοκληρώσετε τη χρήση της Ανάκτησης macOS.

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στο «Apple ID».
 3. Κάντε κλικ στο «iCloud» στην πλαϊνή γραμμή.
 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Εύρεση Mac» στα δεξιά και στη συνέχεια εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID όταν σας ζητηθεί. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στην Ανάκτηση macOS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά αυτήν τη ρύθμιση.

Προτιμήσεις Apple ID

Αν δεν μπορέσετε να ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, επειδή το Mac σας δεν εκκινείται καθόλου, χρησιμοποιήστε μία από τις άλλες συσκευές σας για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης:

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
 2. Σε μια άλλη συσκευή, μεταβείτε στο iCloud.com και συνδεθείτε με το Apple ID σας.
 3. Κάντε κλικ στην «Εύρεση iPhone».
 4. Επιλέξτε το Mac σας από τη λίστα συσκευών. Αν δεν εμφανίζεται κάποια λίστα συσκευών, επιλέξτε το Mac σας από το μενού συσκευών στο επάνω μέρος της σελίδας.
 5. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι η Εύρεση να ολοκληρώσει την ενημέρωση της τελευταίας γνωστής τοποθεσίας του Mac σας.
 6. Να επιλέξει «Αφαίρεση από λογαριασμό». Αν δεν εμφανίζεται αυτή η επιλογή, επιστρέψτε στο μενού συσκευών στο επάνω μέρος της σελίδας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης  δίπλα στο όνομα του Mac σας.
 7. Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε την ενέργεια κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αφαίρεση».

Θα πρέπει τώρα να είναι δυνατή η εκκίνηση από μια παλαιότερη έκδοση της Ανάκτησης macOS χωρίς το σφάλμα -1008F. Αφού ολοκληρώσετε τις απαραίτητες ενέργειες στην Ανάκτηση macOS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την Εύρεση Mac στις προτιμήσεις Apple ID.

Ημερομηνία δημοσίευσης: