Πώς να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας για τη συσκευή Apple

Το iPhone, το iPad, το iPod touch, το Apple Watch, το Apple TV και ο Mac λαμβάνουν ανά διαστήματα ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε για τυχόν ενημερώσεις χειροκίνητα.

     Μήνυμα «Διατίθενται ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας» στο iPhone


Αν μια χώρα, μια περιοχή ή ένα κράτος ανακοινώσει μια αλλαγή η οποία σχετίζεται με την ώρα, π.χ. μια αλλαγή σε μια ζώνη ώρας ή στη θερινή ώρα:

 • Η Apple αποστέλλει μια ενημέρωση ζώνης ώρας στη συσκευή σας.
 • Η συσκευή σας εμφανίζει μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι διατίθενται ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.

Για να αποδεχτείτε τους νέους ορισμούς ζώνης ώρας από την Apple, επιλέξτε «Επανεκκίνηση» στην ειδοποίηση. Διαφορετικά, η συσκευή σας θα λάβει την ενημέρωση την επόμενη φορά που θα την επανεκκινήσετε.

Πώς να ελέγξετε για ενημερώσεις ζώνης ώρας

Αν δεν λάβατε την ειδοποίηση ζώνης ώρας, μπορείτε ακόμη να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις ζώνης ώρας χειροκίνητα.

Σε iPhone, iPad, iPod touch ή Apple Watch

Αυτά τα βήματα απαιτούν iOS 10 ή νεότερη έκδοση και watchOS 3 ή νεότερη έκδοση. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει αυτό το λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
 2. Στη συσκευή iOS, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα.
  Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις ζώνης ώρας για το Apple Watch χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το iPhone που είναι ζευγοποιημένο με το Apple Watch σας.
 3. Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι διατίθενται ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας, επανεκκινήστε τη συσκευή σας για να λάβετε την ενημέρωση. Όταν το μήνυμα εμφανιστεί στο Apple Watch, επανεκκινήστε και αυτό. 
 4. Αν δεν βλέπετε την ειδοποίηση στη συσκευή iOS σας, επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη ρυθμίσεων, περιμένετε λίγα λεπτά και, κατόπιν, πατήστε ξανά «Ημερομηνία και ώρα». Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ενημέρωσης της ζώνης ώρας κοντά στο κάτω μέρος των ρυθμίσεων για την «Ημερομηνία και ώρα», επανεκκινήστε τη συσκευή σας για να λάβετε την ενημέρωση. Περιμένετε λίγα λεπτά και, κατόπιν, επανεκκινήστε το Apple Watch.

Σε Apple TV

Αυτά τα βήματα απαιτούν tvOS 10 ή νεότερη έκδοση σε Apple TV HD και Apple TV 4K. Αν το Apple TV σας δεν διαθέτει αυτό το λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Apple TV σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ζώνη ώρας. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι διατίθενται ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας, επανεκκινήστε το Apple TV για να λάβετε την ενημέρωση.
 3. Αν δεν εμφανιστεί το μήνυμα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί «Menu» στο τηλεχειριστήριο Apple TV, για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας. Περιμένετε μερικά λεπτά και, κατόπιν, επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ζώνη ώρας. Αν εμφανιστεί τότε το μήνυμα, επανεκκινήστε το Apple TV σας για να λάβετε την ενημέρωση. 

Στον Mac

Αυτά τα βήματα απαιτούν macOS High Sierra. Αν ο Mac σας δεν διαθέτει αυτό το λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο Mac είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή «Ημερομηνία και ώρα».
 3. Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι διατίθενται ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας, επανεκκινήστε τον Mac σας.
 4. Αν δεν εμφανιστεί η ειδοποίηση, κλείστε τις «Προτιμήσεις συστήματος», περιμένετε μερικά λεπτά και κατόπιν, ανοίξτε ξανά τις προτιμήσεις για την «Ημερομηνία και ώρα». Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ενημέρωσης της ζώνης ώρας κοντά στο κάτω μέρος των προτιμήσεων για την «Ημερομηνία και ώρα», επανεκκινήστε τον Mac σας για να λάβετε την ενημέρωση. 

Πώς να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα

 • iPhone, iPad, iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ημερομηνία και ώρα. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Αυτόματη ρύθμιση» είναι απενεργοποιημένη και, κατόπιν, επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
 • Apple Watch: Ορίστε τη ζώνη ώρας στο iPhone που είναι ζευγοποιημένο με το Apple Watch.
 • Apple TV: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ζώνη ώρας. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Αυτόματη ρύθμιση» είναι απενεργοποιημένη και, κατόπιν, επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
 • Mac: Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και, κατόπιν, κάντε κλικ στην «Ημερομηνία και ώρα». Στο τμήμα «Ζώνη ώρας», βεβαιωθείτε ότι έχει καταργηθεί η επιλογή του στοιχείου «Ορισμός ζώνης ώρας αυτόματα με χρήση τρέχουσας τοποθεσίας» και, κατόπιν, επιλέξτε μια ζώνη ώρας. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο  για να ξεκλειδώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να κάνετε αλλαγές.


Η δυνατότητα ενεργοποίησης των αυτόματων ενημερώσεων ημερομηνίας και ώρας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους φορείς κινητής τηλεφωνίας ή σε όλες τις χώρες και περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: