Χρήση της λειτουργίας Επείγον SOS στο Apple Watch σας

Με τη λειτουργία Επείγον SOS, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ζητάτε βοήθεια και να ειδοποιείτε τις επαφές σας έκτακτης ανάγκης. 

 

κλήση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης     

Δείτε πώς λειτουργεί

Όταν κάνετε μια κλήση με τη λειτουργία SOS, το Apple Watch θα καλέσει αυτόματα τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την υπηρεσία που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, στην Κίνα μπορείτε να επιλέξετε κλήση αστυνομίας, πυροσβεστικής ή ασθενοφόρου. 

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επαφές έκτακτης ανάγκης. Μόλις τερματιστεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το Apple Watch θα ενημερώσει τις επαφές έκτακτης ανάγκης με ένα μήνυμα κειμένου, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Το Apple Watch θα στείλει σε αυτές τις επαφές την τρέχουσα τοποθεσία σας και, για ένα χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας SOS, θα συνεχίσει να στέλνει ενημερώσεις στις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν αλλάζει η τοποθεσία σας. 

 

 

     Ρυθμιστικό για Επείγον SOS

Κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε κοντά το iPhone σας. Αν το iPhone σας δεν είναι αρκετά κοντά, το Apple Watch πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γνωστό δίκτυο Wi-Fi και πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Στο Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση σε κινητό δίκτυο.

Για να κάνετε μια κλήση: 

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί του ρολογιού σας μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό "Επείγον SOS".
 2. Συνεχίστε να πατάτε το πλευρικό κουμπί. Περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και να ακουστεί μια ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να σύρετε το ρυθμιστικό "Επείγον SOS".
 3. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, το ρολόι σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το Apple Watch στέλνει στις επαφές έκτακτης ανάγκης ένα μήνυμα κειμένου με την τρέχουσα τοποθεσία σας, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, θα ενεργοποιηθούν προσωρινά.

Αν αλλάξει η τοποθεσία σας, οι επαφές σας θα ενημερωθούν και εσείς θα λάβετε μια γνωστοποίηση περίπου μετά από 10 λεπτά. Για να διακόψετε τις ενημερώσεις, επιλέξτε "Διακοπή κοινοποίησης" στη γνωστοποίηση. Αν συνεχίσετε την κοινοποίηση, θα λαμβάνετε μια υπενθύμιση διακοπής κάθε 4 ώρες για 24 ώρες.

Οθόνη τερματισμού κλήσης     

Τερματισμός κλήσης

Αν ξεκινήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά λάθος, πατήστε σταθερά στην οθόνη "Τερματισμός κλήσης". 

     Οθόνη Ιατρικού ID     

Προσθήκη ή αφαίρεση επαφών

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές έκτακτης ανάγκης από την εφαρμογή Υγεία στο iPhone σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα "Ιατρικό ID". 
 2. Πατήστε "Επεξεργασία" και, κατόπιν, μεταβείτε με κύλιση στις "Επαφές έκτακτης ανάγκης".
 3. Πατήστε το πράσινο εικονίδιο συν για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης.
 4. Πατήστε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν. 
 5. Πατήστε "Τέλος" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Ακολουθεί ο τρόπος κατάργησης των επαφών έκτακτης ανάγκης: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα "Ιατρικό ID". 
 2. Πατήστε "Επεξεργασία" και, κατόπιν, μεταβείτε με κύλιση στις "Επαφές έκτακτης ανάγκης". 
 3. Πατήστε το κόκκινο εικονίδιο πλην δίπλα σε μια επαφή και, κατόπιν, πατήστε "Διαγραφή".
 4. Πατήστε "Τέλος" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Δεν μπορείτε να ορίσετε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως επαφές έκτακτης ανάγκης. 

Οθόνη ρυθμίσεων για το Επείγον SOS     

Απενεργοποίηση της επιλογής "Κράτημα για αυτόματη κλήση"

Αν θέλετε να μην γίνονται αυτόματα κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με το παρατεταμένο πάτημα του πλευρικού κουμπιού, μπορείτε να αλλάξετε την αντίστοιχη ρύθμιση: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και πατήστε την καρτέλα "Ρολόι μου".
 2. Πατήστε Γενικά > Επείγον SOS.
 3. Απενεργοποιήστε την επιλογή "Κράτημα για αυτόματη κλήση". 

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό "Επείγον SOS" για να κάνετε μια κλήση.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: