Χρήση της λειτουργίας Επείγον SOS στο Apple Watch

Με τη λειτουργία Επείγον SOS, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ζητάτε βοήθεια και να ειδοποιείτε τις επαφές έκτακτης ανάγκης από το Apple Watch σας.

Δείτε πώς λειτουργεί

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επείγον SOS σε Apple Watch χωρίς δυνατότητα σύνδεσης σε κινητό δίκτυο, το iPhone σας πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Αν το iPhone σας δεν είναι αρκετά κοντά, το Apple Watch πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γνωστό δίκτυο Wi-Fi και πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση με τη λειτουργία Επείγον SOS, το Apple Watch καλεί αυτόματα τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους κοινοποιεί την τοποθεσία σας. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, μπορεί να πρέπει να επιλέξετε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, στην Ηπειρωτική Κίνα μπορείτε να επιλέξετε κλήση αστυνομίας, πυροσβεστικής ή ασθενοφόρου. Επίσης, αν έχετε Apple Watch Series 5 ή νεότερο μοντέλο (GPS + Cellular) ή Apple Watch SE (GPS + Cellular), το ρολόι σας μπορεί επίσης να καλεί τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν βρίσκεστε σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Το Apple Watch θα στείλει σε αυτές τις επαφές την τρέχουσα τοποθεσία σας και, για ένα χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Επείγον SOS, θα συνεχίσει να στέλνει ενημερώσεις στις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν αλλάζει η τοποθεσία σας.* Μάθετε πώς να προσθέτετε επαφές έκτακτης ανάγκης

* Το ρολόι σας δεν στέλνει μήνυμα στις επαφές έκτακτης ανάγκης και δεν κοινοποιεί την τοποθεσία σας μέσω περιαγωγής σε άλλη χώρα ή περιοχή.

Πώς να καλείτε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από το Apple Watch

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί του ρολογιού σας (το κουμπί κάτω από το Digital Crown) μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Επείγον SOS».
  Ρυθμιστικό «Επείγον SOS» στο Apple Watch.
 2. Σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS» για να ξεκινήσετε αμέσως την κλήση. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το πλευρικό κουμπί. Μετά από μια αντίστροφη μέτρηση, το ρολόι σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το Apple Watch θα στείλει στις επαφές έκτακτης ανάγκης ένα μήνυμα κειμένου με την τρέχουσα τοποθεσία σας, εκτός αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, θα ενεργοποιηθούν προσωρινά. Για ένα χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Επείγον SOS, το ρολόι σας θα συνεχίζει να στέλνει ενημερώσεις στις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν αλλάζει η τοποθεσία σας.* Μάθετε πώς να προσθέτετε επαφές έκτακτης ανάγκης

* Το ρολόι σας δεν στέλνει μήνυμα στις επαφές έκτακτης ανάγκης και δεν κοινοποιεί την τοποθεσία σας μέσω περιαγωγής σε άλλη χώρα ή περιοχή.

Διακοπή κοινοποίησης της τοποθεσίας σας

Μετά την κλήση έκτακτης ανάγκης, το Apple Watch θα σας υπενθυμίζει κάθε τέσσερις ώρες ότι η τοποθεσία σας κοινοποιείται στις επαφές έκτακτης ανάγκης σας. Πατήστε «Διακοπή κοινοποίησης» στη γνωστοποίηση, για να διακόψετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας.

Τερματισμός κλήσης που ξεκίνησε κατά λάθος

Αν ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση της λειτουργίας Επείγον SOS κατά λάθος, απλώς σταματήστε να πατάτε το πλευρικό κουμπί.

Αν ξεκινήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά λάθος, πατήστε το κουμπί «Τερματισμός κλήσης» το κόκκινο εικονίδιο τερματισμού κλήσης και κατόπιν πατήστε «Ναι» για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διακόψετε την κλήση. Μετά από αυτό, το ρολόι σας θα σας ρωτήσει αν θέλετε να σταλεί ένα μήνυμα κειμένου στις επαφές έκτακτης ανάγκης σας. Πατήστε «Όχι», αν θέλετε να ακυρώσετε την αποστολή του μηνύματος κειμένου.

Επιλογή «Τερματισμός κλήσης» στο Apple Watch.

 

Προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία στο iPhone σας και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο προφίλ  (ή τη φωτογραφία σας, αν έχετε προσθέσει μία).
 2. Πατήστε «Ιατρικό ID».
 3. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 4. Πατήστε το κουμπί προσθήκης επαφής έκτακτης ανάγκης .
 5. Πατήστε το όνομα μιας επαφής. Αν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς τηλεφώνου, πατήστε τον αριθμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 6. Προσδιορίστε τη σχέση της επαφής με εσάς. 
 7. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Δεν μπορείτε να ορίσετε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως επαφές έκτακτης ανάγκης. 

Αφαίρεση επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία στο iPhone σας και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο προφίλ  (ή τη φωτογραφία σας, αν έχετε προσθέσει μία).
 2. Πατήστε «Ιατρικό ID».
 3. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 4. Πατήστε το κουμπί διαγραφής επαφής έκτακτης ανάγκης  δίπλα σε μια επαφή και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».
 5. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Απενεργοποίηση αυτόματης κλήσης

Αν θέλετε να μην γίνονται αυτόματα κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με το παρατεταμένο πάτημα του πλευρικού κουμπιού, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone σας και κατόπιν πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Επείγον SOS».
 3. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Κράτημα του πλευρικού κουμπιού για κλήση». 

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS», για να κάνετε μια κλήση.

Διεθνείς κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Το Apple Watch Series 5 και νεότερα μοντέλα (GPS + Cellular) και το Apple Watch SE (GPS + Cellular) μπορούν να καλούν τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν βρίσκεστε σε άλλες χώρες ή περιοχές. Όταν ξεκινάτε μια κλήση μέσω της λειτουργίας Επείγον SOS ενώ βρίσκεστε εκτός συνόρων, το ρολόι σας συνδέεται με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν στέλνει την τοποθεσία σας ή κάποιο μήνυμα κειμένου στις επαφές έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, οι διεθνείς κλήσεις έκτακτης ανάγκης λειτουργούν ακόμα και αν δεν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία κινητού δικτύου στο ρολόι. Μάθετε τις υποστηριζόμενες χώρες και περιοχές.

Ακριβώς όπως όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Επείγον SOS στη χώρα ή την περιοχή σας, το iPhone σας πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, αν το Apple Watch που διαθέτετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κινητού δικτύου.

Ρύθμιση άλλων λειτουργιών έκτακτης ανάγκης

Ημερομηνία δημοσίευσης: