Αν το GarageBand δεν λειτουργεί στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Λάβετε βοήθεια αν το GarageBand δεν ανοίγει ή αν δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή η αναπαραγωγή του έργου σας.

Δοκιμάστε ξανά έπειτα από κάθε βήμα

  1. Πατήστε «Ενημερώσεις» στο App Store. Βρείτε το GarageBand στη λίστα. Αν εμφανίζεται η επιλογή «Ενημέρωση» δίπλα στο GarageBand, πατήστε «Ενημέρωση». Αν δεν εμφανίζεται, παραλείψτε αυτό το βήμα.
  2. Αν χρησιμοποιείτε επεκτάσεις Audio Unit ή εφαρμογές Ήχου εντός εφαρμογής ως όργανα ή εφέ στο GarageBand, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή για τυχόν ενημερώσεις.
  3. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική διεπαφή ήχου, αποσυνδέστε τη. Αν το GarageBand λειτουργήσει, η διεπαφή ήχου σας ενδέχεται να χρειάζεται ενημέρωση ή σέρβις.
  4. Διαγράψτε τυχόν επεκτάσεις Audio Unit ή εφαρμογής Ήχου εντός εφαρμογής.
  5. Δημιουργήστε ένα νέο τραγούδι και κατόπιν αναπαραγάγετέ το. Αν αναπαραχθεί, ελέγξτε τα υπόλοιπα τραγούδια και τα κομμάτια σόλο σας, για να εντοπίσετε ποιο προκάλεσε το πρόβλημα.
  6. Επαναφέρετε το GarageBand. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > GarageBand και κατόπιν πατήστε «Επαναφορά». Τα αρχεία τραγουδιών, οι προεπιλογές ή τα patch δεν θα επηρεαστούν κατά την επαναφορά του GarageBand. Οι υπόλοιπες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, όπως οι ρυθμίσεις ανάλυσης ήχου 24 bit και Εγγραφής πολλών καναλιών θα επανέλθουν στις εργοστασιακές προεπιλογές. 
  7. Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών στη συσκευή σας. Κατόπιν, διαγράψτε το GarageBand και πραγματοποιήστε ξανά λήψη του

Εξακολουθεί να μην λειτουργεί; Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: