Χρήση ηχητικών περιγραφών στο iTunes για Windows

Αν το βίντεο που παρακολουθείτε περιλαμβάνει ηχητικές περιγραφές, μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε ώστε να ακούτε μια περιγραφή των σκηνών στα βίντεο.

Ενεργοποίηση των ηχητικών περιγραφών στο iTunes για Windows

  1. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο βίντεο.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της φούσκας ομιλίας κουμπί «Επιλογή πολυμέσου».
  3. Επιλέξτε το κομμάτι με ηχητική περιγραφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Ενεργοποίηση των ηχητικών περιγραφών από προεπιλογή

  1. Ανοίξτε το iTunes για Windows.
  2. Από τη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» και κατόπιν επιλέξτε «Προτιμήσεις».
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αναπαραγωγή».
  4. Επιλέξτε «Αναπαραγωγή ηχητικών περιγραφών όταν είναι διαθέσιμες».

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: