Έλεγχος διαθεσιμότητας λειτουργιών προσβασιμότητας σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στην εφαρμογή Apple TV

Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές εκπομπές με λειτουργίες προσβασιμότητας συνοδεύονται από την ένδειξη AD για τις ηχητικές περιγραφές, την ένδειξη CC για τους κλειστούς υπότιτλους και την ένδειξη SDH για τους υπότιτλους για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής.

Σε iPhone, iPad και iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Πατήστε «Αναζήτηση» και εισαγάγετε το όνομα μιας ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής.
 3. Πατήστε την ταινία ή την τηλεοπτική εκπομπή για να μεταβείτε στη σελίδα περιγραφής της.
 4. Ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).
  Λειτουργίες προσβασιμότητας στην εφαρμογή Apple TV σε iPhone

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε λειτουργία προσβασιμότητας, μεταβείτε στην ενότητα «Γλώσσες» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.


Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία για να βρείτε μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 3. Κάντε κλικ σε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή για να μεταβείτε στη σελίδα περιγραφής της.
 4. Κάτω από την περιγραφή, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).
  Λειτουργίες προσβασιμότητας στην εφαρμογή Apple TV σε Mac

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε λειτουργία προσβασιμότητας, μεταβείτε στην ενότητα «Γλώσσες» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.


Σε PC στο iTunes Store

 1. Ανοίξτε το iTunes για Windows.
 2. Κάντε κλικ στο «Store».
 3. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία για να βρείτε μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 4. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές».
 5. Κάντε κλικ σε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή για να μεταβείτε στη σελίδα περιγραφής της.
 6. Κάτω από την τιμή, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε λειτουργία προσβασιμότητας, μεταβείτε στην ενότητα «Γλώσσες» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.


Σε Apple TV

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχητικές περιγραφές».
 3. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 4. Αναζητήστε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 5. Στη σελίδα περιγραφής της ταινίας, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).
  Λειτουργίες προσβασιμότητας στην εφαρμογή Apple TV στο Apple TV

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε λειτουργία προσβασιμότητας, μετακινηθείτε με κύλιση στις ενότητες «Γλώσσες» και «Προσβασιμότητα» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.


Σε smart TV ή συσκευή μετάδοσης μέσω ροής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές». Εναλλακτικά, μεταβείτε στην Αναζήτηση, για να βρείτε μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 3. Στη σελίδα περιγραφής, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε λειτουργία προσβασιμότητας, μετακινηθείτε με κύλιση στις ενότητες «Γλώσσες» και «Προσβασιμότητα» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.


Μάθετε περισσότερα

Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών προσβασιμότητας ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: