Διαμόρφωση του CarPlay για το iPhone

Σε επιλεγμένα αυτοκίνητα και στερεοφωνικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το CarPlay για λήψη οδηγιών, κλήσεις, αποστολή και λήψη μηνυμάτων και πολλά άλλα.

Χρειάζεστε iPhone 5 ή νεότερο μοντέλο για να χρησιμοποιήσετε το CarPlay. Βεβαιωθείτε επίσης ότι βρίσκεστε σε μια περιοχή στην οποία υποστηρίζεται το CarPlay και ότι το Siri είναι ενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε το Siri, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Siri και Αναζήτηση.

Διαμόρφωση του CarPlay

 1. Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο ή το στερεοφωνικό σας υποστηρίζει το Carplay.
 2. Συνδέστε το iPhone στη θύρα USB του CarPlay. Η θύρα USB ίσως έχει ετικέτα με το εικονίδιο CarPlay ή ένα εικονίδιο smartphone. Αν δεν εμφανιστεί η οθόνη Αφετηρίας του CarPlay, επιλέξτε το λογότυπο του CarPlay στην οθόνη του αυτοκινήτου.
  • Αν το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει το CarPlay μέσω ενσύρματης λύσης, συνδέστε το iPhone στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας. Η θύρα USB ίσως έχει ετικέτα με το εικονίδιο CarPlay ή ένα εικονίδιο smartphone.
  • Αν το αυτοκίνητό σας υποστηρίζει το ασύρματο CarPlay, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωνητικού ελέγχου στο τιμόνι για να διαμορφώσετε το CarPlay. Ή βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε ασύρματη λειτουργία ή λειτουργία ζευγοποίησης μέσω Bluetooth. Κατόπιν, στο iPhone μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > CarPlay > Διαθέσιμα αυτοκίνητα και επιλέξτε το αυτοκίνητό σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας για περισσότερες πληροφορίες.
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σε λειτουργία το αυτοκίνητό σας.
 4. Ζητήστε από το Siri αυτό που θέλετε. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:
  • Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει κουμπί φωνητικού ελέγχου στο τιμόνι, πατήστε το παρατεταμένα. Στη συνέχεια, ζητήστε αυτό που θέλετε.
  • Αν διαθέτετε οθόνη αφής, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί Αφετηρίας στο CarPlay μέχρι να εμφανιστεί το Siri στην οθόνη του στερεοφωνικού. Στη συνέχεια, ζητήστε αυτό που θέλετε.

Λήψη βοήθειας

Αν το CarPlay δεν λειτουργεί όπως θα περιμένατε, δείτε τι μπορείτε να ελέγξετε. Μετά από κάθε βήμα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το CarPlay.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το Siri είναι ενεργοποιημένο.
 2. Επανεκκινήστε το iPhone και το αυτοκίνητό σας. Ανάλογα με το αυτοκίνητο που έχετε, ίσως εμφανιστεί η οθόνη Αφετηρίας του CarPlay όταν το ενεργοποιήσετε. Αν δεν τη δείτε, αναζητήστε το λογότυπο του CarPlay στην οθόνη του αυτοκινήτου.
 3. Αν είναι δυνατό, συνδέστε το iPhone σε μια άλλη θύρα USB του αυτοκινήτου σας.
 4. Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο Lightning σε USB. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι πιστοποιημένο.
 5. Πραγματοποιήστε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.
 6. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας για βοήθεια. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού για το στερεοφωνικό σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το CarPlay και την ασφάλεια κατά την οδήγηση και την πλοήγηση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: