Αλλαγή ή αφαίρεση των καρτών πληρωμής που χρησιμοποιείτε με το Apple Pay

Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα σας, να αφαιρέσετε μια κάρτα από το Apple Wallet ή να ενημερώσετε τα στοιχεία τιμολόγησης και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το Apple Pay για αγορές εντός εφαρμογής και ηλεκτρονικές αγορές.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης κάρτας σας

Η πρώτη κάρτα πληρωμής που προσθέτετε στο Apple Wallet σε μια συσκευή γίνεται η προεπιλεγμένη κάρτα σας για αυτήν τη συσκευή. Αν προσθέσετε περισσότερες κάρτες, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα σας.

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα για το Apple Pay στο iPhone σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Πορτοφόλι.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα την κάρτα πληρωμής που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένη κάρτα.
 3. Σύρετε την κάρτα μπροστά από τις άλλες κάρτες σας.

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα για το Apple Pay στο Apple Watch

 1. Σε iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch.
 2. Στην καρτέλα «Ρολόι μου», πατήστε «Πορτοφόλι και Apple Pay».
 3. Στην ενότητα «Προεπιλογές συναλλαγών», πατήστε «Προεπιλεγμένη κάρτα».
 4. Πατήστε μια κάρτα για να την ορίσετε ως την προεπιλεγμένη κάρτα.

Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κάρτα για το Apple Pay στο Mac ή το iPad

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του Apple Wallet.
  • Στο Mac με Touch ID, μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος > Πορτοφόλι και Apple Pay.
  • Στο iPad, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay.
 2. Επιλέξτε μια νέα προεπιλεγμένη κάρτα.
  • Στο Mac με Touch ID, επιλέξτε μια κάρτα από το μενού.
  • Στο iPad, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στις Προεπιλογές συναλλαγών > πατήστε «Προεπιλεγμένη κάρτα» και επιλέξτε μια κάρτα.

Αφαίρεση κάρτας από το Apple Wallet

Μπορείτε να αφαιρέσετε μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα από τη συσκευή σας.

Πώς να αφαιρέσετε μια κάρτα πληρωμής στο iPhone ή το iPad

 1. Στην εφαρμογή Πορτοφόλι, πατήστε την κάρτα που θέλετε να αφαιρέσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» κουμπί «Περισσότερα».
 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αφαίρεση αυτής της κάρτας».

Πώς να αφαιρέσετε μια κάρτα πληρωμής στο Apple Watch

 1. Πατήστε την εφαρμογή Πορτοφόλι στο Apple Watch.
 2. Πατήστε την κάρτα που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Αφαίρεση».

Πώς να αφαιρέσετε μια κάρτα πληρωμής στο Mac με Touch ID

 1. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις συστήματος > Πορτοφόλι και Apple Pay.
 2. Κάντε κλικ στην κάρτα που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αφαίρεση» .

Ενημέρωση των στοιχείων σας στο Apple Pay

Όταν εισάγετε στοιχεία τιμολόγησης και επικοινωνίας για μια κάρτα πληρωμής στο Apple Wallet, το Apple Pay αποθηκεύει τα στοιχεία και τα χρησιμοποιεί όταν πραγματοποιείτε αγορές στο διαδίκτυο και εντός εφαρμογών.

Πώς να ενημερώσετε τα στοιχεία τιμολόγησής σας στο Apple Pay

 • iPhone: Στην εφαρμογή Πορτοφόλι, πατήστε μια κάρτα > το κουμπί «Περισσότερα» κουμπί «Περισσότερα» > Διεύθυνση τιμολόγησης.
 • Apple Watch: Στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας, πατήστε Πορτοφόλι και Apple Pay > μια κάρτα > Διεύθυνση τιμολόγησης.
 • iPad: Στις Ρυθμίσεις, πατήστε Πορτοφόλι και Apple Pay > μια κάρτα > Διεύθυνση τιμολόγησης.
 • Mac με Touch ID: Στις Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στο Πορτοφόλι και Apple Pay > μια κάρτα > το μενού «Διεύθυνση τιμολόγησης».

Πώς να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Apple Pay

 • iPhone: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay > μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στις «Προεπιλογές συναλλαγών» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 • Apple Watch: Στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, πατήστε Πορτοφόλι και Apple Pay > μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στις «Προεπιλογές συναλλαγών» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 • iPad: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πορτοφόλι και Apple Pay > μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στις «Προεπιλογές συναλλαγών» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
 • Mac με Touch ID: Στις Προτιμήσεις συστήματος, μεταβείτε στο Πορτοφόλι και Apple Pay > κάντε κλικ στην επιλογή «Επικοινωνία/Αποστολή» και ενημερώστε τη διεύθυνση αποστολής, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. 

Ενημέρωση του αριθμού κάρτας και της ημερομηνίας λήξης του Apple Pay

Στο Apple Pay, η κάρτα πληρωμής σας έχει έναν μοναδικό αριθμό λογαριασμού συσκευής που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πληρωμών και μια ημερομηνία λήξης που σχετίζεται με αυτόν τον αριθμό λογαριασμού συσκευής.

Αν η κάρτα σας λήξει ή αποκτήσετε με άλλον τρόπο μια νέα κάρτα:

 • Ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της κάρτας που συνδέονται με τον αριθμό λογαριασμού συσκευής θα πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα. 
 • Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν υποστηρίζει αυτές τις ενημερώσεις, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα και να την προσθέσετε ξανά.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής

Αν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, το Apple Pay διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας για να βεβαιωθεί ότι άλλα άτομα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Apple Pay στη συσκευή σας.

 • Για να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay, πρέπει να εξουσιοδοτήσετε κάθε αγορά με Face ID, Touch ID ή τον κωδικό σας.
 • Σε Apple Watch με ενεργοποιημένη την Ανίχνευση καρπού, θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό σας κάθε φορά που φοράτε το Apple Watch.
 • Μπορείτε να επισημάνετε τη συσκευή σας ως απολεσμένη, το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα το Apple Pay στη συσκευή σας.
 • Μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στον εκδότη των καρτών σας για να διακόψετε ή να καταργήσετε τις κάρτες σας από το Apple Pay.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: