Μετατροπή υπολογιστικών φύλλων Numbers σε PDF, Microsoft Excel και αρχεία άλλου τύπου

Για να ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε μια άλλη εφαρμογή, μετατρέψτε το πρώτα στο Numbers. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε υπολογιστικά φύλλα Microsoft Excel και άλλους τύπους αρχείων στο Numbers, συμπεριλαμβανομένων αρχείων Excel με συγκεντρωτικούς πίνακες.

Μπορείτε να μετατρέψετε και να ανοίξετε υπολογιστικά φύλλα στο Numbers στο iPhone, στο iPad, στο iPod touch, στο Mac ή στο διαδίκτυο στο iCloud.com.

Μετατροπή και άνοιγμα υπολογιστικών φύλλων στο Numbers σε iPhone ή iPad

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Numbers σε iPhone ή iPad. Δείτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Numbers σε iPhone και iPad.

Μετατροπή ενός υπολογιστικού φύλλου Numbers στο Numbers σε iPhone ή iPad

Αν θέλετε να ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε μια άλλη εφαρμογή, όπως το Microsoft Excel, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Numbers για να μετατρέψετε το υπολογιστικό φύλλο στην κατάλληλη μορφή.

 1. Στο Numbers, ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο που θέλετε να μετατρέψετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε «Εξαγωγή».
 3. Επιλέξτε μια μορφή για το υπολογιστικό φύλλο σας. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε το υπολογιστικό φύλλο Numbers στο Microsoft Excel, επιλέξτε «Excel».
 4. Ορίστε οποιεσδήποτε πρόσθετες επιλογές στο παράθυρο που θα εμφανιστεί. Για παράδειγμα, κατά την εξαγωγή στο Excel, μπορείτε να επιλέξετε αν θα δημιουργηθεί ένα φύλλο εργασίας για κάθε πίνακα ή για κάθε φύλλο. Αν δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας για κάθε πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να συμπεριληφθεί ένα φύλλο εργασίας σύνοψης με συνδέσμους προς όλους τους πίνακες. 
 5. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του υπολογιστικού φύλλου σας, π.χ. μέσω Mail ή Μηνυμάτων.

Άνοιγμα ενός αρχείου στο Numbers σε iPhone ή iPad

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο Excel σε iPhone ή iPad, πατήστε το αρχείο στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων. Αν δεν βλέπετε τη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, πατήστε το κουμπί «Πίσω»  (σε iPhone ή iPod touch) ή πατήστε «Φύλλα» (σε iPad) και κατόπιν πατήστε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα αρχείο στην εφαρμογή Numbers από μια διαφορετική εφαρμογή, όπως τα Αρχεία, ή από ένα email:

 1. Ανοίξτε την άλλη εφαρμογή και επιλέξτε το υπολογιστικό φύλλο ή το συνημμένο.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» .
 3. Πατήστε «Αντιγραφή στο Numbers».  Το πρωτότυπο αρχείο παραμένει ανέπαφο.

Μετά το άνοιγμα του αρχείου, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που να σας ενημερώνει ότι η τελευταία επεξεργασία του έγινε σε διαφορετική εφαρμογή και όχι στην πιο πρόσφατη έκδοση του Numbers. Πατήστε «Τέλος», για να ανοίξετε το αρχείο στην εφαρμογή Numbers. 

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο Excel με συγκεντρωτικό πίνακα στο Numbers 11.2 ή νεότερη έκδοση, ο συγκεντρωτικός πίνακας ενδέχεται να έχει διαφορετική εμφάνιση στο Numbers σε σύγκριση με το αρχείο Excel.


Μετατροπή και άνοιγμα υπολογιστικών φύλλων στην εφαρμογή Numbers για Mac

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Numbers για Mac. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Numbers για Mac.

Μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Numbers σε Numbers για Mac

Αν θέλετε να ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε μια άλλη εφαρμογή, όπως το Microsoft Excel, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Numbers για να μετατρέψετε το υπολογιστικό φύλλο σε κατάλληλη μορφή.

 1. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο Numbers που θέλετε να μετατρέψετε στο Numbers.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε και έπειτα επιλέξτε τη μορφή. 
 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική μορφή ή να ρυθμίσετε τυχόν πρόσθετες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε την εισαγωγή συνθηματικού για το άνοιγμα ενός αρχείου PDF που έχει εξαχθεί ή να επιλέξετε τη μορφή για ένα υπολογιστικό φύλλο Excel που έχει εξαχθεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο». 
 5. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο και επιλέξτε έναν φάκελο στον οποίο θα το αποθηκεύσετε.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

Για να στείλετε ένα αρχείο σε συγκεκριμένη μορφή μέσω των εφαρμογών Mail, Μηνύματα, AirDrop ή Σημειώσεις, επιλέξτε Κοινή χρήση > Αποστολή αντιγράφου, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να στείλετε το υπολογιστικό φύλλο και έπειτα επιλέξτε μια μορφή.

Άνοιγμα αρχείου στο Numbers για Mac

Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο από το Finder ή από την εφαρμογή Numbers:

 • Από το Finder, κάντε κλικ πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Control στο αρχείο και έπειτα επιλέξτε Άνοιγμα με > Numbers. Αν το Numbers είναι η μόνη εφαρμογή για υπολογιστικά φύλλα στο Mac σας, μπορείτε να κάνετε απλώς διπλό κλικ στο αρχείο.
 • Από την εφαρμογή Numbers για Mac, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο και έπειτα πατήστε «Άνοιγμα». Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το υπολογιστικό φύλλο θα εμφανίζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Numbers σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Ενδέχεται επίσης να δείτε προειδοποιήσεις όταν ανοίγετε υπολογιστικά φύλλα που έχουν δημιουργηθεί σε παλιότερες εκδόσεις του Numbers.

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο Excel με συγκεντρωτικό πίνακα στο Numbers 11.2 ή νεότερη έκδοση, ο συγκεντρωτικός πίνακας ενδέχεται να έχει διαφορετική εμφάνιση στο Numbers σε σύγκριση με το αρχείο Excel.


Μετατροπή και άνοιγμα υπολογιστικών φύλλων στην εφαρμογή Numbers για iCloud

Με την εφαρμογή Numbers για iCloud μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε τα αρχεία σας από ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης σε Mac ή PC. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Numbers για iCloud.

Μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Numbers σε Numbers για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Numbers».
 3. Στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»  στο αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου». Αν έχετε ανοιχτό το υπολογιστικό φύλλο, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 4. Επιλέξτε μια μορφή για το υπολογιστικό φύλλο. Η λήψη του αρχείου αρχίζει στην τοποθεσία λήψης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Άνοιγμα αρχείου στο Numbers για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Numbers».
 3. Σύρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποστολή» , επιλέξτε το αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογή».
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων.


Έλεγχος συμβατότητας της μορφής αρχείου

Μορφές που μπορείτε να ανοίξετε στην εφαρμογή Numbers

Μπορείτε να ανοίξετε τις παρακάτω μορφές αρχείων στο Numbers σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com:

 • Όλες τις εκδόσεις του Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) και Office 97 ή νεότερη έκδοση (.xls)
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)
 • Αρχεία κειμένου οριοθετημένα με στηλοθέτη ή σταθερού πλάτους

Μορφές στις οποίες μπορείτε να μετατρέψετε υπολογιστικά φύλλα Numbers

Numbers σε iPhone ή iPad:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)
 • Τιμές διαχωρισμένες με στηλοθέτη (.tsv)
   

Numbers για Mac:

 • Numbers ’09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) και Office 97 ή νεότερη έκδοση (.xls)
 • PDF
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)
 • Τιμές διαχωρισμένες με στηλοθέτη (.tsv)
   

Numbers για iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)
   


Μάθετε περισσότερα

 • Το Numbers σε iPhone, iPad, Mac και στο διαδίκτυο στο iCloud.com χρησιμοποιεί την ίδια μορφή αρχείων. Αν δημιουργήσετε ή επεξεργαστείτε ένα υπολογιστικό φύλλο στο Numbers από μια πλατφόρμα, μπορείτε να το ανοίξετε στο Numbers από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα.
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση, για να αποκτήσετε τις τρέχουσες εκδόσεις του Numbers σε iPhone, iPad ή iPod touch, από το App Store. Για την ενημέρωση του Numbers για Mac, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή App Store στο Mac σας.
 • Αν μετατρέψετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε υπολογιστικό φύλλο συμβατό με Numbers ’09, μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εξαγωγή σε iWork ’09.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: