Μετατροπή υπολογιστικών φύλλων Numbers σε PDF, Microsoft Excel και αρχεία άλλου τύπου

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε αρχεία Microsoft Excel και άλλους τύπους αρχείων με τη βοήθεια της εφαρμογής Numbers σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac ή από το διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

Numbers για iOS

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Numbers σε iPhone, iPad ή iPod touch. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Numbers για iOS.

Μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Numbers σε Numbers για iOS

 1. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο και έπειτα πατήστε το εικονίδιο «Περισσότερα» .
 2. Πατήστε «Εξαγωγή».
 3. Επιλέξτε μια μορφή για το υπολογιστικό φύλλο σας.
 4. Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής του υπολογιστικού φύλλου σας, π.χ. μέσω Mail ή Μηνυμάτων.

Ανοίξτε ένα αρχείο στο Numbers για iOS

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο Microsoft Excel, στο Numbers για iOS, πατήστε το αρχείο στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων. Αν δεν βλέπετε τη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, πατήστε «Υπολογιστικά φύλλα» (σε iPad) ή το κουμπί «Πίσω»κουμπί «Έγγραφα» (σε iPhone ή iPod touch) και στη συνέχεια πατήστε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ένα αρχείο στην εφαρμογή Numbers από μια διαφορετική εφαρμογή, όπως τα Αρχεία, ή από ένα email:

 1. Ανοίξτε την άλλη εφαρμογή και επιλέξτε το υπολογιστικό φύλλο ή το συνημμένο.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» 
 3. Πατήστε «Αντιγραφή στο Numbers».  Το πρωτότυπο αρχείο παραμένει ανέπαφο.

Μετά το άνοιγμα του αρχείου, ίσως λάβετε ένα μήνυμα ότι η τελευταία επεξεργασία του έγινε σε διαφορετική εφαρμογή από την πιο πρόσφατη έκδοση του Numbers για iOS. Πατήστε «Τέλος», για να ανοίξετε το αρχείο στην εφαρμογή Numbers. 


Μετατροπή και άνοιγμα υπολογιστικών φύλλων στην εφαρμογή Numbers για Mac

Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες μορφές αρχείων στην εφαρμογή Numbers για Mac. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Numbers για Mac.

Μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Numbers σε Numbers για Mac

 1. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο Numbers που θέλετε να μετατρέψετε.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε και έπειτα επιλέξτε τη μορφή.
 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική μορφή ή να ρυθμίσετε τυχόν πρόσθετες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε την εισαγωγή συνθηματικού για το άνοιγμα ενός αρχείου PDF που έχει εξαχθεί ή να επιλέξετε τη μορφή για ένα υπολογιστικό φύλλο Excel που έχει εξαχθεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο». 
 5. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο και επιλέξτε έναν φάκελο στον οποίο θα το αποθηκεύσετε.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

Για να στείλετε ένα αρχείο σε συγκεκριμένη μορφή μέσω των εφαρμογών Mail, Μηνύματα, AirDrop ή Σημειώσεις, επιλέξτε Κοινή χρήση > Αποστολή αντιγράφου, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να στείλετε το υπολογιστικό φύλλο και έπειτα επιλέξτε μια μορφή.

Άνοιγμα αρχείου στο Numbers για Mac

Από το Finder, κάντε κλικ πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Control στο αρχείο και έπειτα επιλέξτε Άνοιγμα με > Numbers. Αν το Numbers είναι η μόνη εφαρμογή για υπολογιστικά φύλλα στον Mac σας, μπορείτε να κάνετε απλώς διπλό κλικ στο αρχείο.

Από την εφαρμογή Numbers για Mac, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα, επιλέξτε το αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα». Αν ένα αρχείο εμφανίζεται ανενεργό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σε συμβατή μορφή.

Όταν το αρχείο ανοίξει, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι το υπολογιστικό φύλλο θα εμφανίζεται διαφορετικά.Για παράδειγμα, η εφαρμογή Numbers σάς ειδοποιεί όταν λείπουν γραμματοσειρές. Ενδέχεται επίσης να δείτε προειδοποιήσεις όταν ανοίγετε υπολογιστικά φύλλα που έχουν δημιουργηθεί σε παλιότερες εκδόσεις του Numbers.


Numbers για iCloud

Με την εφαρμογή Numbers για iCloud μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να μοιράζεστε τα αρχεία σας από ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης σε Mac ή PC. Ελέγξτε ποιες μορφές είναι συμβατές με την εφαρμογή Numbers για iCloud.

Μετατροπή υπολογιστικού φύλλου Numbers σε Numbers για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Numbers».
 3. Στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»  στο αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου». Αν έχετε ανοιχτό το υπολογιστικό φύλλο, κάντε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  στη γραμμή εργαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου».
 4. Επιλέξτε μια μορφή για το υπολογιστικό φύλλο. Η λήψη του αρχείου αρχίζει στην τοποθεσία λήψης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Άνοιγμα αρχείου στο Numbers για iCloud

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην τοποθεσία iCloud.com με το Apple ID σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Numbers».
 3. Σύρετε το αρχείο που θέλετε να στείλετε στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποστολή» , επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογή».
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων.


Έλεγχος συμβατότητας της μορφής αρχείου

Μορφές που μπορείτε να ανοίξετε στην εφαρμογή Numbers

Μπορείτε να ανοίξετε αυτές τις μορφές αρχείων στις εφαρμογές Numbers για iOS, Numbers για Mac και Numbers για iCloud:

 • Όλες τις εκδόσεις του Numbers
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) και Office 97 ή νεότερη έκδοση (.xls)
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)
 • Αρχεία κειμένου οριοθετημένα με tab ή σταθερού πλάτους

Μορφές στις οποίες μπορείτε να μετατρέψετε υπολογιστικά φύλλα Numbers

Numbers για iOS:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)

Numbers για Mac:

 • Numbers ’09
 • Microsoft Excel: Office Open XML (.xlsx) και Office 97 ή νεότερη έκδοση (.xls)
 • PDF
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)

Numbers για iCloud:

 • Microsoft Excel Office Open XML (.xlsx) 
 • PDF
 • Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.csv)


Μάθετε περισσότερα

 • Οι εφαρμογές Numbers για iOS, Numbers για Mac και Numbers για iCloud χρησιμοποιούν την ίδια μορφή αρχείου. Αν δημιουργήσετε ή επεξεργαστείτε ένα υπολογιστικό φύλλο στο Numbers από μια πλατφόρμα, μπορείτε να το ανοίξετε στο Numbers από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα.
 • Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενημέρωση, για να αποκτήσετε τις τρέχουσες εκδόσεις του Numbers σε iPhone, iPad ή iPod touch, από το App Store. Για την ενημέρωση του Numbers για Mac, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή App Store στον Mac σας.
 • Αν μετατρέψετε ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers σε υπολογιστικό φύλλο συμβατό με Numbers ’09, μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά την εξαγωγή σε iWork ’09.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: