Αν το Apple Watch δεν είναι συνδεδεμένο ή ζευγοποιημένο με το iPhone

Αν εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο iPhone στο Apple Watch ή προσπαθείτε να ζευγοποιήσετε τις συσκευές σας και δεν βρίσκετε το εικονίδιο «i», δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά τις συσκευές σας. 

Ελέγξτε τη σύνδεση του Apple Watch

Αν δεν λαμβάνετε γνωστοποιήσεις, μηνύματα ή κλήσεις στο Apple Watch, το Apple Watch και το iPhone ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα. Όταν οι συσκευές σας αποσυνδεθούν, στην πρόσοψη του ρολογιού σας εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο iPhone  ή το κόκκινο εικονίδιο X εικονίδιο X. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τη σύνδεση από το Κέντρο ελέγχου. Όταν το Apple Watch συνδεθεί πάλι, εμφανίζεται το πράσινο εικονίδιο iPhone.

Πρώτα, κρατήστε το Apple Watch και το ζευγοποιημένο iPhone σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Αν εξακολουθείτε να βλέπετε ότι οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες και χρειάζεστε βοήθεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν.

 

 

Προσπαθήστε να συνδέσετε το Apple Watch και το iPhone ξανά

  1. Διατηρήστε το Apple Watch και το ζευγοποιημένο iPhone σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται εντός εμβέλειας.
  2. Στο iPhone, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι απενεργοποιημένη και ότι το Wi-Fi και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένα. Για να το ελέγξετε, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου
  3. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο Χρήσης σε πτήση  στην πρόσοψη του ρολογιού σας, η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι ενεργοποιημένη. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Χρήση σε πτήση». 
  4. Επανεκκινήστε το Apple Watch και το iPhone.

Καταργήστε τη ζευγοποίηση των συσκευών σας και στη συνέχεια ζευγοποιήστε τες ξανά

Αν το Apple Watch εξακολουθεί να μην μπορεί να συνδεθεί, αποζευγοποιήστε το από το iPhone και, στη συνέχεια, ζευγοποιήστε ξανά το Apple Watch και το iPhone.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: