Χρήση χειρονομιών Multi-Touch στο Mac

Με μια επιφάνεια αφής Multi-Touch ή ένα Magic Mouse, μπορείτε να πατήσετε, να σαρώσετε, να συγκλίνετε ή να αποκλίνετε ένα ή περισσότερα δάκτυλα για να εκτελέσετε χρήσιμες ενέργειες.

Χειρονομίες με την επιφάνεια αφής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις χειρονομίες, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Επιφάνεια αφής». Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια χειρονομία, να αλλάξετε τον τύπο της και να μάθετε ποιες χειρονομίες λειτουργούν με τον Mac.

Για τις χειρονομίες με την επιφάνεια αφής απαιτείται ένα Magic Trackpad ή μια ενσωματωμένη επιφάνεια αφής Multi-Touch. Αν η επιφάνεια αφής σας υποστηρίζει το Force Touch, μπορείτε επίσης να κάνετε Δυνατό κλικ και να λάβετε απτική ανάδραση.

Άγγιγμα για κλικ
Πατήστε με ένα δάκτυλο για κλικ.
     

Δευτερεύον κλικ (δεξί κλικ)
Κάντε κλικ ή πατήστε με δύο δάκτυλα.
    

Έξυπνο ζουμ
Πατήστε δύο φορές με δύο δάκτυλα για μεγέθυνση και επαναφορά σε μια ιστοσελίδα ή ένα αρχείο PDF.
     

Κύλιση
Σύρετε δύο δάκτυλα επάνω ή κάτω για κύλιση.1
    
    

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Συγκλίνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
    
    

Περιστροφή
Μετακινήστε δύο δάκτυλα το ένα γύρω από το άλλο, για να περιστρέψετε μια φωτογραφία ή ένα άλλο στοιχείο.
    

Σάρωση μεταξύ σελίδων
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να εμφανίσετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.
    

Άνοιγμα Κέντρου γνωστοποιήσεων
Σαρώστε προς τα αριστερά από τη δεξιά πλευρά με δύο δάκτυλα, για να εμφανίσετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων.
    

Μεταφορά με τρία δάκτυλα
Χρησιμοποιήστε τρία δάκτυλα, για να μεταφέρετε στοιχεία στην οθόνη σας και κατόπιν κάντε κλικ σε αυτά ή πατήστε τα, για να τα αποθέσετε. Ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα στις προτιμήσεις Προσβασιμότητας.

 

Εύρεση και ανίχνευση δεδομένων
Πατήστε με τρία δάκτυλα, για να αναζητήσετε μια λέξη ή να πραγματοποιήσετε ενέργειες με ημερομηνίες, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και άλλα δεδομένα.

Εμφάνιση γραφείου εργασίας
Αποκλίνετε τον αντίχειρά σας και τρία δάκτυλα, για να εμφανίσετε το γραφείο εργασίας σας.


    

Launchpad
Συγκλίνετε τον αντίχειρά σας και τρία δάκτυλα, για να εμφανίσετε το Launchpad.
    

 

Mission Control
Σαρώστε προς τα πάνω με τέσσερα δάκτυλα2, για να ανοίξετε το Mission Control.
    

Exposé εφαρμογών
Σαρώστε προς τα κάτω με τέσσερα δάκτυλα2, για να δείτε όλα τα παράθυρα της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.
    

Σάρωση μεταξύ εφαρμογών πλήρους οθόνης
Σαρώστε αριστερά ή δεξιά με τέσσερα δάκτυλα2, για να μετακινηθείτε μεταξύ γραφείων εργασίας και εφαρμογών πλήρους οθόνης.

 

Χειρονομίες με το ποντίκι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις χειρονομίες, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ποντίκι». Από αυτό το σημείο μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια χειρονομία, να αλλάξετε τον τύπο της και να μάθετε ποιες χειρονομίες λειτουργούν με τον Mac. Για τις χειρονομίες με το ποντίκι απαιτείται ένα Magic Mouse.

Δευτερεύον κλικ (δεξί κλικ)
Κάντε κλικ στη δεξιά πλευρά του ποντικιού.
    

Κύλιση
Σύρετε ένα δάκτυλο επάνω ή κάτω για κύλιση.1
    

Έξυπνο ζουμ
Πατήστε δύο φορές με ένα δάκτυλο για μεγέθυνση και επαναφορά σε μια ιστοσελίδα ή ένα αρχείο PDF.
    

Mission Control
Πατήστε δύο φορές με δύο δάκτυλα, για να ανοίξετε το Mission Control.
     

Σάρωση μεταξύ εφαρμογών πλήρους οθόνης
Σαρώστε αριστερά ή δεξιά με δύο δάκτυλα, για να μετακινηθείτε μεταξύ γραφείων εργασίας και εφαρμογών πλήρους οθόνης.
    

Σάρωση μεταξύ σελίδων
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάκτυλο, για να εμφανίσετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.
    

1. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κύλιση της επιφάνειας αφής από τις προτιμήσεις Προσβασιμότητας.

2. Σε ορισμένες εκδόσεις του macOS, αυτή η χειρονομία χρησιμοποιεί τρία δάκτυλα αντί για τέσσερα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: