Πιστοποιήσεις ασφαλείας για τις μπαταρίες του iPhone

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας που πληρούν οι μπαταρίες για iPhone.

Όλες οι μπαταρίες για iPhone έχουν δοκιμαστεί, πιστοποιηθεί και είναι σε συμμόρφωση με αυτά τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας:

  • Κανονισμοί μεταφορών Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) UN38.3: Καλύπτουν την ασφάλεια των μπαταριών κατά τη διάρκεια αερομεταφοράς.
  • Underwriters Laboratory (UL) 2054: Καλύπτει την ασφάλεια των μπαταριών ιόντων λιθίου κατά τη γενική χρήση.
  • UL 60950-1 και Διεθνές πρότυπο IEC/EN 60950: Καλύπτουν τη χρήση μπαταριών σε εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών.
  • Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) 1725: Καλύπτει την ασφάλεια των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές.
  • Διεθνές πρότυπο IEC 62133: Καλύπτει αλκαλικά δευτερεύοντα στοιχεία και μπαταρίες ή άλλους μη όξινους ηλεκτρολύτες.

Αυτά τα πρότυπα πληρούν τα κριτήρια ασφαλείας και ελέγχου που ορίζονται στη Συμβουλευτική εγκύκλιο της FAA AC 120-76D σχετικά με την πτητική ικανότητα και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών εγχειριδίων πτήσης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: