Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου και γνωστοποιήσεων στο Apple Watch

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, πραγματοποιήστε σίγαση στο ρολόι σας ή ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε». Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση των χτυπημάτων και δονήσεων που χρησιμοποιεί το Apple Watch για τις ειδοποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις. 

Ρυθμίσεις Έντασης ήχου ειδοποίησης

Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου

Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση» και, κατόπιν, πατήστε το εικονίδιο μείωσης ή αύξησης. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το ρυθμιστικό και, στη συνέχεια, να περιστρέψετε το Digital Crown.

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου μιας ειδοποίησης, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο της. 

Αλλαγή της έντασης των χτυπημάτων και των δονήσεων

  1. Φορέστε το Apple Watch σας και ξεκλειδώστε το. Για τα βέλτιστα απτικά αποτελέσματα, η πίσω όψη του Apple Watch πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας. Εφαρμόστε το καλά, αλλά άνετα
  2. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».
  4. Κάτω από την επιλογή «Ισχύς απτικής ανάδρασης», πατήστε το εικονίδιο μείωσης, για να μειώσετε την ένταση της απτικής ανάδρασης ή το εικονίδιο αύξησης, για να την αυξήσετε.
    Ρυθμίσεις Ισχύος απτικής ανάδρασης

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις απτικές ειδοποιήσεις χρησιμοποιώντας το ζευγοποιημένο iPhone σας. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση». Κάτω από την επιλογή «Ισχύς απτικής ανάδρασης», σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση των απτικών γνωστοποιήσεων. 

Αν φοράτε το Apple Watch και δεν αισθάνεστε ένα χτύπημα καθώς προσαρμόζετε το ρυθμιστικό, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.  

Προσθήκη επιπλέον χτυπήματος

Για να προσθέσετε επιπλέον έμφαση στις απτικές ειδοποιήσεις σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Διακριτό απτικό». Αυτή η δυνατότητα σάς στέλνει ένα πρόσθετο απτικό χτύπημα που προαναγγέλλει ορισμένες από τις άλλες απτικές ειδοποιήσεις. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Διακριτό απτικό από το iPhone ή το Apple Watch σας:

  • Στο iPhone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση». Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το «Διακριτό απτικό». 
  • Στο Apple Watch, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση». Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το «Διακριτό απτικό».

 

Κέντρο ελέγχου

Σίγαση του Apple Watch

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του Apple Watch από τις Ρυθμίσεις ή το Κέντρο ελέγχου:

  • Μεταβείτε στην πρόσοψη του ρολογιού, σαρώστε προς τα πάνω για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Αθόρυβης λειτουργίας.
  • Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση» και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την «Αθόρυβη λειτουργία».

Για να πραγματοποιήσετε σίγαση μιας ειδοποίησης ή γνωστοποίησης ενώ ηχεί, ακουμπήστε την παλάμη σας στην οθόνη για τρία δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή μέχρι να αισθανθείτε ένα χτύπημα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, ελέγξτε αν η ρύθμιση «Κάλυψη για σίγαση» είναι ενεργοποιημένη: Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Για να αποτρέψετε την παραγωγή ήχων ή τον φωτισμό της οθόνης από τις κλήσεις και τις ειδοποιήσεις (εκτός από τις ειδοποιήσεις του ρολογιού), ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε». Όταν η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο «μην ενοχλείτε» ή ένα εικονίδιο μοβ φεγγαριού στην κορυφή της οθόνης. 

Ενεργοποιημένη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»

Σαρώστε προς τα πάνω στην πρόσοψη του ρολογιού, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε».

Λειτουργία «Μην ενοχλείτε» στις Ρυθμίσεις

Ή ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, πατήστε την επιλογή «Μην ενοχλείτε» και, συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων από το iPhone

Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Ημερομηνία δημοσίευσης: