Λήψη στιγμιότυπου οθόνης στο Apple Watch

Μπορείτε να αποτυπώσετε την οθόνη του Apple Watch χρησιμοποιώντας το Digital Crown και το πλευρικό κουμπί.

Πώς να ενεργοποιήσετε τα στιγμιότυπα οθόνης στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και στη συνέχεια πατήστε «Γενικά». 
 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση στιγμιότυπων».
  Γενικές ρυθμίσεις στο iPhone.

Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτή τη ρύθμιση από το Apple Watch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας.
 2. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν πατήστε «Στιγμιότυπα».
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση στιγμιότυπων».
   

Πώς να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης στο Apple Watch

 1. Πατήστε ταυτόχρονα το Digital Crown και το πλευρικό κουμπί χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα. Η οθόνη αναβοσβήνει κατά τη λήψη ενός στιγμιότυπου.  
 2. Για να βρείτε το στιγμιότυπό σας, μεταβείτε στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο iPhone, πατήστε την καρτέλα «Άλμπουμ» και κατόπιν πατήστε «Στιγμιότυπα».

Αν έχετε διαμορφώσει ένα Apple Watch για ένα μέλος της οικογένειάς σας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα στιγμιότυπα για ένα Apple Watch που έχετε διαμορφώσει για ένα μέλος της οικογένειάς σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch του μέλους της οικογένειάς σας.
 2. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν πατήστε «Στιγμιότυπα».
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση στιγμιότυπων».

Όταν το μέλος της οικογένειάς σας τραβήξει ένα στιγμιότυπο στο Apple Watch του, το στιγμιότυπο αποστέλλεται στο δικό σας iPhone. Για να προβάλετε το στιγμιότυπο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone.
 2. Πατήστε «Όλα τα ρολόγια», πατήστε το Apple Watch του μέλους της οικογένειάς σας και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».
 3. Πατήστε «Γενικά» και κατόπιν πατήστε «Αρχεία καταγραφής διαγνωστικών».
 4. Πατήστε ένα στιγμιότυπο για να το προβάλετε. Για να αποθηκεύσετε ή να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου, πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση»  και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τρόπο κοινής χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Προπόνηση, με το πάτημα του Digital Crown και του πλευρικού κουμπιού κάνετε επίσης παύση στην προπόνησή σας. Πατήστε πάλι και τα δύο κουμπιά, για να συνεχίσετε την προπόνησή σας. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: