Αν το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή η ασύρματη επιφάνεια αφής της Apple δεν λειτουργεί στο Mac με τον αναμενόμενο τρόπο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε προβλήματα με το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή την ασύρματη επιφάνεια αφής της Apple.

Η συσκευή σας δεν αναγνωρίζεται από το Mac

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αν το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή η επιφάνεια αφής δεν αναγνωρίζεται από το Mac.

Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή η ασύρματη επιφάνεια αφής έχει ενεργοποιηθεί

Το Magic Mouse και το Magic Mouse 2 διαθέτουν συρόμενο διακόπτη στο κάτω μέρος της συσκευής. Σύρετε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στο Magic Mouse θα ανάψει για λίγο μια πράσινη λυχνία LED. Στο Magic Mouse 2, θα εμφανιστεί πράσινο χρώμα κάτω από τον διακόπτη.

Το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο και το Magic Trackpad 2 διαθέτουν συρόμενο διακόπτη στην πίσω πλευρά της συσκευής. Σύρετε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (θα εμφανιστεί πράσινο χρώμα). Τα προηγούμενα μοντέλα ασύρματου πληκτρολογίου Apple διαθέτουν κουμπί τροφοδοσίας στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Πατήστε το κουμπί και θα δείτε μια πράσινη λυχνία LED στο επάνω μέρος της συσκευής, κοντά στο κουμπί.

Όταν ενεργοποιήσετε αυτές τις συσκευές, θα εμφανιστούν ως συνδεδεμένες στις προτιμήσεις Bluetooth και στο μενού «Bluetooth» στη γραμμή μενού. Εάν μια συσκευή δεν εμφανίζεται εκεί, βεβαιωθείτε ότι έχει φορτιστεί ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες της και βεβαιωθείτε ότι έχει ζευγοποιηθεί με το Mac.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να λειτουργεί με το Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να ζευγοποιήσετε το Magic Mouse 2, το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο, το Magic Trackpad 2 καθώς και παλαιότερα μοντέλα ασύρματων συσκευών της Apple με το Mac.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη επιφάνεια αφής του φορητού υπολογιστή Mac ή ένα ποντίκι USB για να επιλέξετε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth». Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της κατάστασης της λειτουργίας Bluetooth. Εάν το εικονίδιο Bluetooth δεν εμφανίζεται ή εάν η κατάσταση της γραμμής μενού συνεχίζει να υποδεικνύει ότι το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και έπειτα προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth ξανά.

Εικονίδιο μενού Bluetooth Κατάσταση Bluetooth
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν έχει συνδεθεί καμία ασύρματη συσκευή στο Mac. Ανατρέξτε στην ενότητα Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή η ασύρματη επιφάνεια αφής έχει ενεργοποιηθεί αυτού του άρθρου.
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έχει συνδεθεί τουλάχιστον μία ασύρματη συσκευή.
 Όταν αναβοσβήνει αυτό το εικονίδιο, τουλάχιστον μία ασύρματη συσκευή έχει χαμηλό φορτίο μπαταρίας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth για να προσδιορίσετε την επηρεαζόμενη συσκευή και κατόπιν επαναφορτίστε τη ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες της.
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth χρησιμοποιώντας ένα ποντίκι USB ή μια ενσωματωμένη επιφάνεια αφής και επιλέξτε «Ενεργοποίηση Bluetooth».
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι εκτός σύνδεσης ή δεν είναι διαθέσιμο. Κάντε επανεκκίνηση του Mac. Αν η κατάσταση του Bluetooth δεν αλλάξει, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB και επανεκκινήστε το Mac.

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι φορτισμένες

Το Magic Mouse 2, το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο και το Magic Trackpad 2 διαθέτουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορείτε να φορτίζετε αυτές τις συσκευές συνδέοντάς τες σε ένα Mac ή ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB μέσω καλωδίου Lightning σε USB. Για να επιτύχετε την ταχύτερη δυνατή φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη όταν την έχετε συνδέσει σε ένα καλώδιο Lightning σε USB.

Για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας αυτών των συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή μενού του Mac και επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας. Εάν το επίπεδο μπαταρίας οποιασδήποτε συσκευής είναι χαμηλό, επαναφορτίστε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή

Εάν το Mac δεν αναγνωρίζει το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή την ασύρματη επιφάνεια αφής της Apple αφού έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω συμβουλές, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την ασύρματη συσκευή, να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και μετά να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο παύει να αποκρίνεται κατά διαστήματα

Το ποντίκι δεν πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω, προς τα κάτω ή οριζόντια

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σας για να μεταβείτε με κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή ένα έγγραφο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές χειρονομίες Multi-Touch και ότι έχετε διαμορφώσει τις προτιμήσεις ταχύτητας κύλισης σωστά.

Το ποντίκι ή η επιφάνεια αφής δεν παρακολουθεί την κίνηση με τον αναμενόμενο τρόπο

Το ασύρματο ποντίκι, το Magic Mouse και το Magic Mouse 2 της Apple μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες λείες επιφάνειες. Αν προκύψουν προβλήματα ανίχνευσης, δοκιμάστε τα εξής:

 • Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Ποντίκι». Ορίστε το ρυθμιστικό «Ταχύτητα ανίχνευσης», για να ρυθμίσετε πόσο γρήγορα κινείται ο δείκτης καθώς μετακινείτε το ποντίκι.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική επιφάνεια για να δείτε αν βελτιώνεται η ανίχνευση.
 • Αναποδογυρίστε το ποντίκι και επιθεωρήστε την οπή του αισθητήρα. Χρησιμοποιήστε αέρα υπό πίεση για να καθαρίσετε απαλά την οπή του αισθητήρα από τυχόν σκόνη ή ρύπους.
 • Εάν χρησιμοποιούνται πολλές ασύρματες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση, απενεργοποιήστε τις μία προς μία για να ελέγξετε εάν βελτιώνεται η κατάσταση. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε αν η επιφάνεια αφής δεν εκτελεί σωστά την ανίχνευση.

Ένα ή περισσότερα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο δεν αποκρίνονται

Χρησιμοποιήστε την Προβολή πληκτρολογίου για να ελέγξετε αν τα πλήκτρα του πληκτρολογίου αποκρίνονται σωστά όταν τα πατάτε.

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο».
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πηγές εισόδου».
 3. Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε αναφέρεται στην αριστερή πλευρά. Εάν δεν αναφέρεται, κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) και επιλέξτε μία από τις γλώσσες που εμφανίζονται.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Μενού εισόδου στη γραμμή μενού».
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πληκτρολόγιο» και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Εμφάνιση προγραμμάτων προβολής πληκτρολογίου και emoji στη γραμμή μενού», εάν υπάρχει.
 6. Από το μενού «Είσοδος»  στη γραμμή μενού, επιλέξτε «Εμφάνιση Προβολής πληκτρολογίου». Η Προβολή πληκτρολογίου που παρουσιάζει τη διάταξη του πληκτρολογίου θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
 7. Πληκτρολογήστε το πλήκτρο του πληκτρολογίου που δεν αποκρίνεται και ελέγξτε αν το αντίστοιχο πλήκτρο θα επισημανθεί στην Προβολή πληκτρολογίου. Εάν επισημανθεί, το πλήκτρο λειτουργεί σωστά.

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Κουμπιά ποντικιού», πολλά κουμπιά μπορεί να μην αποκρίνονται με τον αναμενόμενο τρόπο. Για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά του ποντικιού, επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα». Επιλέξτε «Ποντίκι/επιφ. αφής» από τη λίστα στην αριστερή πλευρά και στη συνέχεια καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Ενεργοποίηση των Κουμπιών ποντικιού».

Ημερομηνία δημοσίευσης: