Αν το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή η ασύρματη επιφάνεια αφής της Apple δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε προβλήματα με το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή την ασύρματη επιφάνεια αφής της Apple.

Η συσκευή σας δεν αναγνωρίζεται από τον Mac

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αν το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή η επιφάνεια αφής δεν αναγνωρίζεται από τον Mac.

Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή η ασύρματη επιφάνεια αφής έχει ενεργοποιηθεί

Το Magic Mouse και το Magic Mouse 2 διαθέτουν συρόμενο διακόπτη στο κάτω μέρος της συσκευής. Σύρετε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στο Magic Mouse θα ανάψει για λίγο μια πράσινη λυχνία LED. Στο Magic Mouse 2, θα εμφανιστεί πράσινο χρώμα κάτω από τον διακόπτη.

Το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο και το Magic Trackpad 2 διαθέτουν συρόμενο διακόπτη στην πίσω πλευρά της συσκευής. Σύρετε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (θα εμφανιστεί πράσινο χρώμα). Τα προηγούμενα μοντέλα ασύρματου πληκτρολογίου Apple διαθέτουν κουμπί τροφοδοσίας στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Πατήστε το κουμπί και θα δείτε μια πράσινη λυχνία LED στο επάνω μέρος της συσκευής, κοντά στο κουμπί.

Όταν ενεργοποιήσετε αυτές τις συσκευές, θα εμφανιστούν ως συνδεδεμένες στην ενότητα «Bluetooth» των Προτιμήσεων συστήματος και στο μενού «Bluetooth» στη γραμμή μενού. Εάν μια συσκευή δεν εμφανίζεται εκεί, βεβαιωθείτε ότι έχει φορτιστεί ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες της και βεβαιωθείτε ότι έχει ζευγοποιηθεί με τον Mac.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να λειτουργεί με τον Mac

Μάθετε πώς μπορείτε να ζευγοποιήσετε το Magic Mouse 2, το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο, το Magic Trackpad 2, και τα προηγούμενα μοντέλα ασύρματων συσκευών της Apple με τον Mac.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth

Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη επιφάνεια αφής του φορητού υπολογιστή Mac ή ένα ποντίκι USB για να επιλέξετε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος. Έπειτα επιλέξτε «Bluetooth» και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της κατάστασης της λειτουργίας Bluetooth. Εάν το εικονίδιο Bluetooth δεν εμφανίζεται ή εάν η κατάσταση της γραμμής μενού συνεχίζει να υποδεικνύει ότι το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και έπειτα προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth ξανά.

Εικονίδιο μενού Bluetooth Κατάσταση Bluetooth
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν υπάρχουν συσκευές συνδεδεμένες στον Mac. Ανατρέξτε στην ενότητα Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή η ασύρματη επιφάνεια αφής έχει ενεργοποιηθεί αυτού του άρθρου.
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έχει συνδεθεί τουλάχιστον μία ασύρματη συσκευή.
 Όταν αναβοσβήνει αυτό το εικονίδιο, τουλάχιστον μία ασύρματη συσκευή έχει χαμηλό φορτίο μπαταρίας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth για να προσδιορίσετε την επηρεαζόμενη συσκευή και κατόπιν επαναφορτίστε την ή αντικαταταστήστε τις μπαταρίες της.
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth χρησιμοποιώντας ένα ποντίκι USB ή μια ενσωματωμένη επιφάνεια αφής και επιλέξτε «Ενεργοποίηση Bluetooth».
εικονίδιο BT Το Bluetooth είναι εκτός σύνδεσης ή δεν είναι διαθέσιμο. Κάντε επανεκκίνηση του Mac. Αν η κατάσταση του Bluetooth δεν αλλάξει, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB και επανεκκινήστε τον Mac.

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι φορτισμένες

Το Magic Mouse 2, το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο και το Magic Trackpad 2 διαθέτουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορείτε να φορτίζετε αυτές τις συσκευές συνδέοντάς τες σε έναν Mac ή ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB μέσω καλωδίου Lightning σε USB. Για να επιτύχετε την ταχύτερη δυνατή φόρτιση της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη όταν την έχετε συνδέσει σε ένα καλώδιο Lightning σε USB.

Για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας αυτών των συσκευών, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή μενού του Mac και επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας. Εάν το επίπεδο μπαταρίας οποιασδήποτε συσκευής είναι χαμηλό, επαναφορτίστε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή

Εάν ο Mac δεν αναγνωρίζει το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή την ασύρματη επιφάνεια αφής της Apple αφού έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω συμβουλές, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την ασύρματη συσκευή, να περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και μετά να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο παύει να αποκρίνεται κατά διαστήματα

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο κάποιες φορές παύει να αποκρίνεται προσωρινά. 

Κάντε κλικ ή πατήστε κάποιο πλήκτρο

 • Κάντε κλικ στο ποντίκι ή στην επιφάνεια αφής ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να συνδέσετε ξανά τη συσκευή στον υπολογιστή. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να αποκριθεί η συσκευή.

Ελέγξτε για τυχόν παρεμβολές στο σήμα

 • Τα ασύρματα δίκτυα που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Απομακρύνετε σταθμούς βάσης ασύρματων τηλεφώνων, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz από τον Mac, εάν υποπτεύεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές.
 • Κρατήστε τις ασύρματες συσκευές σε απόσταση 10 μέτρων (περίπου 30 ποδιών) από τον Mac.
 • Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ανάμεσα στην ασύρματη συσκευή σας και τον Mac.

Το ποντίκι δεν πραγματοποιεί κύλιση προς τα πάνω, προς τα κάτω ή οριζόντια

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σας για να μετακινηθείτε με κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή ένα έγγραφο, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές γνώσεις Mac: Χειρονομίες Multi-Touch για να βεβαιωθείτε ότι οι χειρονομίες έχουν ρυθμιστεί σωστά. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να ρυθμίζετε τις προτιμήσεις ταχύτητας κύλισης.

Το ποντίκι ή η επιφάνεια αφής δεν παρακολουθεί την κίνηση με τον αναμενόμενο τρόπο

Το ασύρματο ποντίκι, το Magic Mouse και το Magic Mouse 2 της Apple μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες λείες επιφάνειες. Αν προκύψουν προβλήματα παρακολούθησης της κίνησης, δοκιμάστε τα εξής:

 • Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια επιλέξτε «Ποντίκι». Ορίστε το ρυθμιστικό παρακολούθησης της κίνησης για να ρυθμίσετε πόσο γρήγορα κινείται ο δείκτης καθώς μετακινείτε το ποντίκι.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική επιφάνεια για να δείτε αν βελτιώνεται η παρακολούθηση της κίνησης.
 • Αναποδογυρίστε το ποντίκι και επιθεωρήστε την οπή του αισθητήρα. Χρησιμοποιήστε αέρα υπό πίεση για να καθαρίσετε απαλά την οπή του αισθητήρα από τυχόν σκόνη ή ρύπους.
 • Εάν χρησιμοποιούνται πολλές ασύρματες συσκευές Bluetooth σε κοντινή απόσταση, απενεργοποιήστε τες μία προς μία για να ελέγξετε εάν βελτιώνεται η κατάσταση. Οι συσκευές που απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης μπορεί να επηρεάζουν την παρακολούθηση της κίνησης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε αν η επιφάνεια αφής δεν λειτουργεί σωστά.

Ένα ή περισσότερα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο δεν αποκρίνονται

Χρησιμοποιήστε την Προβολή πληκτρολογίου για να ελέγξετε αν τα πλήκτρα του πληκτρολογίου αποκρίνονται σωστά όταν τα πατάτε.

 1. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια επιλέξτε «Γλώσσα και περιοχή».
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προτιμήσεις για το Πληκτρολόγιο».
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πηγές εισόδου».
 4. Βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε αναφέρεται στην αριστερή πλευρά. Εάν δεν αναφέρεται, κάντε κλικ στο  και επιλέξτε μία από τις γλώσσες που εμφανίζονται.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στο μενού «Εμφάνιση εισόδου» στη γραμμή μενού.
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Πληκτρολόγιο» και επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής δίπλα στην επιλογή «Εμφάνιση προγραμμάτων προβολής πληκτρολογίου και emoji στη γραμμή μενού».
 7. Επιλέξτε «Εμφάνιση Προβολής πληκτρολογίου» στο μενού «Είσοδος» στη γραμμή μενού. Η Προβολή πληκτρολογίου που παρουσιάζει τη διάταξη του πληκτρολογίου θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
 8. Πληκτρολογήστε το πλήκτρο του πληκτρολογίου που δεν αποκρίνεται και ελέγξτε αν το αντίστοιχο πλήκτρο θα επισημανθεί στην Προβολή πληκτρολογίου. Εάν επισημανθεί, το πλήκτρο λειτουργεί σωστά.

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Κουμπιά ποντικιού», πολλά κουμπιά μπορεί να μην αποκρίνονται με τον αναμενόμενο τρόπο. Δείτε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Κουμπιά ποντικιού»:

 • Στην έκδοση OS X 10.8 ή σε νεότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα» και κατόπιν επιλέξτε «Ποντίκι/επιφ. αφής» στη λίστα στην αριστερή πλευρά. Έπειτα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Ενεργοποίηση των Κουμπιών ποντικιού».
 • Στην έκδοση OS X 10.7.5 ή σε παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή «Καθολική πρόσβαση» και επιλέξτε την καρτέλα «Ποντίκι/επιφ. αφής». Έπειτα, επιλέξτε το κουμπί «Απενεργοποίηση» που εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή «Κουμπιά ποντικιού».

Εάν τα προβλήματα με τα πλήκτρα συνεχιστούν, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον Mac σε λειτουργία ενός χρήστη για να δείτε αν το πρόβλημα προκαλείται από κάποιο άλλο πρόβλημα λογισμικού.

Ημερομηνία δημοσίευσης: