Ενεργοποίηση της μεταφοράς με τρία δάκτυλα για την επιφάνεια αφής του Mac

Η δυνατότητα να μεταφέρετε στοιχεία χρησιμοποιώντας μια χειρονομία με τρία δάκτυλα είναι μια επιλογή για τις επιφάνειες αφής που υποστηρίζουν το Force Touch.

Τα ονόματα ρυθμίσεων διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση macOS που χρησιμοποιείτε:

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα».
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έλεγχος δείκτη» (ή Ποντίκι και επιφάνεια αφής).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές επιφάνειας αφής».
  5. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Χρήση επιφάνειας αφής για μεταφορά» (ή «Ενεργοπ. μεταφοράς»).
  6. Από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε το στυλ μεταφοράς «μεταφορά με τρία δάκτυλα».
  7. Κάντε κλικ στο «OK».

Μάθετε περισσότερα για αυτές τις επιλογές επιφάνειας αφής

Ημερομηνία δημοσίευσης: