Ενεργοποίηση της χειρονομίας «μεταφορά με τρία δάχτυλα» για την επιφάνεια αφής Force Touch

Η «Μεταφορά με τρία δάχτυλα» είναι μια χειρονομία Multi-Touch στο OS X. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τρία δάχτυλα για να μετακινήσετε ένα ενεργό παράθυρο στην οθόνη σας.

Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μεταφορά με τρία δάχτυλα αν ο Mac διαθέτει μια επιφάνεια αφής Force Touch

  1. Από το μενού Apple, επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος».
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Προσβασιμότητα».
  3. Επιλέξτε «Ποντίκι/επιφ. αφής» από τις επιλογές στα αριστερά.
  4. Κάντε κλικ στις «Επιλογές επιφάνειας αφής».
  5. Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής του στοιχείου «Ενεργοπ. μεταφοράς». 
  6. Από το σχετικό αναδυόμενο μενού, επιλέξτε το στοιχείο «μεταφορά με τρία δάχτυλα», ώστε να υπάρχει ένα σημάδι επιλογής δίπλα του.
  7. Κάντε κλικ στο «OK».

Ημερομηνία δημοσίευσης: