Έλεγχος μπαταρίας και φόρτιση του Apple Watch

Έλεγχος μπαταρίας με μια ματιά από την πρόσοψη του ρολογιού, το Κέντρο ελέγχου ή τη Λειτουργία κομοδίνου.

     

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας

 Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης Apple Watch

Φόρτιση του Apple Watch

Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, στην οθόνη του Apple Watch σας θα εμφανιστεί το εικονίδιο κόκκινος κεραυνός. Για να φορτίσετε το Apple Watch:

  1. Χειριστείτε το Apple Watch και τα αξεσουάρ σας με ασφάλεια και βγάζετε πάντα το ρολόι σας, για να το φορτίσετε. 
  2. Συνδέστε το Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης Apple ή τη Μαγνητική βάση φόρτισης Apple Watch στο τροφοδοτικό ρεύματος USB τους. 
  3. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης σε μια θύρα USB. 
  4. Τοποθετήστε την πίσω όψη του Apple Watch στον φορτιστή. Οι μαγνήτες του φορτιστή θα ευθυγραμμίσουν το Apple Watch και θα πρέπει να δείτε το εικονίδιο πράσινος κεραυνός στην πρόσοψη του ρολογιού.
  5. Αφήστε το Apple Watch να φορτιστεί όση ώρα χρειάζεται. Ενώ η συσκευή σας φορτίζεται, το Apple Watch μεταβαίνει σε Λειτουργία κομοδίνου

Λάβετε βοήθεια αν το Apple Watch δεν φορτίζεται

    

Χρήση της Εξοικονόμησης ενέργειας

Η Εξοικονόμηση ενέργειας σάς επιτρέπει να βλέπετε την ώρα στο Apple Watch σας ενώ εξοικονομείτε ενέργεια στην μπαταρία σας. Ενώ το Apple Watch βρίσκεται σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, πιέστε το πλευρικό κουμπί, για να δείτε την ώρα. Στην Εξοικονόμηση ενέργειας, το Apple Watch και το iPhone σας δεν επικοινωνούν και δεν έχετε πρόσβαση σε άλλες δυνατότητες του ρολογιού. 

Ενεργοποίηση Εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας σας πέσει στο 10%, το Apple Watch σάς προειδοποιεί και σας ρωτά αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν η στάθμη της μπαταρίας γίνει πολύ χαμηλή, το ρολόι σας εισέρχεται αυτόματα στην Εξοικονόμηση ενέργειας και εμφανίζεται το εικονίδιο κόκκινος κεραυνός δίπλα στην ώρα. Μάθετε πώς μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας

Για να ενεργοποιήσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας:

  1. Σαρώστε προς τα πάνω στην πρόσοψη του ρολογιού, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου.
  2. Πατήστε το εικονίδιο ποσοστού μπαταρίας. 
  3. Σύρετε το ρυθμιστικό «Εξοικονόμηση ενέργειας» και, στη συνέχεια, πατήστε «Συνέχεια».

Απενεργοποίηση Εξοικονόμησης ενέργειας

Για να απενεργοποιήσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας:

  1. Πιέστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί έως ότου εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.
  2. Περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση του Apple Watch. Ίσως χρειαστεί να φορτίσετε πρώτα το Apple Watch σας. 

Αν δεν μπορείτε να φορτίσετε το Apple Watch σας

Ημερομηνία δημοσίευσης: