Χρήση του iMac ως οθόνης με τη λειτουργία οθόνης προορισμού

Η λειτουργία οθόνης προορισμού είναι μια δυνατότητα η οποία είναι διαθέσιμη σε ορισμένα παλαιότερα μοντέλα Mac.

 

 

Τα ακόλουθα παλαιότερα μοντέλα iMac μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξωτερική οθόνη όταν συνδέονται σε ένα άλλο παλαιότερο μοντέλο Mac.

Μοντέλα iMac που κυκλοφόρησαν το 2011, το 2012, το 2013 και στα μέσα του 2014

Για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα μοντέλα iMac ως εξωτερική οθόνη:

 • Στο iMac που θα χρησιμοποιηθεί ως οθόνη πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένο το macOS High Sierra ή παλαιότερη έκδοση.
 • Το άλλο Mac στο οποίο θα το συνδέσετε πρέπει να έχει κυκλοφορήσει το 2019 ή νωρίτερα και να έχει εγκαταστημένο το macOS Catalina ή παλαιότερη έκδοση.
 • Το καλώδιο που συνδέει τους δύο υπολογιστές Mac πρέπει να είναι ένα καλώδιο Thunderbolt  ή Thunderbolt 2 .

Μοντέλα iMac 24 ιντσών και 27 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2009 και το 2010

Για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα μοντέλα iMac ως εξωτερική οθόνη:

 • Στο iMac που θα χρησιμοποιηθεί ως οθόνη πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένο το macOS High Sierra ή παλαιότερη έκδοση.
 • Το άλλο Mac στο οποίο θα το συνδέσετε πρέπει να έχει κυκλοφορήσει το 2019 ή νωρίτερα και να έχει εγκαταστημένο το macOS Catalina ή παλαιότερη έκδοση.
 • Το καλώδιο που συνδέει τους δύο υπολογιστές Mac πρέπει να είναι ένα καλώδιο Mini DisplayPort .

 


Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία οθόνης προορισμού

 1. Βεβαιωθείτε ότι το iMac έχει εκκινηθεί και πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο άλλος υπολογιστής Mac έχει εκκινηθεί και είναι συνδεδεμένος σε έναν λογαριασμό χρήστη macOS. 
 3. Συνδέστε τους δύο υπολογιστές χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο Mini DisplayPort ή Thunderbolt. 
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν υπολογιστές iMac ως οθόνες, εάν κάθε iMac χρησιμοποιεί ένα καλώδιο Thunderbolt για την απευθείας σύνδεσή του σε μια θύρα Thunderbolt του άλλου Mac (και όχι του άλλου iMac). 
 4. Πατήστε τα πλήκτρα Command-F2 στο πληκτρολόγιο του iMac. Τώρα θα πρέπει να εμφανιστεί το γραφείο εργασίας του άλλου Mac.
 5. Για έξοδο από τη λειτουργία οθόνης προορισμού, πατήστε ξανά τα πλήκτρα Command-F2. Εναλλακτικά, αποσυνδέστε το καλώδιο ή επανεκκινήστε έναν από τους δύο υπολογιστές Mac.

Οι εφαρμογές που ήταν ανοιχτές στο iMac κατά την είσοδο στη λειτουργία οθόνης προορισμού παραμένουν ανοιχτές στη λειτουργία οθόνης προορισμού. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής στο iMac και μετά εισέλθετε στη λειτουργία οθόνης προορισμού, η μουσική δεν θα σταματήσει στο iMac.

Ο άλλος υπολογιστής Mac δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενσωματωμένη κάμερα ή τις θύρες του υπολογιστή iMac. Για να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές συσκευές με τον άλλο υπολογιστή Mac, συνδέστε τις απευθείας στο άλλο Mac και όχι στο iMac.

Ρύθμιση της φωτεινότητας και του ήχου

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα ηχεία του iMac για αναπαραγωγή ήχου από το άλλο Mac:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ήχος» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος». 
 2. Επιλέξτε το iMac ως τη συσκευή για έξοδο ήχου. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ήχου και πολυμέσων στο πληκτρολόγιο του άλλου Mac για να ρυθμίσετε την ένταση και να ελέγξετε την αναπαραγωγή πολυμέσων.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης του iMac ενώ βρίσκεται στη λειτουργία οθόνης προορισμού, χρησιμοποιήστε τις Προτιμήσεις για τις Οθόνες στον άλλο υπολογιστή Mac ή τα πλήκτρα φωτεινότητας  στο πληκτρολόγιο του άλλου Mac.

Εάν η λειτουργία οθόνης προορισμού δεν λειτουργεί

Εάν το iMac δεν εμφανίζει το γραφείο εργασίας του άλλου Mac, δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα:

 1. Επανεκκινήστε το iMac.
 2. Επανεκκινήστε το άλλο Mac.
 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο Thunderbolt ή το καλώδιο Mini DisplayPort από το άλλο Mac και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.
 4. Πατήστε τα πλήκτρα Command-F2 στο iMac.

Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε αυτές τις λύσεις:

 • Εάν έχετε συνδεθεί τη συγκεκριμένη στιγμή στο iMac που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη, επιλέξτε το μενού Apple  > Έξοδος για να επιστρέψετε στο παράθυρο εισόδου. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά τα πλήκτρα Command-F2.
 • Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο». Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση «Χρήση των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών», η λειτουργία οθόνης προορισμού θα χρησιμοποιεί τα πλήκτρα Command-Fn-F2 αντί για τα πλήκτρα Command-F2. Μπορεί επίσης να σας διευκολύνει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο που συνοδεύει το iMac. Ορισμένα πληκτρολόγια τρίτων και παλαιότερα πληκτρολόγια της Apple δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία οθόνης προορισμού. 
 • Βεβαιωθείτε ότι το iMac χρησιμοποιεί macOS High Sierra 10.13.6 ή παλαιότερη έκδοση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία οθόνης προορισμού με νεότερες εκδόσεις του macOS ή με Boot Camp και Windows.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: