Περιστροφή της οθόνης στο iPhone ή το iPod touch

Η οθόνη στο iPhone και το iPod touch μπορεί να περιστρέφεται ώστε να μπορείτε να εμφανίζετε εφαρμογές, όπως το Safari και τα Μηνύματα, σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Μάθετε πώς να περιστρέφετε την οθόνη στο iPhone ή το iPod touch ή λάβετε βοήθεια αν η δυνατότητα δεν λειτουργεί.

Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν την περιστροφή, επομένως η οθόνη ενδέχεται να μην περιστρέφεται ακόμη και αν το Κλείδωμα κάθετου προσανατολισμού δεν είναι ενεργοποιημένο.

Περιστροφή της οθόνης σε iPhone χωρίς κουμπί Αφετηρίας

  1. Σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου.
  2. Πατήστε το κουμπί «Κλείδωμα κάθετου προσανατολισμού»  για να βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.
  3. Γυρίστε το iPhone στο πλάι.

Αν η οθόνη εξακολουθεί να μην περιστρέφεται, δοκιμάστε κάποια άλλη εφαρμογή, όπως το Safari ή τα Μηνύματα, οι οποίες είναι γνωστό ότι λειτουργούν σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Μάθετε πώς μπορείτε να περιστρέφετε την οθόνη στο iPad.

Περιστροφή της οθόνης σε iPhone ή iPod touch με κουμπί Αφετηρίας

  1. Σαρώστε προς τα επάνω από το κάτω άκρο της οθόνης για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου.
  2. Πατήστε το κουμπί «Κλείδωμα κάθετου προσανατολισμού»  για να βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο.
  3. Γυρίστε το iPhone ή το iPod touch στο πλάι. 

Αν η οθόνη εξακολουθεί να μην περιστρέφεται, δοκιμάστε μια άλλη εφαρμογή, όπως το Safari ή τα Μηνύματα, οι οποίες είναι γνωστό ότι λειτουργούν σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple σχετικά με το iPhone ή το iPod touch.

Ημερομηνία δημοσίευσης: