Αν δεν βλέπετε τις αγορές εντός εφαρμογής

Μάθετε πώς να κάνετε επαναφορά των αγορών εντός εφαρμογής.

Αν έχετε κάνει επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο ή διαγράψατε και εγκαταστήσατε ξανά μια εφαρμογή για την οποία έχετε κάνει αγορές εντός εφαρμογής, ενδέχεται να μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία για τα οποία πληρώσατε στο παρελθόν.

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες μη αναλώσιμες αγορές εντός εφαρμογής, όπως αναβαθμίσεις σε εκδόσεις pro, πρόσθετες δυνατότητες σε ένα παιχνίδι και συνδρομές, σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει ότι κάνατε αυτές τις αγορές αυτόματα.

Επαναφορά αγορών εντός εφαρμογής

Ορισμένες αγορές εντός εφαρμογής, όπως τα νομίσματα ή οι υποδείξεις ενός παιχνιδιού, είναι αναλώσιμες, πράγμα που σημαίνει ότι εξαντλούνται καθώς τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επαναφέρετε μόνο μη αναλώσιμες αγορές. Μάθετε για τους διαφορετικούς τύπους αγορών εντός εφαρμογής.

Για να επαναφέρετε μια μη αναλώσιμη αγορά, ανοίξτε την εφαρμογή από την οποία κάνατε την αγορά και αναζητήστε μια επιλογή για επαναφορά. Μπορεί να την βρείτε σε μία από αυτές τις θέσεις:

  • Το κύριο μενού της εφαρμογής.
  • Το μενού «Ρυθμίσεις» ή «Επιλογές» της εφαρμογής.
  • Το κατάστημα εντός εφαρμογής που διαθέτει η εφαρμογή.

Αν έχετε χρεωθεί για την αγορά και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να κάνετε επαναφορά, επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ένα πρόβλημα με την αγορά εντός εφαρμογής.

Αν προσπαθείτε να κάνετε επαναφορά και δεν γίνεται τίποτα ή λαμβάνετε ένα σφάλμα

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: