Αν τα βίντεό σας δεν εμφανίζονται στο iMovie Theater στις συσκευές σας

Μάθετε τι να κάνετε αν τα βίντεο iMovie δεν εμφανίζονται στο iMovie Theater στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή τον Mac.

Όταν κοινοποιείτε ένα βίντεο στο iMovie Theater, αυτό αποστέλλεται στο iCloud ώστε να μπορείτε να το προβάλετε στις συσκευές Apple στις οποίες έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας το Apple ID. Αν έχετε ενεργοποιήσει το iCloud Drive σε μια συσκευή αλλά όχι σε άλλες:

  • Το iMovie Theater ενδέχεται να εμφανίζεται κενό σε ορισμένες συσκευές.
  • Κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να φαίνεται ότι λείπει σε ορισμένες συσκευές.
  • Το νέο περιεχόμενο που κοινοποιείτε στο iMovie Theater ενδέχεται να μην εμφανίζεται σε κάθε συσκευή.

Ακολουθήστε τα βήματα σε αυτό το άρθρο για να διαμορφώσετε το iPhone, το iPad, το iPod touch ή για να διαμορφώσετε τον Mac, ώστε να προβάλετε περιεχόμενο του iMovie Theater.

Διαμόρφωση στη συσκευή iOS

Διαμορφώστε τη συσκευή iOS ώστε να προβάλετε κοινόχρηστο περιεχόμενο του iMovie Theater:

  1. Ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.
  2. Ενημερώστε το iMovie στην έκδοση 2.1 ή νεότερη. Για να βρείτε ενημερώσεις για τις εφαρμογές σας, ανοίξτε το App Store και, κατόπιν, πατήστε «Ενημερώσεις».
  3. Ενεργοποιήστε το iCloud Drive.

Διαμόρφωση στον Mac

Διαμορφώστε τον Mac ώστε να προβάλετε κοινόχρηστο περιεχόμενο του iMovie Theater:

  1. Ενημερώστε τον Mac σας σε OS X Yosemite ή νεότερη έκδοση.
  2. Ενημερώστε το iMovie στον Mac στην έκδοση 10.0.6 ή νεότερη.
  3. Ενεργοποιήστε το iCloud Drive.
Ημερομηνία δημοσίευσης: