Διατήρηση του Apple Watch εντός αποδεκτών θερμοκρασιών λειτουργίας

Μάθετε σχετικά με τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας για το Apple Watch και λάβετε συμβουλές για τη διατήρηση αυτών των θερμοκρασιών και τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής σας.

Βρείτε παρακάτω τις προτεινόμενες θερμοκρασίες και συνθήκες για τα περισσότερα μοντέλα Apple Watch ή για το Apple Watch Ultra. Το Apple Watch Ultra έχει σχεδιαστεί για χρήση σε συνθήκες και καταστάσεις πέρα από αυτές που συνιστώνται για άλλα μοντέλα Apple Watch.

Συνιστώμενες συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης για τα περισσότερα μοντέλα Apple Watch

Το Apple Watch έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 0° και 35° C.

Μπορείτε να αποθηκεύετε το Apple Watch σας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -20° και 45° C.

Συνιστώμενες συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης για το Apple Watch Ultra

Το Apple Watch Ultra λειτουργεί καλύτερα στις ακόλουθες συνθήκες:

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος ενώ φοράτε το Apple Watch Ultra: -20° έως 55° C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση του Apple Watch Ultra: 0° έως 35° C
 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση του Apple Watch Ultra: -20° έως 45° C
 • Θερμοκρασία νερού κατά τη διάρκεια υποβρύχιων δραστηριοτήτων με το Apple Watch Ultra: 0° έως 40° C
 • Σχετική υγρασία: 5% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος και άλλες συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν ορισμένες δυνατότητες στο Apple Watch Ultra και σε άλλα μοντέλα Apple Watch. Για παράδειγμα, η μπαταρία μπορεί να μην έχει την ίδια διάρκεια ζωής σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η εφαρμογή ΗΚΓ είναι ακριβής μόνο όταν χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0° έως 35° C. Οι μετρήσεις καρδιακών παλμών μπορεί να είναι λιγότερο ακριβείς σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Επίσης, σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία μεταβάλλεται γρήγορα, η οθόνη αφής του Apple Watch ενδέχεται να μην αποκρίνεται κατά το αναμενόμενο.

Διαχείριση της θερμοκρασίας του Apple Watch

Δεν πρέπει να αφήνετε το Apple Watch χωρίς επίβλεψη σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή στο αυτοκίνητο όταν κάνει ζέστη. Η φύλαξη και η χρήση της συσκευής σας σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες εκτός του προτεινόμενου εύρους ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να προκαλέσουν άλλες βλάβες.

Αν είναι απαραίτητο, το Apple Watch θα ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία του. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να παρατηρήσετε τα εξής:

 • Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να αυξηθούν ή μπορεί να διακοπεί η φόρτιση.
 • Μπορεί να μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης.
 • Οι μεταφορές δεδομένων μπορεί να καθυστερούν ή να γίνει παύση τους.
 • Μπορεί να κλείνουν οι εφαρμογές.
 • Σε μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch, μπορεί να μην έχετε σύνδεση στο κινητό δίκτυο ή ενδεχομένως να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, το σύμβολο στο κουμπί κινητού δικτύου του Κέντρου ελέγχου εμφανίζεται κόκκινο. Η λειτουργία του κινητού δικτύου συνεχίζεται κανονικά όταν μειωθεί η θερμοκρασία του Apple Watch. Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις.

 

Πρόσοψη ρολογιού που εμφανίζει το εικονίδιο θερμομέτρου και την ώρα.

Αν η θερμοκρασία του Apple Watch σας αυξηθεί πολύ

Αν η θερμοκρασία του Apple Watch αυξηθεί πάνω από το κανονικό εύρος, θα εμφανίζεται μόνο ένα κόκκινο θερμόμετρο και την ώρα. Διαβάστε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε:

 1. Αν φοράτε τη συσκευή σας, αφαιρέστε την από τον καρπό σας. Αν το Apple Watch είναι σε διαδικασία φόρτισης, αφαιρέστε το από τον φορτιστή του. Το ρολόι σας απενεργοποιείται λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση του θερμομέτρου. Αν αφήσετε το ρολόι σας στον φορτιστή, το ρολόι δεν θα απενεργοποιηθεί. Αν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε ξανά το ρολόι σας, θα εμφανιστεί ξανά το κόκκινο θερμόμετρο. 
 2. Μεταφέρετε το Apple Watch σας σε ένα πιο δροσερό μέρος και αφήστε το να κρυώσει πριν το ξαναφορέσετε ή συνεχίσετε τη φόρτισή του. Όταν το ρολόι κρυώσει, θα ενεργοποιηθεί ξανά.
 3. Αν πραγματοποιείτε κλήσεις κινητού δικτύου σε ένα μοντέλο κινητού δικτύου του Apple Watch και βρίσκεστε σε μια περιοχή με αδύναμο σήμα, μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με πιο ισχυρό σήμα.

 

Ασφαλής χειρισμός του Apple Watch και των αξεσουάρ του

Το Apple Watch, το τροφοδοτικό ρεύματός του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch τηρούν ισχύοντα πρότυπα και όρια θερμοκρασίας επιφάνειας. Ακόμα και εντός αυτών των ορίων, η παρατεταμένη επαφή με ζεστές επιφάνειες για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμό.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές ασφαλείας:

 • Έχετε υπόψη σας ότι το Apple Watch, το τροφοδοτικό ρεύματός του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch θερμαίνονται όταν συνδεθούν σε παροχή ρεύματος.
 • Το Apple Watch, τα μαγνητικά καλώδια φόρτισης του Apple Watch και τα τροφοδοτικά ρεύματος δεν πρέπει να έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, αν είναι συνδεδεμένα στο ρεύμα.
 • Κατά τη φόρτιση, το Apple Watch, το τροφοδοτικό ρεύματός του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch πρέπει να παραμένουν σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Για παράδειγμα, αν αυτές οι συσκευές φορτίζονται ή είναι συνδεδεμένες σε παροχή ρεύματος, δεν πρέπει να είναι καλυμμένες.
 • Η χρήση του κινητού δικτύου σε μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεστε τη συσκευή ζεστή. 
 • Βγάλτε το Apple Watch αν το αισθάνεστε πολύ ζεστό. Προσέχετε ιδιαίτερα αν έχετε κάποιο πρόβλημα που επηρεάζει την ικανότητά σας να αισθάνεστε τη ζέστη στο σώμα σας.

Το Apple Watch, το τροφοδοτικό του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch πληρούν το πρότυπο Ασφάλειας εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών, IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Πολλές χώρες και περιοχές έχουν υιοθετήσει αυτό το πρότυπο ασφάλειας. Για παράδειγμα, αυτό το πρότυπο αναφέρεται ως:

 • UL 60950-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες
 • CSA 60950-01 στον Καναδά
 • EN 60950- στην Ευρώπη
 • AS/NZS 60950:1 στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
Ημερομηνία δημοσίευσης: