Εύρεση των Αριθμών πελατών της Apple, των Αναγνωριστικών μεταπωλητών και των Αναγνωριστικών οργανισμών

Μάθετε πώς να βρίσκετε τον αριθμό ή το αναγνωριστικό σας, καθώς και πότε να τα χρησιμοποιείτε με το Apple Business Manager ή το Apple School Manager.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων. Αν χρειάζεστε υποστήριξη, μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Apple.

Αν προσθέσετε τον Αριθμό πελάτη Apple ή το Αναγνωριστικό μεταπωλητή στο Apple Business Manager ή στο Apple School Manager, μπορείτε να αναπτύξετε τις συσκευές σας και να αγοράσετε εφαρμογές και βιβλία μαζικά.

Εύρεση του Αριθμού πελάτη Apple ή του Αναγνωριστικού μεταπωλητή

Μάθετε πώς να βρίσκετε τον αριθμό ή το αναγνωριστικό σας, είτε αγοράσατε τη συσκευή σας από την Apple είτε από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Αν πραγματοποιήσατε αγορά από την Apple

Όταν πραγματοποιείτε αγορές από την Apple, εκχωρούμε έναν Αριθμό πελάτη Apple στον οργανισμό σας. Αν δεν γνωρίζετε τον Αριθμό πελάτη Apple που σας αντιστοιχεί, επικοινωνήστε με το οικονομικό τμήμα του οργανισμού σας ή με το τμήμα πωλήσεων της Apple.

Αν αγοράζετε συσκευές Apple από κάποιο Apple Store, ζητήστε από την επιχειρηματική ομάδα να σας δώσει τον Αριθμό πελάτη Apple.

Αν πραγματοποιήσατε αγορά από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple ή φορέα κινητής τηλεφωνίας

 1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple ή τον φορέα κινητής τηλεφωνίας. 
 2. Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τη δυνατότητα Εγγραφής συσκευής του Apple Business Manager ή του Apple School Manager.
 3. Ζητήστε του το Αναγνωριστικό μεταπωλητή.

Αν δεν υποστηρίζει αυτά τα προγράμματα, ζητήστε του να επικοινωνήσει με τον διανομέα του ή με την ομάδα λογαριασμών της Apple. Αν επιλέξει να συμμετάσχει, θα πρέπει να συνεργαστεί με τον διανομέα ή την Apple προκειμένου να ξεκινήσει την υποστήριξη της Εγγραφής συσκευής.

Εύρεση του Αναγνωριστικού οργανισμού

Αν αγοράσετε συσκευές από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple ή φορέα κινητής τηλεφωνίας, πρέπει επίσης να παράσχετε το Αναγνωριστικό οργανισμού σας στον μεταπωλητή ή στον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Δείτε πώς μπορείτε να το βρείτε:

 1. Συνδεθείτε στο Apple Business Manager ή στο Apple School Manager
 2. Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις» και έπειτα στις «Πληροφορίες εγγραφής».
 3. Αναζητήστε το Αναγνωριστικό του οργανισμού σας στο τμήμα παραθύρου «Πληροφορίες εγγραφής».

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό ή το αναγνωριστικό σας με το Apple Business Manager ή το Apple School Manager

Αφού ο οργανισμός σας λάβει έγκριση για το Apple Business Manager ή το Apple School Manager, μπορείτε να προσθέσετε προμηθευτές συσκευών εισάγοντας τον Αριθμό πελάτη Apple ή το Αναγνωριστικό μεταπωλητή του μεταπωλητή ή του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας:*

 1. Συνδεθείτε στο Apple Business Manager ή στο Apple School Manager.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις» και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευών».
 3. Δίπλα στο στοιχείο «Αριθμοί πελατών», κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία».
 4. Εισαγάγετε τον αριθμό ή το αναγνωριστικό σας.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή».

Αν εισαγάγετε ένα Αναγνωριστικό μεταπωλητή, θα πρέπει επίσης να παράσχετε το Αναγνωριστικό οργανισμού σας στον μεταπωλητή ή στον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Μπορείτε να βρείτε το Αναγνωριστικό του οργανισμού σας στο τμήμα παραθύρου «Πληροφορίες εγγραφής».

* Αν εκπροσωπείτε έναν μεγάλο οργανισμό, όπως μια σχολική περιφέρεια, ενδέχεται να έχετε περισσότερους Αριθμούς πελάτη Apple ή περισσότερα Αναγνωριστικά μεταπωλητή. Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς Αριθμούς πελάτη Apple ή πολλά Αναγνωριστικά μεταπωλητή κατά την εγγραφή σας ή οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτήν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: