Σύνδεση σε εφαρμογές με το Apple ID με χρήση ειδικών συνθηματικών εφαρμογών

Τα ειδικά συνθηματικά εφαρμογών σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια το Apple ID σας για να συνδέεστε σε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από άλλους προγραμματιστές εκτός της Apple.

Ορισμένες εφαρμογές που δημιουργούνται από άλλους προγραμματιστές εκτός της Apple σάς ζητούν να συνδεθείτε με το Apple ID σας, έτσι ώστε η εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, όπως την αλληλογραφία, τις επαφές και τα ημερολόγια που αποθηκεύετε στο iCloud. Για να βεβαιωθείτε ότι το συνθηματικό του Apple ID σας δεν θα μπορεί να αποθηκευτεί ή να συλλεχθεί από την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό Apple ID για χρήση μόνο με αυτή την εφαρμογή.

Θα χρησιμοποιείτε αυτό το ειδικό συνθηματικό εφαρμογής όταν η εφαρμογή θα σας ζητά να συνδεθείτε με το Apple ID σας.

Για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ειδικά συνθηματικά εφαρμογών, το Apple ID σας πρέπει να προστατεύεται με τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.


Πώς να δημιουργήσετε ένα ειδικό συνθηματικό εφαρμογής

  1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com.
  2. Στην ενότητα «Σύνδεση και ασφάλεια», επιλέξτε «Ειδικά για εφαρμογές συνθηματικά».
  3. Επιλέξτε «Παραγωγή ειδικού για την εφαρμογή συνθηματικού» ή επιλέξτε το κουμπί «Προσθήκη» Μπλε εικονίδιο συν
      και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη σας.
  4. Εισαγάγετε ή επικολλήστε το ειδικό συνθηματικό εφαρμογής στο πεδίο συνθηματικού της εφαρμογής.

Πώς να ανακαλέσετε ένα ειδικό συνθηματικό εφαρμογής

Μπορείτε να έχετε έως και 25 ενεργά ειδικά συνθηματικά εφαρμογών. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ανακαλέσετε τα συνθηματικά μεμονωμένα ή όλα μαζί.

  1. Συνδεθείτε στον ιστότοπο appleid.apple.com.
  2. Στην ενότητα «Σύνδεση και ασφάλεια», επιλέξτε «Ειδικά για εφαρμογές συνθηματικά».
  3. Επιλέξτε το κουμπί «Αφαίρεση» Σύμβολο μείον μέσα σε κύκλο  δίπλα από το συνθηματικό που θέλετε να διαγράψετε ή επιλέξτε «Ανάκληση όλων».

Μετά την ανάκληση ενός συνθηματικού, η εφαρμογή που χρησιμοποιεί το συνθηματικό θα αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό μέχρι να δημιουργήσετε ένα νέο συνθηματικό και να συνδεθείτε ξανά.

Κάθε φορά που αλλάζετε ή επαναφέρετε το κύριο συνθηματικό του Apple ID σας, όλα τα ειδικά συνθηματικά εφαρμογών σας ανακαλούνται αυτόματα για την προστασία της ασφάλειας του λογαριασμού σας. Πρέπει να δημιουργήσετε νέα ειδικά συνθηματικά εφαρμογών για κάθε εφαρμογή που θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: