Χρησιμοποιήστε την υποδοχή κάρτας SD και SDXC σε Mac

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την υποδοχή κάρτας SDXC σε Mac.

Η δεξιά πλευρά του MacBook Pro όπου φαίνεται η υποδοχή κάρτας SD, η θύρα Thunderbolt 4 και η θύρα HDMI

Τα παρακάτω μοντέλα Mac διαθέτουν υποδοχή κάρτας SDXC:

 • Mac Studio που κυκλοφόρησαν το 2022
 • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα
 • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2015
 • Mac mini που κυκλοφόρησαν από το 2011 έως το 2014
 • Μοντέλα MacBook Air 13 ιντσών που κυκλοφόρησαν από το 2013 έως το 2017
 • Μοντέλα iMac 27 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2010 ή αργότερα
 • Μοντέλα iMac 21,5 ιντσών που κυκλοφόρησαν το 2010 ή αργότερα


Υποστηριζόμενες κάρτες

Η υποδοχή κάρτας SDXC υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες: 

 • MMC
 • Βασική ταχύτητα
 • Υψηλή ταχύτητα
 • UHS-I
 • UHS‑II (μόνο στα Mac Studio που κυκλοφόρησαν το 2022, στα MacBook Pro που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα, στα iMac που κυκλοφόρησαν το 2020 και στο iMac Pro)

Για να χρησιμοποιήσετε μικρότερες κάρτες, όπως MiniSD και MicroSD, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα:

Κάτοψη μιας κάρτας microSD και ενός προσαρμογέα κάρτας microSD

Οι κάρτες Secure Digital Input Output (SDIO) δεν υποστηρίζονται. Αποφύγετε τη χρήση καρτών με πάχος άνω των 2,1 mm, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην υποδοχή κάρτας SD αν προσπαθήσετε να τις τοποθετήσετε.


Τοποθέτηση κάρτας SD

Κατά την τοποθέτηση μιας κάρτας SD, βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω και προς την πλευρά του υπολογιστή. Μην ασκείτε βία κατά την τοποθέτηση του μέσου στην υποδοχή κάρτας SD, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.


Εξαγωγή κάρτας SD

Για να εξαγάγετε μια κάρτα SD, σύρετε στον Κάδο το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε αυτήν. Όταν εξαφανιστεί το εικονίδιο από το γραφείο εργασίας σας, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα από την υποδοχή.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα ενώ το Mac βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Πάντα να αφυπνίζετε τον υπολογιστή σας και να εξάγετε την κάρτα SD πριν να την αφαιρέσετε από το Mac σας.


Εάν δεν είναι δυνατή η προσάρτηση της κάρτας

Εάν δεν γίνεται προσάρτηση της κάρτας αφού την τοποθετήσετε, αφαιρέστε την κάρτα και τοποθετήστε την ξανά. Ορισμένες φορές, δεν γίνεται σωστά η προσάρτηση της κάρτας SD αν τοποθετείτε την κάρτα πολύ αργά ή πολύ γρήγορα.

Αν η προσάρτηση της κάρτας εξακολουθεί να αποτυγχάνει, ενδέχεται να πρέπει να διαμορφώσετε εκ νέου την κάρτα SD.


Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «δεν είναι δυνατή η τροποποίηση»

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «δεν είναι δυνατή η τροποποίηση» όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα, η κάρτα SD μπορεί να είναι κλειδωμένη.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, εξαγάγετέ την και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την κάρτα από τον υπολογιστή σας. Μετακινήστε το ρυθμιστικό κλειδώματος της κάρτας για να την ξεκλειδώσετε και κατόπιν τοποθετήστε την ξανά στην υποδοχή. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη θέση του ρυθμιστικού.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: