Πώς να χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής Force Touch

Μάθετε για την επιφάνεια αφής Force Touch, τις δυνατότητές της και τον τρόπο χρήσης της.

Δυνατό κλικ με την επιφάνεια αφής Force Touch

Με την επιφάνεια αφής Force Touch μπορείτε να κάνετε Δυνατό κλικ πατώντας την επιφάνεια αφής και εφαρμόζοντας στη συνέχεια περισσότερη πίεση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επωφεληθείτε από πρόσθετες λειτουργίες σε πολλές εφαρμογές και δυνατότητες συστήματος στο Mac.

Για να δείτε ένα βίντεο για το Δυνατό κλικ, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Επιφάνεια αφής», κάντε κλικ στην καρτέλα «Κατάδειξη και κλικ» και τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από το πλαίσιο επιλογής «Εύρεση και ανιχνευτές δεδομένων».

Παράθυρο προτιμήσεων επιφάνειας αφής στο macOS


Τι μπορείτε να κάνετε με ένα Δυνατό κλικ

Δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα για τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε με ένα Δυνατό κλικ:

 • Εύρεση: Κάντε Δυνατό κλικ στο κείμενο μιας ιστοσελίδας ή ενός μηνύματος του Mail για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το κείμενο από πηγές, όπως το Λεξικό, τη Wikipedia και πολλά άλλα.
 • Διευθύνσεις: Κάντε Δυνατό κλικ σε μια διεύθυνση για να δείτε μια προεπισκόπηση των Χαρτών για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.
 • Γεγονότα: Κάντε Δυνατό κλικ σε ημερομηνίες και γεγονότα για να τα προσθέσετε στο Ημερολόγιο. 
 • Αριθμοί πτήσεων: Κάντε Δυνατό κλικ στον αριθμό πτήσης μιας αεροπορικής εταιρείας για να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με την πτήση.
 • Προεπισκοπήσεις συνδέσμων: Κάντε Δυνατό κλικ σε έναν σύνδεσμο στο Safari ή στο Mail για να δείτε μια εμβόλιμη προεπισκόπηση της ιστοσελίδας.
 • Αριθμοί παρακολούθησης: Κάντε Δυνατό κλικ σε έναν αριθμό παρακολούθησης στο Safari ή στο Mail για να δείτε λεπτομέρειες αποστολής σε ένα αναδυόμενο παράθυρο.
 • Εικονίδια αρχείων: Κάντε Δυνατό κλικ σε ένα εικονίδιο αρχείου για να δείτε μια προεπισκόπηση Άμεσης προβολής του περιεχομένου του αρχείου.
 • Ονόματα αρχείων: Κάντε Δυνατό κλικ σε ένα όνομα αρχείου στο Finder ή στο γραφείο εργασίας για να επεξεργαστείτε το όνομα αρχείου.
 • Dock: Κάντε Δυνατό κλικ σε μια εφαρμογή στο Dock για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Exposé εφαρμογών. Αυτό δείχνει όλα τα ανοιχτά παράθυρα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
 • Mail: Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος με συνημμένο εικόνας ή PDF, κάντε Δυνατό κλικ στο συνημμένο για να ενεργοποιήσετε τη Σήμανση. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε επισημειώσεις στο συνημμένο.
 • Μηνύματα: Κάντε Δυνατό κλικ σε μια συζήτηση στην πλαϊνή στήλη για να δείτε λεπτομέρειες και συνημμένα και κάντε Δυνατό κλικ στο διακριτικό ενός φίλου στην κεφαλίδα της συνομιλίας για να δείτε την κάρτα επαφής του σε αναδυόμενο παράθυρο. 
 • Υπομνήσεις: Κάντε Δυνατό κλικ σε μια υπόμνηση για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Ημερολόγιο: Κάντε Δυνατό κλικ σε ένα γεγονός για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Κάντε Δυνατό κλικ σε έναν συμμετέχοντα σε σύσκεψη για να δείτε την κάρτα επαφής του σε αναδυόμενο παράθυρο. 
 • Τοποθεσίες χάρτη: Κάντε Δυνατό κλικ σε μια τοποθεσία σε έναν χάρτη για να τοποθετήσετε μια πινέζα εκεί.
 • iMovie: Αν η Γραμμή χρόνου iMovie έχει έναν κινούμενο χάρτη ή μια υδρόγειο σφαίρα, κάντε Δυνατό κλικ στον χάρτη ή στην υδρόγειο σφαίρα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού «Στιλ».
 • GarageBand: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Δυνατό κλικ με τους ακόλουθους τρόπους.
  • Κάντε Δυνατό κλικ σε μια περιοχή για να τη μετονομάσετε
  • Κάντε Δυνατό κλικ σε μια νότα στον Επεξεργαστή πιάνου ή στον Επεξεργαστή παρτιτούρας για να διαγράψετε τη νότα
  • Κάντε Δυνατό κλικ σε μια κενή περιοχή μιας περιοχής καναλιού οργάνου λογισμικού για να δημιουργήσετε μια κενή περιοχή MIDI
  • Κάντε Δυνατό κλικ σε μια κενή περιοχή μιας περιοχής καναλιού Drummer για να δημιουργήσετε μια περιοχή Drummer
  • Κάντε Δυνατό κλικ σε μια κενή περιοχή μιας περιοχής καναλιού ήχου για να δημιουργήσετε ένα αρχείο ήχου
  • Κάντε Δυνατό κλικ σε ένα κενό τμήμα του Επεξεργαστή πιάνου ή του Επεξεργαστή παρτιτούρας για να προσθέσετε μια νότα
  • Κάντε Δυνατό κλικ στο τμήμα αυτοματοποίησης μιας περιοχής για να προσθέσετε σημεία αυτοματοποίησης στα όρια περιοχής
  • Κάντε Δυνατό κλικ σε μια περιοχή ενώ σύρετε για να μεγεθύνετε τη γραμμή χρόνου
  • Κάντε Δυνατό κλικ στην περιοχή κάτω από την τελευταία κεφαλίδα καναλιού για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου «Δημιουργία καναλιού»


Άλλες δυνατότητες της επιφάνειας αφής Force Touch

 • QuickTime και iMovie: Μπορείτε να μεταβάλετε την πίεση που χρησιμοποιείτε στα κουμπιά γρήγορης προώθησης και γρήγορης επαναφοράς. Αυτό θα αυξήσει την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η γρήγορη προώθηση ή η γρήγορη επαναφορά.
 • iMovie: Όταν σύρετε ένα βιντεοκλίπ στη μέγιστη διάρκειά του, θα λάβετε ανάδραση που σας ενημερώνει ότι φτάσατε στο τέλος του κλιπ. Προσθέστε έναν τίτλο και θα λάβετε ανάδραση καθώς ο τίτλος τοποθετείται στη θέση του στην αρχή ή στο τέλος ενός κλιπ. Παρέχεται επίσης διακριτική ανάδραση με τους οδηγούς στοίχισης που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα προβολής κατά την περικοπή κλικ.
 • Spotlight: Θα αισθανθείτε μια εγκοπή κατά τη μετακίνηση της γραμμής αναζήτησης Spotlight ξανά στην τυπική οριζόντια ή κατακόρυφη θέση της.
 • Προεπισκόπηση: Θα αισθανθείτε μια εγκοπή κατά τη στοίχιση σχημάτων, κειμένου και άλλων στοιχείων σήμανσης μεταξύ τους. 
 • Μετακίνηση με βέλη στις Φωτογραφίες: Κατά τη μετακίνηση με βέλη στις Φωτογραφίες ενός Άλμπουμ ή μιας Στιγμής, μπορείτε να εφαρμόσετε πρόσθετη πίεση για να κινηθείτε ταχύτερα.
 • Περιστροφή φωτογραφιών: Στις Φωτογραφίες, όταν επιλέγετε «Περικοπή» και κατόπιν περιστρέφετε μια φωτογραφία, θα αισθανθείτε μια εγκοπή όταν η περιστροφή της φωτογραφίας βρίσκεται στις μηδέν μοίρες.
 • GarageBand: Θα αισθανθείτε ανάδραση από την επιφάνεια αφής Force Touch όταν πραγματοποιείτε τις εξής ενέργειες.
  • Μετακίνηση του ρυθμιστικού «Ένταση ήχου καναλιού» στη θέση 0 dB
  • Μετακίνηση του διακόπτη «Μετατόπιση καναλιού» στην κεντρική θέση
  • Αναδιάταξη καναλιών σε νέα θέση απόθεσης
  • Μετακίνηση ορίων παραθύρων στο σημείο εμφάνισης/εξαφάνισης παραθύρων
  • Μετακίνηση ορίων Κεφαλίδας καναλιού στο σημείο εμφάνισης/εξαφάνισης στοιχείων κεφαλίδας
  • Μετακίνηση κύριου παραθύρου εφαρμογής στο σημείο εμφάνισης/εξαφάνισης των Κουμπιών ελέγχου


Αλλαγή ρυθμίσεων επιφάνειας αφής

Για να προσαρμόσετε την πίεση που χρειάζεται για να κάνετε κλικ στην επιφάνεια αφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επιφάνεια αφής».
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Κατάδειξη και κλικ».
 4. Βρείτε το ρυθμιστικό «Κλικ» και προσαρμόστε το ρυθμιστικό στις προτιμήσεις σας. Λάβετε υπόψη ότι ο ήχος του κλικ αλλάζει με τη ρύθμιση της πίεσης κλικ.

Για να απενεργοποιήσετε το Δυνατό κλικ, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Δυνατό κλικ και απτική ανάδραση». Αυτό θα απενεργοποιήσει τη λειτουργικότητα που περιγράφεται στο παράθυρο προτιμήσεων της επιφάνειας αφής.

Κάποια από τα παραδείγματα των ενεργειών που μπορείτε να κάνετε με ένα Δυνατό κλικ λειτουργούν μόνο αν είναι ενεργή η ρύθμιση «Δυνατό κλικ με ένα δάχτυλο». Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση από την καρτέλα «Κατάδειξη και κλικ» στην περιοχή «Εύρεση και ανιχνευτές δεδομένων».

Σε ορισμένους φορητούς υπολογιστές Mac, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλικ της επιφάνειας αφής επιλέγοντας τη ρύθμιση «Αθόρυβο κλικ».


Η επιφάνεια Force Touch πρέπει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα για να κάνει κλικ

Η επιφάνεια αφής Force Touch δεν κάνει κλικ όταν είναι απενεργοποιημένη, επειδή χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για να παρέχει απτική ανάδραση (όπως κλικ). Αυτό ισχύει για το Magic Trackpad καθώς και για τις επιφάνειες αφής Force Touch που είναι ενσωματωμένες στους φορητούς υπολογιστές Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: