Χρήση αξεσουάρ Bluetooth με το Apple Watch

Μάθετε πώς να ζευγοποιήσετε ακουστικά Bluetooth, συσκευές παρακολούθησης καρδιακών παλμών και πολλά άλλα με το Apple Watch σας.

Ζευγοποίηση αξεσουάρ Bluetooth

 1. Θέστε το αξεσουάρ Bluetooth σε λειτουργία ζευγοποίησης ακολουθώντας τις οδηγίες που το συνοδεύουν.
 2. Στο Apple Watch, πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth. Το Apple Watch θα αναζητήσει αξεσουάρ Bluetooth που βρίσκονται κοντά.
 3. Επιλέξτε το αξεσουάρ Bluetooth. 
 4. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε ένα συνθηματικό ή PIN.

     

Αποζευγοποίηση αξεσουάρ Bluetooth

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth στο Apple Watch σας.
 2. Πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα στο αξεσουάρ σας.
 3. Πατήστε «Αγνόηση συσκευής».

 

Σύνδεση με τα ακουστικά AirPod

Αν διαμορφώσετε τα AirPod για χρήση με το iPhone, τότε θα συνδέονται ταυτόχρονα και στο Apple Watch και στο iPhone και θα αναπαράγουν αυτόματα ήχο από τη μία ή την άλλη συσκευή. Μάθετε πώς να διαμορφώσετε τα AirPod και πώς να αναπαράγετε μουσική στο Apple Watch

Λήψη βοήθειας

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το αξεσουάρ Bluetooth ή αν δεν συνδέεται ξανά:

 1. Αν εμφανίζεται η ένδειξη Χρήση σε πτήση στην πρόσοψη του ρολογιού σας, η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι ενεργοποιημένη. Στο Apple Watch σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Χρήση σε πτήση και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την. 
 2. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ σας είναι πλήρως φορτισμένο και ενεργοποιημένο.
 3. Αν το αξεσουάρ εμφανίζεται στις Ρυθμίσεις > Bluetooth στο Apple Watch, αλλά δεν μπορείτε να το συνδέσετε, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να αποζευγοποιήσετε το αξεσουάρ.
 4. Προσπαθήστε να ζευγοποιήσετε πάλι το αξεσουάρ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη σύνδεση ή τη χρήση ενός αξεσουάρ Bluetooth με το Apple Watch σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: