Πληροφορίες για την Εγγραφή συσκευής

Μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Εγγραφή συσκευής να απλοποιήσετε την αρχική διαμόρφωση και ανάπτυξη των συσκευών σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εγγραφή συσκευής, για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία εγγραφής στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) και να απλοποιήσετε την αρχική διαμόρφωση των συσκευών. Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να επιβλέπετε συσκευές κατά την ενεργοποίηση χωρίς να τις αγγίζετε και να κλειδώνετε την εγγραφή MDM, για να πραγματοποιείτε συνεχιζόμενη διαχείριση.

Διαθεσιμότητα της Εγγραφής συσκευής

Η Εγγραφή συσκευής είναι διαθέσιμη σε επιχειρήσεις μέσω του Προγράμματος εγγραφής συσκευής (DEP) και σε σχολεία μέσω του Apple School Manager. Μάθετε ποια προγράμματα της Apple για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις είναι διαθέσιμα στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ο οργανισμός σας μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής ή στο Apple School Manager αν αγοράσει συσκευές Apple:

  • Απευθείας από την Apple
  • Από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα
  • Από φορέα κινητής τηλεφωνίας

Το άτομο που θα εγγράψει τον οργανισμό σας στο πρόγραμμα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Συσκευές που μπορείτε να εγγράψετε

Μπορείτε να εγγράψετε όλες τις συσκευές Mac, iOS ή Apple TV (4ης γενιάς ή νεότερο μοντέλο) που αγοράσατε από την Apple με λογαριασμό άμεσων αγορών ή από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple ή φορέα, την ή μετά την 1η Μαρτίου 2011*.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές iOS χρησιμοποιούν iOS 7 ή νεότερη έκδοση, όλοι οι υπολογιστές Mac χρησιμοποιούν OS X Mavericks 10.9 ή νεότερη έκδοση και όλα τα Apple TV (4ης γενιάς ή νεότερο μοντέλο) εκτελούν tvOS 10.2 ή νεότερη έκδοση. 

* Η πραγματική ημερομηνία για την καταλληλότητα της συσκευής για εγγραφή καθορίζεται από το ιστορικό πωλήσεων του εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή της Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή του φορέα κινητής τηλεφωνίας, αλλά η ημερομηνία δεν πρέπει να προηγείται της 1ης Μαρτίου 2011.

Εγγραφή συσκευών

Ανάλογα με τον τρόπο αγοράς των συσκευών σας, θα χρειαστούμε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες από εσάς κατά την εγγραφή σας. Αν έχετε αγοράσει τις συσκευές σας απευθείας από την Apple, θα πρέπει να παράσχετε τον Αριθμό πελάτη Apple του οργανισμού σας, για να τις εγγράψετε. Για όλες τις συσκευές που έχετε αγοράσει από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple ή φορέα κινητής τηλεφωνίας, θα χρειαστούμε το Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP.

Αν εκπροσωπείτε έναν μεγάλο οργανισμό, όπως μια σχολική περιφέρεια, ενδέχεται να έχετε περισσότερους Αριθμούς πελάτη Apple ή περισσότερα Αναγνωριστικά μεταπωλητή DEP. Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς Αριθμούς πελάτη Apple, Αναγνωριστικά μεταπωλητή DEP ή και τα δύο κατά την εγγραφή σας ή οποιαδήποτε στιγμή μετά την εγγραφή σας.

Για να αποκτήσετε τον Αριθμό πελάτη Apple, το Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP ή να μάθετε πώς να προσθέτετε μη αυτόματα τις συσκευές σας, επιλέξτε τον τρόπο αγοράς και ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται εδώ: 

 

Αν αγοράσατε τις συσκευές σας απευθείας από την Apple

Αν έχετε αγοράσει τις συσκευές σας απευθείας από την Apple μέσω λογαριασμού άμεσων αγορών, θα χρειαστούμε τον Αριθμό πελάτη Apple του οργανισμού σας για την εγγραφή. Αν δεν γνωρίζετε τον Αριθμό πελάτη Apple που έχετε, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο αγορών, το οικονομικό τμήμα ή το τμήμα πωλήσεων της Apple για περαιτέρω βοήθεια.

Αφού παράσχετε τον Αριθμό πελάτη Apple, η Apple θα επαληθεύσει ότι ο Αριθμός πελάτη ανήκει στον οργανισμό σας. Μετά την επαλήθευση του Αριθμού πελάτη Apple:

Αν αγοράσατε τις συσκευές σας από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή από φορέα κινητής τηλεφωνίας

Αν έχετε αγοράσει τις συσκευές σας από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή από έναν φορέα κινητής τηλεφωνίας, παράσχετε το Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP για την εγγραφή. Αν δεν γνωρίζετε το Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP, επικοινωνήστε απευθείας με τον μεταπωλητή ή τον φορέα.

Αφού παράσχετε το Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP: 

  • Όταν εγκριθεί η εγγραφή σας, θα λάβετε ένα Αναγνωριστικό πελάτη DEP.
  • Παράσχετε το Αναγνωριστικό πελάτη DEP στον μεταπωλητή σας.
  • Ο μεταπωλητής σας θα χρησιμοποιήσει το Αναγνωριστικό πελάτη DEP, για να υποβάλει πληροφορίες για τις αγορές σας στην Apple. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται προηγούμενες αγορές, από την 1η Μαρτίου 2011, αν ο μεταπωλητής σας παρέχει το ιστορικό πωλήσεων στην Apple.
  • Οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες για διαχείριση αφού ο μεταπωλητής υποβάλει τις αγορές σας στην Apple. Αν οι αγορές δεν εμφανίζονται ως διαθέσιμες για διαχείριση DEP, επικοινωνήστε απευθείας με τον μεταπωλητή ή τον φορέα σας.

 

Μη αυτόματη προσθήκη συσκευών

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να προσθέσετε μη αυτόματα συσκευές iOS και tvOS στην Εγγραφή συσκευής χρησιμοποιώντας το Apple Configurator 2 (έκδοση 2.5 ή νεότερη), ακόμη κι αν οι συσκευές δεν αγοράστηκαν απευθείας από την Apple, έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple ή έναν εξουσιοδοτημένο φορέα κινητής τηλεφωνίας.

Όταν διαμορφώσετε μια συσκευή που έχει εγγραφεί μη αυτόματα, αυτή συμπεριφέρεται όπως οποιαδήποτε άλλη εγγεγραμμένη συσκευή, με υποχρεωτική επίβλεψη και εγγραφή MDM. Ωστόσο, παρέχεται στον χρήστη μια προσωρινή περίοδος 30 ημερών για την κατάργηση της συσκευής από την εγγραφή, την επίβλεψη και το MDM.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε μη αυτόματα τις συσκευές σας, ανατρέξτε στον οδηγό Βοήθειας για το Apple Configurator 2.

Διαχείριση και επίβλεψη των συσκευών που εγγράφετε

Μπορείτε να συνδέσετε έναν ή περισσότερους διακομιστές MDM με το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής ή το Apple School Manager και να εκχωρήσετε συσκευές σε κάθε διακομιστή. Χρησιμοποιήστε τη λύση MDM, για να ορίσετε επιλογές διαχείρισης για τις συσκευές σας, όπως να επιλέξετε αν θα επιβλέπονται και να κλειδώσετε την εγγραφή MDM.

Αν έχετε ρυθμίσει αυτόματη εγγραφή στις ρυθμίσεις MDM, όταν εκχωρήσετε μια συσκευή σε έναν διακομιστή, αυτή θα εγγραφεί αυτόματα στο MDM την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί. Αν η συσκευή έχει ήδη ενεργοποιηθεί, μπορείτε να διαγράψετε και κατόπιν να επαναφέρετε τη συσκευή για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή MDM.

Αν προσθέσετε μια συσκευή μη αυτόματα με το Apple Configurator 2, αυτή θα εμφανίζεται στο ASM ή το DEP κάτω από την επιλογή «Devices Added by Apple Configurator 2» (Συσκευές που έχουν εγγραφεί με το Apple Configurator 2). Για να ολοκληρώσετε την προσθήκη της συσκευής σας, πρέπει να την εκχωρήσετε μη αυτόματα σε έναν διακομιστή MDM.

Αν πραγματοποιήσετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο κατά τη διαμόρφωση μιας εγγεγραμμένης συσκευής

Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την επίβλεψη και τη διαχείριση της συσκευής. Αν πραγματοποιήσετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο που δημιουργήσατε από την ίδια συσκευή, θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις επίβλεψης και διαχείρισης από το εφεδρικό αντίγραφο. Αν πραγματοποιήσετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο που δημιουργήσατε από άλλη συσκευή, θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις επίβλεψης και διαχείρισης που καθορίζει το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής ή το Apple School Manager. 

Για παράδειγμα: 

  • Δημιουργείτε εφεδρικό αντίγραφο μιας συσκευής η οποία δεν βρίσκεται υπό επίβλεψη. 
  • Εκχωρείτε αυτήν τη συσκευή σε έναν διακομιστή στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής ή στο Apple School Manager. 
  • Χρησιμοποιείτε το MDM για να την θέσετε υπό επίβλεψη και να κλειδώσετε τη διαχείριση. 

Αν διαγράψετε τη συσκευή και επαναφέρετε το εφεδρικό αντίγραφο, η συσκευή θα παραμείνει χωρίς επίβλεψη και ο χρήστης θα μπορεί να καταργήσει τη διαχείριση. Αν επαναφέρετε το εφεδρικό αντίγραφο σε μια άλλη συσκευή η οποία έχει εκχωρηθεί στον διακομιστή, η συσκευή θα βρίσκεται υπό επίβλεψη και ο χρήστης δεν θα μπορεί να καταργήσει τη διαχείριση.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών και βοήθειας

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση των προγραμμάτων ανατρέξτε στη Βοήθεια για το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής ή στη Βοήθεια για το Apple School Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη συσκευών, ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης για επιχειρήσεις ή για εκπαίδευση

Για να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης για το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής για τη χώρα ή την περιοχή σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Need Help» (Χρειάζομαι βοήθεια) στις οθόνες εγγραφής. Για να λάβετε βοήθεια για την εγγραφή σας στο Apple School Manager, βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης για τη χώρα ή την περιοχή σας

Για να λάβετε βοήθεια με το πρόγραμμα αφού έχετε εγγραφεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του AppleCare για επιχειρήσεις ή εκπαίδευση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: