Αν το Apple ID σας είναι κλειδωμένο ή απενεργοποιημένο

Αν εσείς ή κάποιος άλλος εισαγάγει πολλές φορές λανθασμένα το συνθηματικό σας ή άλλες πληροφορίες του λογαριασμού σας, μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στον λογαριασμό σας. 

Αν ο λογαριασμός σας απενεργοποιήθηκε για λόγους ασφάλειας

Αν εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα, το Apple ID σας κλειδώθηκε αυτόματα για την προστασία σας και δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε καμία υπηρεσία της Apple:

  • «Αυτό το Apple ID απενεργοποιήθηκε για λόγους ασφάλειας»
  • «Δεν είναι δυνατή η σύνδεση επειδή ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας»
  • «Αυτό το Apple ID κλειδώθηκε για λόγους ασφάλειας»

Χρειάζεται να επαναφέρετε το συνθηματικό σας για να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση. Μάθετε πώς να επαναφέρετε το συνθηματικό σας

Αν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί στο App Store και το iTunes Store

Αν δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί στο App Store και το iTunes Store, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple για βοήθεια. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: