Επαναφορά της μνήμης NVRAM ή PRAM σε Mac

Αν το Mac σας αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία σχετίζονται με ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη NVRAM ή PRAM, αυτά ενδέχεται να επιλυθούν με μια επαναφορά.

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel.

Η μνήμη NVRAM (μη πτητική μνήμη τυχαίας προσπέλασης) είναι μια μικρή ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιεί το Mac σας για την αποθήκευση ορισμένων ρυθμίσεων και τη γρήγορη πρόσβαση σε αυτές. Η μνήμη PRAM (RAM παραμέτρων) αποθηκεύει παρόμοιες πληροφορίες και τα βήματα για την επαναφορά των NVRAM και PRAM είναι τα ίδια.

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να αποθηκευτούν στην NVRAM περιλαμβάνουν την ένταση ήχου, την ανάλυση οθόνης, την επιλογή δίσκου εκκίνησης, τη ζώνη ώρας και τις πρόσφατες πληροφορίες πανικού πυρήνα. Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύονται στη μνήμη NVRAM εξαρτώνται από το Mac σας και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε με το Mac σας.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα που σχετίζονται με αυτές ή άλλες τις ρυθμίσεις, η επαναφορά της μνήμης NVRAM ενδέχεται να τα επιλύσει. Για παράδειγμα, αν το Mac σας εκκινείται από δίσκο διαφορετικό από εκείνον που έχει επιλεγεί στις προτιμήσεις δίσκου εκκίνησης ή αν εμφανίζεται στιγμιαία ένα εικονίδιο ερωτηματικού πριν από την εκκίνηση του Mac σας, ενδέχεται να πρέπει να επαναφέρετε τη μνήμη NVRAM.

Πώς να επαναφέρετε τη μνήμη NVRAM

Πλήκτρο Optionκαιπλήκτρο Commandκαιπλήκτρο Pκαιπλήκτρο R

Τερματίστε τη λειτουργία του Mac σας και κατόπιν ενεργοποιήστε το και πατήστε αμέσως παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα ακόλουθα τέσσερα πλήκτρα: Option, Command, P και R. Μπορείτε να αφήσετε τα πλήκτρα μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, κατά τα οποία το Mac μπορεί να φαίνεται ότι εκκινείται.

  • Σε υπολογιστές Mac που αναπαράγουν έναν ήχο εκκίνησης, μπορείτε να αφήσετε τα πλήκτρα μετά τον δεύτερο ήχο εκκίνησης.
  • Σε υπολογιστές Mac που διαθέτουν το Chip ασφαλείας T2 Apple, μπορείτε να αφήσετε τα πλήκτρα αφού το λογότυπο της Apple εμφανιστεί και εξαφανιστεί για δεύτερη φορά. 

Αν το Mac σας χρησιμοποιεί ένα συνθηματικό υλικολογισμικού, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων δεν εκτελεί κάποια ενέργεια ή προκαλεί την εκκίνηση του Mac από την Ανάκτηση macOS. Για να επαναφέρετε τη μνήμη NVRAM, απενεργοποιήστε πρώτα το συνθηματικό υλικολογισμικού.

Όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση του Mac σας, συνιστάται να ανοίξετε τις «Προτιμήσεις συστήματος» και να προσαρμόσετε τυχόν ρυθμίσεις που άλλαξαν μετά την επαναφορά, όπως την ένταση ήχου, την ανάλυση οθόνης, την επιλογή δίσκου εκκίνησης ή τη ζώνη ώρας.

Μάθετε περισσότερα

  • Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο και όχι φορητό υπολογιστή Mac και γίνεται επαναφορά ορισμένων ρυθμίσεων, όπως της έντασης ήχου ή της ζώνης ώρας, κάθε φορά που τερματίζετε τη λειτουργία του Mac και το αποσυνδέετε από την πρίζα, ενδέχεται να πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία που βρίσκεται μέσα στο Mac. Αυτή η μικρή μπαταρία βρίσκεται στην πλακέτα του υπολογιστή σας και βοηθά τη μνήμη NVRAM να διατηρεί τις ρυθμίσεις μετά την αποσύνδεση του Mac από την πρίζα. Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, μπορείτε να παραδώσετε το Mac σας σε έναν πάροχο σέρβις Apple.
  • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κατάσταση ύπνου, την αφύπνιση, την τροφοδοσία, τη φόρτιση της μπαταρίας του φορητού υπολογιστή Mac ή άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την τροφοδοσία, ίσως να είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τον SMC (Ελεγκτής διαχείρισης συστήματος).
Ημερομηνία δημοσίευσης: