Αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch που διαθέτετε δεν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi

Λάβετε βοήθεια με τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi στη συσκευή iOS. 

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας

Αν βρίσκεστε πολύ μακριά από τον δρομολογητή σας, δεν θα μπορείτε να λάβετε σήμα, επομένως, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και ότι μπορείτε να δείτε το δίκτυό σας

Πατήστε Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε το όνομα του δικτύου Wi-Fi για σύνδεση σε αυτό. Αν δίπλα σε ένα όνομα δικτύου υπάρχει ένα μπλε σημάδι επιλογής, σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι.

Αν η επιλογή «Αυτόματη είσοδος» εμφανίζεται απενεργοποιημένη κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Αυτόματη είσοδος».

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό Wi-Fi

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό για το δίκτυο Wi-Fi. Λάβετε βοήθεια αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας.

Ακόμη κι αν εισαγάγετε το σωστό συνθηματικό, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι «δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο» ή «λανθασμένο συνθηματικό». Επανεκκινήστε όλες τις συσκευές σας και, κατόπιν, δοκιμάστε να εισαγάγετε ξανά το συνθηματικό σας.

 

Ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα με το δίκτυο Wi-Fi

Αν το iOS εντοπίσει ένα πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi, ενδέχεται να δείτε μια πρόταση για το δίκτυο Wi-Fi κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίζεται η ειδοποίηση «Δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο». Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το δίκτυο Wi-Fi.

Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις σας

Αν συνεχίζετε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο ή στο Διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ και ενεργοποιημένος.

 

Κάντε επανεκκίνηση

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή iOS, τον δρομολογητή και το καλωδιακό μόντεμ ή το μόντεμ DSL. Για να επανεκκινήσετε τον δρομολογητή ή το μόντεμ σας, αποσυνδέστε τα και, κατόπιν, συνδέστε τα ξανά. 

Μετά την επανεκκίνηση κάθε συσκευής, ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε.

  

Συνεχίζετε να μην μπορείτε να συνδεθείτε;

Κάντε επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο επαναφέρονται επίσης τα δίκτυα και τα συνθηματικά Wi-Fi, οι ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας και οι ρυθμίσεις VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

  • Αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi σε άλλες συσκευές. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας άλλες συσκευές, ίσως να έχει σημειωθεί κάποια διακοπή στην υπηρεσία. Καλέστε την καλωδιακή υπηρεσία ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για βοήθεια.
  • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi σε διαφορετική τοποθεσία. Αν η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί, θα χρειαστεί να βρείτε βοήθεια για το δίκτυο Wi-Fi. Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε κανένα δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με την Apple.
  • Ενημερώστε τον δρομολογητή Wi-Fi με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό και βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής υποστηρίζει το προϊόν Apple που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
Ημερομηνία δημοσίευσης: