Αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch δεν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi

Λάβετε βοήθεια με τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi από το iPhone, iPad ή iPod touch.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος και ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας

Αν βρίσκεστε πολύ μακριά από τον δρομολογητή Wi-Fi, δεν θα μπορείτε να λάβετε σήμα, επομένως, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο και ότι μπορείτε να δείτε το δίκτυό σας

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε το όνομα του δικτύου Wi-Fi για σύνδεση σε αυτό. Αν δίπλα σε ένα όνομα δικτύου υπάρχει ένα μπλε σύμβολο επιλογής, σημαίνει ότι είστε συνδεδεμένοι.

Αν η επιλογή «Αυτόματη είσοδος» εμφανίζεται απενεργοποιημένη κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Αυτόματη είσοδος».

iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Υπάρχει ένα μπλε σημάδι επιλογής δίπλα στο όνομα του δικτύου Wi-Fi.

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό Wi-Fi

Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό για το δίκτυο Wi-Fi. Λάβετε βοήθεια αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας.

Ακόμη κι αν εισαγάγετε το σωστό συνθηματικό, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι «δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο» ή «λανθασμένο συνθηματικό». Επανεκκινήστε όλες τις συσκευές σας και, κατόπιν, δοκιμάστε να εισαγάγετε ξανά το συνθηματικό σας.

 

Ελέγξτε αν υπάρχουν προβλήματα με το δίκτυο Wi-Fi

Αν το iOS ή το iPadOS εντοπίσει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση Wi-Fi, ενδέχεται να δείτε μια πρόταση για το δίκτυο Wi-Fi κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίζεται η ειδοποίηση «Δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο». Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το δίκτυο Wi-Fi.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Η ειδοποίηση «Δεν υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο» εμφανίζεται κάτω από το όνομα του δικτύου Wi-Fi.

Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις σας

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο ή στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι συνδεδεμένος στο μόντεμ και ότι είναι ενεργοποιημένος.

 

Κάντε επανεκκίνηση

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή iOS ή iPadOS. Μάθετε πώς μπορείτε να επανεκκινήσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον δρομολογητή σας και το καλωδιακό μόντεμ ή το μόντεμ DSL. Για να επανεκκινήσετε τον δρομολογητή ή το μόντεμ σας, αποσυνδέστε τα και, κατόπιν, συνδέστε τα ξανά. 

Μετά την επανεκκίνηση κάθε συσκευής, ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε.

  

Εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε;

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Αν χρησιμοποιείτε iOS ή iPadOS 15 ή νεότερη έκδοση, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή επαναφορά [Συσκευή] > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Αν χρησιμοποιείτε iOS ή iPadOS 14 ή παλαιότερη έκδοση, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται επίσης επαναφορά των δικτύων Wi-Fi και των συνθηματικών τους, των ρυθμίσεων κινητού δικτύου και των ρυθμίσεων VPN και APN που έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

  • Αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi σε άλλες συσκευές. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις άλλες συσκευές σας, η υπηρεσία μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Καλέστε την καλωδιακή υπηρεσία ή τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για βοήθεια.
  • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi σε διαφορετική τοποθεσία. Αν η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί, θα χρειαστεί να βρείτε βοήθεια για το δίκτυο Wi-Fi. Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να συνδεθεί σε κανένα δίκτυο Wi-Fi, επικοινωνήστε με την Apple.
  • Ενημερώστε τον δρομολογητή Wi-Fi με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό και βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής υποστηρίζει το προϊόν Apple που διαθέτετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
Ημερομηνία δημοσίευσης: