Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στο iPhone

Ενδεχομένως να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στο iPhone σας αν έχετε ενεργοποιήσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αν το λογισμικό σας δεν είναι ενημερωμένο ή αν υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυό σας.

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν εμφανιστεί το μήνυμα "Καμία υπηρεσία" ή "Αναζήτηση" στη γραμμή κατάστασης. Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στο iPhone, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, κάνοντας δοκιμή μετά από κάθε βήμα:

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του iPhone

 1. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Χρήση σε πτήση". Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Χρήση σε πτήση", περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη.
 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Μην ενοχλείτε. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μην ενοχλείτε και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
 3. Ελέγξτε για τυχόν αποκλεισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Φραγή κλήσεων και αναγνώριση.
 4. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Προώθηση κλήσεων. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Προώθηση κλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Ενημερώστε το λογισμικό

 1. Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση των ρυθμίσεων του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.
 2. Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση για το λογισμικό iOS. Ορισμένες ενημερώσεις ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση Wi-Fi.

Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι την κάρτα SIM

Αν το iPhone διαθέτει κάρτα SIM, αφαιρέστε την κάρτα SIM και τοποθετήστε την πάλι.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας

Κατά την επικοινωνία με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ελέγξτε τα εξής:

 • Ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί για χρήση του iPhone.
 • Δεν υπάρχουν διακοπές υπηρεσίας στην περιοχή σας.
 • Δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια φραγή στο λογαριασμό σας που σχετίζεται με χρεώσεις που εκκρεμούν.
 • Δεν έχουν καταγραφεί σφάλματα στο σύστημα του παρόχου για τις κλήσεις σας.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου

 1. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Θα διαγραφούν όλες οι τρέχουσες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνθηματικών για τα δίκτυα Wi-Fi, των προτιμώμενων δικτύων και των ρυθμίσεων VPN.
 2. Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις σε άλλη τοποθεσία.
 3. Αλλάξτε τη ζώνη δικτύου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Επιλογές > Ενεργοποίηση LTE και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση "Ενεργοποίηση LTE", "Ενεργοποίηση 4G" ή "Ενεργοποίηση 3G" (αυτή η επιλογή εξαρτάται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε και το μοντέλο της συσκευής σας).

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, επαναφέρετε το iPhone σας ως νέα συσκευή. Εάν η επαναφορά δεν διορθώσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: