Πώς να δημιουργήσετε Προσωπικό hotspot στο iPhone ή το iPad

Το Προσωπικό hotspot σάς δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητού δικτύου του iPhone ή του iPad (Wi-Fi + Cellular), όταν δεν έχετε πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο Wi-Fi.

Δημιουργία Προσωπικού hotspot

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο ή στις Ρυθμίσεις > Προσωπικό hotspot.
  2. Πατήστε «Προσωπικό hotspot» και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό, για να το ενεργοποιήσετε.

Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή για το Προσωπικό hotspot, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Προσωπικό hotspot με το πρόγραμμά σας.

Σύνδεση σε Προσωπικό hotspot μέσω Wi-Fi, Bluetooth ή USB

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα Προσωπικό hotspot μέσω Wi-Fi, Bluetooth ή USB. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τη χρήση της κάθε μεθόδου.

Όταν συνδέσετε μια συσκευή στο Προσωπικό hotspot, η γραμμή κατάστασης γίνεται μπλε και δείχνει πόσες συσκευές είναι συνδεδεμένες. Ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο Προσωπικό hotspot σας εξαρτάται από τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας και το μοντέλο iPhone που διαθέτετε. Αν έχουν συνδεθεί άλλες συσκευές στο Προσωπικό hotspot μέσω Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα δεδομένα κινητού δικτύου, για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο από την κεντρική συσκευή υπηρεσίας. 

Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα:

Wi-Fi

Στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Προσωπικό hotspot ή στις Ρυθμίσεις > Προσωπικό hotspot και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, επαληθεύστε το συνθηματικό του Wi-Fi και το όνομα του τηλεφώνου. Παραμείνετε σε αυτήν την οθόνη, έως ότου η άλλη συσκευή σας να συνδεθεί στο δίκτυο Wi-Fi.

Στη συσκευή την οποία θέλετε να συνδέσετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi και αναζητήστε το iPhone ή το iPad σας στη λίστα. Στη συνέχεια, πατήστε το δίκτυο Wi-Fi, για να συνδεθείτε. Αν σας ζητηθεί, καταχωρίστε το συνθηματικό για το Προσωπικό hotspot σας.

Bluetooth

Για να βεβαιωθείτε ότι το iPhone ή το iPad είναι ανιχνεύσιμα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και παραμείνετε σε αυτήν την οθόνη. Στη συνέχεια, στον Mac ή στο PC σας, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να δημιουργήσετε μια σύνδεση δικτύου μέσω Bluetooth. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Προσωπικού hotspot μέσω Bluetooth.

Το Προσωπικό hotspot υποστηρίζει συνδέσεις Bluetooth με Mac, PC και άλλες συσκευές τρίτων. Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή iOS, χρησιμοποιήστε Wi-Fi.

USB

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes στον Mac ή στο PC σας. Στη συνέχεια, συνδέστε το iPhone ή το iPad στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που συνοδεύει τη συσκευή σας. Εάν εμφανιστεί η ειδοποίηση «Να θεωρείται αξιόπιστος αυτός ο υπολογιστής;», πατήστε «Αξιόπιστος».

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση μιας συσκευής στο Προσωπικό hotspot του iPhone ή του iPad σας.

Αποσύνδεση συσκευών

Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, απενεργοποιήστε το Προσωπικό hotspot, απενεργοποιήστε το Bluetooth ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας.

Καθορισμός ή αλλαγή του συνθηματικού Wi-Fi

Για να ρυθμίσετε ένα Προσωπικό hotspot, πρέπει να καθορίσετε ένα συνθηματικό Wi-Fi. Για να αλλάξετε το συνθηματικό του Wi-Fi, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Προσωπικό hotspot ή στις Ρυθμίσεις > Προσωπικό hotspot και, στη συνέχεια, πατήστε «Συνθηματικό Wi-Fi».*

Επιλέξτε ένα συνθηματικό Wi-Fi που περιέχει τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες και χρησιμοποιήστε χαρακτήρες ASCII. Αν χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες που δεν είναι ASCII, οι άλλες συσκευές δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο Προσωπικό hotspot σας. Οι χαρακτήρες που δεν είναι ASCII περιλαμβάνουν χαρακτήρες στα ιαπωνικά, τα ρωσικά, τα κινεζικά και άλλες γλώσσες. Οι χαρακτήρες ASCII περιλαμβάνουν:

  • Όλα τα γράμματα στα αγγλικά, πεζά και κεφαλαία
  • Τα ψηφία 0 έως 9
  • Ορισμένα σημεία στίξης

* Όταν αλλάξετε το συνθηματικό σας, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές θα αποσυνδεθούν.

Μάθετε περισσότερα

  • Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες που απαιτούν μια σύνδεση Wi-Fi ενδέχεται να μην λειτουργούν κατά τη χρήση του Προσωπικού hotspot. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud ή να ανεβάσετε φωτογραφίες στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud ή στη Ροή φωτογραφιών.
  • Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Instant Hotspot στον Mac, το iPhone, το iPad ή το iPod touch.
  • Λάβετε βοήθεια με το Προσωπικό hotspot στη συσκευή iOS.
Ημερομηνία δημοσίευσης: