Διαγραφή φωτογραφιών από τη Ροή φωτό μου

Μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες από τη Ροή φωτό μου στο iPhone, το iPad, το iPod touch και το Mac.

Η Ροή φωτό μου τερματίζεται στις 26 Ιουλίου 2023. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη μετάβαση και πώς να χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud για να διατηρείτε τις φωτογραφίες σας ενημερωμένες σε όλες τις συσκευές σας.

Τι συμβαίνει όταν διαγράφετε φωτογραφίες

Όταν διαγράψετε μια φωτογραφία από τη Ροή φωτό μου, θα διαγραφεί από την προβολή της Ροής φωτό μου σε όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές σας αφού συνδέσετε κάθε συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet.

Αν αφαιρέσετε φωτογραφίες από τη Ροή φωτό μου, οι ακόλουθοι τύποι φωτογραφιών δεν θα διαγραφούν:

 • Οι φωτογραφίες που αντιγράψατε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη» ή στο άλμπουμ «Πρόσφατα» της συσκευής iOS.
 • Οι φωτογραφίες που εισαγάγατε στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
 • Οι φωτογραφίες που αντιγράψατε σε έναν φάκελο στο PC σας οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της Ροής φωτό μου.

Αφού διαγράψετε μια φωτογραφία, ίσως εξακολουθήσετε να τη βλέπετε στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, αν είναι παλαιότερη των 30 ημερών και υπάρχουν λιγότερες από 1000 φωτογραφίες στη Ροή φωτό μου.


Διαγραφή φωτογραφιών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαγράψετε φωτογραφίες από τη Ροή φωτό μου.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Αγγίξτε την καρτέλα «Άλμπουμ».
 3. Αγγίξτε «Ροή φωτό μου».
 4. Αγγίξτε «Επιλογή».
 5. Αγγίξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες. Εμφανίζεται ένα σύμβολο επιλογής στις φωτογραφίες που επιλέγετε.
 6. Αγγίξτε το κουμπί «Κάδος» . Αγγίξτε «Διαγραφή [αριθμός] φωτογραφιών».

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Κάντε κλικ στο άλμπουμ «Ροή φωτό μου» στην πλαϊνή στήλη. 
 3. Κάντε κλικ στις φωτογραφίες που θέλετε να διαγράψετε.
 4. Μεταβείτε στην «Εικόνα» στη γραμμή μενού > Αφαίρεση [αριθμός] φωτογραφιών από το άλμπουμ.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη φωτογραφία, να κάνετε δεξί κλικ και στη συνέχεια να επιλέξετε «Διαγραφή φωτογραφίας».


Αν δεν βλέπετε τη Ροή φωτό μου

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για τη Ροή φωτό μου και ότι η Ροή φωτό μου είναι ενεργοποιημένη για κάθε συσκευή:

 • Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, αγγίξτε Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Φωτογραφίες. Αν χρησιμοποιείτε το iOS 10.2 ή παλαιότερη έκδοση, αγγίξτε Ρυθμίσεις > iCloud > Φωτογραφίες.
 • Στο Mac σας, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και στη συνέχεια επιλέξτε Φωτογραφίες > Προτιμήσεις > iCloud.
 • Στο Apple TV, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > [προεπιλεγμένος χρήστης].
 • Στο PC, ανοίξτε το iCloud για Windows, κάντε κλικ στις «Φωτογραφίες» ή στη «Ροή φωτογραφιών» και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές».

Αν η Ροή φωτό μου δεν είναι ενεργοποιημένη, διαγράψτε φωτογραφίες από την εφαρμογή Φωτογραφίες

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: