Ρυθμίσεις Mail που ενδέχεται να χρειάζεστε από τον πάροχο email σας

Αν το Mail σας ζητήσει να εισαγάγετε ρυθμίσεις email μη αυτόματα, ίσως χρειαστεί να λάβετε τον τύπο του λογαριασμού, τη διεύθυνση του διακομιστή αλληλογραφίας και άλλες λεπτομέρειες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Το Mail χρησιμοποιεί αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις για πολλές υπηρεσίες email. Γι' αυτόν τον λόγο σπάνια θα χρειαστείτε κάτι περισσότερο από τη διεύθυνση email και το συνθηματικό σας για να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό email στον Mac ή στο iPhone, iPad ή iPod touch. Αν το Mail χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, λάβετε τις ρυθμίσεις σε αυτό το άρθρο από τον πάροχο email σας. Μπορείτε να εκτυπώσετε το άρθρο και να συμπληρώσετε τη στήλη "Ρύθμιση" με τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Όνομα ρύθμισης      Ρύθμιση      Περιγραφή
Πλήρες όνομα   Επιλέξτε το όνομα αποστολέα σας όπως θα θέλατε να εμφανίζεται στα μηνύματα που στέλνετε. Παράδειγμα: John Appleseed.
Διεύθυνση email   Η διεύθυνση email για αυτόν το λογαριασμό, π.χ. appleseed@example.com.
Ρυθμίσεις διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας
Αυτές οι ρυθμίσεις προορίζονται για τη λήψη μηνυμάτων (λήψη email) από το διακομιστή αλληλογραφίας του παρόχου email.
Τύπος λογαριασμού   Επιλέξτε IMAP*, POP, Exchange IMAP ή Exchange EWS1, ανάλογα με τις οδηγίες του παρόχου email. Αν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Microsoft Exchange, ανατρέξτε στις οδηγίες ρύθμισης του Exchange για Mac ή iPhone, iPad και iPod touch
Περιγραφή   Επιλέξτε το όνομα που θα χρησιμοποιεί το Mail για το λογαριασμό σας, π.χ. Εργασία, Σχολείο ή Yahoo. 
Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (όνομα host)
  Το όνομα host του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας, π.χ. mail.example.com.
Όνομα χρήστη   Το όνομα χρήστη σας για αυτόν το λογαριασμό, π.χ. appleseed. Ορισμένοι πάροχοι email απαιτούν την πλήρη διεύθυνση email ως το όνομα χρήστη.
Συνθηματικό   Το συνθηματικό email που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
Θύρα
  Ο αριθμός θύρας που χρησιμοποιείται από το διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας. Οι συνήθεις αριθμοί θύρας για την εισερχόμενη αλληλογραφία είναι οι 143 και 993 για τους λογαριασμούς IMAP και 110 και 995 για τους λογαριασμούς POP.
Έλεγχος ταυτότητας   Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων "Συνθηματικό", "MD5", "NTLM", "Kerberos" ή "Κανένα", σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου email.
Χρήση SSL;

 

Υποστηρίζει ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας κρυπτογράφηση SSL (Secure Sockets Layer) ή TLS (Transport Layer Security); 
Ρυθμίσεις διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)
Αυτές οι ρυθμίσεις προορίζονται για την αποστολή μηνυμάτων (αποστολή email) στο διακομιστή αλληλογραφίας του παρόχου email.
Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)
  Το όνομα host του διακομιστή SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) εξερχόμενης αλληλογραφίας, π.χ. smtp.example.com.
Θύρα

 

Ο αριθμός θύρας που χρησιμοποιείται από το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Οι συνήθεις θύρες για την εξερχόμενη αλληλογραφία είναι οι 25, 465 και 587.
Χρήση SSL;   Υποστηρίζει ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας κρυπτογράφηση SSL ή TLS;
Έλεγχος ταυτότητας   Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων "Συνθηματικό", "MD5", "NTLM", "Kerberos" ή "Κανένα", σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου email. Αν επιλέξετε "Κανένα", ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τις πρόσθετες ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω, για να αποστείλετε email όταν έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο, π.χ. σε ένα hotspot Wi-Fi ή μια καφετέρια με υπηρεσίες Internet.
Ρυθμίσεις διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) για τις περιπτώσεις που έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο
Λάβετε αυτές τις ρυθμίσεις εκτός δικτύου μόνο αν ο πάροχος email δεν χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας για την εξερχόμενη αλληλογραφία.
Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)   Το όνομα host του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας, π.χ. smtp.example.com. 
Θύρα   Ο αριθμός θύρας που χρησιμοποιείται από το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας.
Χρήση SSL;   Υποστηρίζει ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας κρυπτογράφηση SSL ή TLS;
Έλεγχος ταυτότητας   Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων "Συνθηματικό", "MD5", "NTLM", "Kerberos" ή "Κανένα", σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου email.

* Το πρωτόκολλο IMAP (Internet Message Access Protocol) είναι ιδανικό αν ελέγχετε το email σας από πολλές συσκευές, επειδή τα μηνύματά σας αποθηκεύονται στον πάροχο email μέχρι να τα διαγράψετε. Εφόσον οι συσκευές σας μπορούν να συνδεθούν στην υπηρεσία email, το γραμματοκιβώτιο σας παραμένει ίδιο σε κάθε συσκευή. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP (Post Office Protocol) σε περισσότερες από μία συσκευές, αυτές οι αλλαγές δεν εμφανίζονται σε κάθε συσκευή και τα νέα μηνύματα που παραδίδονται σε μία συσκευή ενδέχεται να μην παραδίδονται στις υπόλοιπες συσκευές σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: