Αν δεν λειτουργεί το Siri Remote ή το Apple TV Remote

Αν το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα

  1. Παραμείνετε σε απόσταση εντός περίπου 6 μέτρων από το Apple TV και απομακρύνετε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μπροστινής πλευράς του Apple TV, της τηλεόρασης, του δέκτη και του soundbar.
  2. Φορτίστε το τηλεχειριστήριό σας για 30 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C σε USB ή Lightning σε USB και έναν φορτιστή τοίχου USB.
  3. Αποσυνδέστε το Apple TV από την πρίζα ρεύματος. Περιμένετε τουλάχιστον έξι δευτερόλεπτα και κατόπιν συνδέστε το ξανά.

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν τα κουμπιά έντασης ήχου στο Apple TV Remote σταματήσουν να λειτουργούν.

Επανεκκινήστε το τηλεχειριστήριό σας

Τηλεχειριστήρια Apple TV με το κουμπί «Τηλεόραση/Κέντρο ελέγχου» και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου επισημασμένα με μπλε χρώμα

Αν το τηλεχειριστήριό σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί κατά το αναμενόμενο, δοκιμάστε να το επανεκκινήσετε.

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Τηλεόραση/Κέντρο ελέγχου»  και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου  ταυτόχρονα. Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή μέχρι να σβήσει και να ανάψει ξανά η λυχνία κατάστασης στο Apple TV σας.  
  2. Αφήστε τα κουμπιά. Στη συνέχεια, περιμένετε 5 έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η γνωστοποίηση «Απώλεια σύνδεσης» στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
  3. Περιμένετε να επανεκκινηθεί το τηλεχειριστήριο. Όταν εμφανιστεί η γνωστοποίηση «Συνδέθηκε», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας.

Ζευγοποιήστε το τηλεχειριστήριό σας

Τηλεχειριστήρια Apple TV με τα κουμπιά «Πίσω» (ή «Menu») και αύξησης έντασης ήχου επισημασμένα με μπλε χρώμα

Αν το τηλεχειριστήριό σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί κατά το αναμενόμενο, δοκιμάστε να το ζευγοποιήσετε ξανά με το Apple TV σας. 

  1. Στρέψτε το τηλεχειριστήριό σας προς το Apple TV. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο απέχει περίπου οκτώ εκατοστά από το Apple TV σας. 
  2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Πίσω»  (ή «Menu) και το κουμπί αύξησης έντασης ήχου  για πέντε δευτερόλεπτα.
  3. Αν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο πάνω στο Apple TV για να ολοκληρώσετε τη ζευγοποίηση.

Αν δεν μπορείτε να ζευγοποιήσετε το τηλεχειριστήριό σας, βεβαιωθείτε ότι το Apple TV είναι ενημερωμένο στην πιο πρόσφατη έκδοση του tvOS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple TV Remote στο iPhone ή το iPad σας για να περιηγηθείτε στο Apple TV σας και να ελέγξετε ποια έκδοση του tvOS έχετε. 

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

   

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: