Αν το τηλεχειριστήριο του Apple TV δεν λειτουργεί

Αν το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα

  1. Μάθετε ποιο τηλεχειριστήριο Apple TV έχετε. Αν έχετε ένα Siri Remote ή Apple TV Remote, φορτίστε το για 30 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Lightning σε USB και έναν φορτιστή USB. Αν έχετε ένα Apple Remote, αντικαταστήστε την μπαταρία
  2. Παραμείνετε εντός της εμβέλειας του Apple TV και απομακρύνετε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μπροστινής πλευράς του Apple TV, της τηλεόρασης, του δέκτη και του soundbar. 
  3. Αποσυνδέστε το Apple TV από την πρίζα ρεύματος. Περιμένετε τουλάχιστον έξι δευτερόλεπτα και κατόπιν συνδέστε το ξανά.

Αν το τηλεχειριστήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον τύπο του τηλεχειριστηρίου σας. Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια.

 


     

Siri Remote ή Apple TV Remote*

  1. Πατήστε το κουμπί «Menu» ή το κουμπί Εφαρμογής Apple TV/Αφετηρίας  στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε αν το Apple TV έχει μεταβεί σε κατάσταση ύπνου.
  2. Προσπαθήστε να ζευγοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ξανά. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση οκτώ εκατοστών (τριών ιντσών) περίπου από το Apple TV. Κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «Menu» και Αύξησης έντασης ήχου για πέντε δευτερόλεπτα. Αν σας ζητηθεί, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο πάνω στο Apple TV για να ολοκληρώσετε τη ζευγοποίηση.
  3. Αν το τηλεχειριστήριό σας δεν πραγματοποιεί κύλιση με τον αναμενόμενο τρόπο, μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει τις δυνατότητες Προσβασιμότητας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα και ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας. 
  4. Αν έχετε ένα Apple Remote (αλουμινίου ή λευκό), δοκιμάστε με αυτό αντί για το Siri Remote. Ή, αν έχετε ήδη διαμορφώσει το Apple TV, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple TV Remote στο Κέντρο ελέγχου για iOS ή iPadOS για να χειριστείτε το Apple TV.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

 

     Το Apple Remote (αλουμινίου και λευκό)

Apple Remote (αλουμινίου ή λευκό)

  1. Αποσυνδέστε το Apple Remote από το Apple TV. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Menu» και το κουμπί Μετακίνησης αριστερά στο Apple Remote για έξι δευτερόλεπτα. Κατόπιν, στο Apple TV, αναζητήστε το  πάνω από ένα εικονίδιο τηλεχειριστηρίου.
  2. Συνδέστε το Apple Remote στο Apple TV. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Menu» και το κουμπί Μετακίνησης δεξιά στο Apple Remote για έξι δευτερόλεπτα. Κατόπιν, στο Apple TV, αναζητήστε το  πάνω από ένα εικονίδιο τηλεχειριστηρίου.
  3. Αποσυνδέστε το Apple TV από την πρίζα ρεύματος. Περιμένετε τουλάχιστον έξι δευτερόλεπτα και κατόπιν συνδέστε το ξανά.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Μάθετε περισσότερα

*Το Apple TV 4K και το Apple TV HD διατίθενται σε όλες τις αγορές με το ίδιο τηλεχειριστήριο. Σε χώρες και περιοχές που υποστηρίζουν το Siri, το τηλεχειριστήριο ονομάζεται Siri Remote. Στις υπόλοιπες περιοχές, ονομάζεται Apple TV Remote. Το Siri λειτουργεί και με τα δύο τηλεχειριστήρια, αρκεί το Apple TV 4K ή το Apple TV HD να έχει διαμορφωθεί σε μια γλώσσα και μια χώρα ή περιοχή που υποστηρίζουν το Siri.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: