iOS: Πώς να αποτρέψετε έναν πλήρη συγχρονισμό ή επαναφόρτωση των δεδομένων λογαριασμών Exchange

Τα δεδομένα email, ημερολογίων ή επαφών του Exchange στη συσκευή σας iOS ενδέχεται να φορτωθούν ξανά χωρίς προειδοποίηση. Πολύ συχνά, αυτό το πρόβλημα οφείλεται σε μια σειρά από σφάλματα HTTP 500 που λαμβάνει η συσκευή iOS ως απόκριση στις αιτήσεις ActiveSync της εφαρμογής-πελάτη. Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα.

Η συσκευή iOS ενδέχεται να φορτώσει ξανά τα δεδομένα του Exchange χωρίς προειδοποίηση αν εντοπίσει πολλαπλά σφάλματα HTTP 500. 

Το σφάλμα 500 είναι ένας κωδικός κατάστασης ενός διακομιστή HTTP, ο οποίος υποδεικνύει ότι παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με το διακομιστή κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για πιο λεπτομερή εξήγηση. Το iOS εντοπίζει πολλαπλά σφάλματα 500 και θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το διακομιστή, καθώς και ότι η εγκυρότητα των δεδομένων που έχει αποθηκεύσει προσωρινά στη μνήμη cache δεν είναι εγγυημένη. Την επόμενη φορά που η εφαρμογή-πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το διακομιστή, το iOS θα αποπειραθεί να αντικαταστήσει όλα τα δεδομένα ημερολογίων, επαφών, email ή σημειώσεων—ανάλογα με την προέλευση των σφαλμάτων 500—στην τοπική μνήμη cache της εφαρμογής-πελάτης του iOS.

Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε αν η συσκευή λαμβάνει σφάλματα HTTP 500

Τα αρχεία καταγραφής ActiveSync θα καταγράψουν τον τύπο σφάλματος που λαμβάνει η συσκευή. Στην αναφορά, θα δείτε καταχωρήσεις που θα μοιάζουν με τις εξής:

Event Type (Τύπος συμβάντος): Error (Σφάλμα)
Event Source (Προέλευση συμβάντος): Server ActiveSync (Διακομιστής ActiveSync)
Computer (Υπολογιστής): Server (Διακομιστής)
Description (Περιγραφή): Unexpected Exchange mailbox Server error: Server: [myserver.company.com] User: [user@company.com] HTTP status code: [500] (Μη αναμενόμενο σφάλμα διακομιστή θυρίδων Exchange: Διακομιστής: [myserver.company.com] Χρήστης: [user@company.com] Κωδικός κατάστασης HTTP: [500].) Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά ο Exchange Server θυρίδων.

Η εφαρμογή Log Parser Studio μπορεί να σας φανεί χρήσιμη στον εντοπισμό σφαλμάτων HTTP.

Οι ειδικοί της Apple Product Engineering ερευνούν τη συχνότητα των επαναφορτώσεων.

Αντιμετώπιση

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποτρέψετε ορισμένες από τις πλήρεις επαναφορτώσεις των δεδομένων λογαριασμών του Exchange:

  1. Ζητήστε από τον διαχειριστή του Exchange Server να ορίσει το διάστημα καθυστέρησης επανασύνδεσης στα 59 λεπτά. Το διάστημα καθυστέρησης επανασύνδεσης είναι ο χρόνος που υπολογίζει το iOS ότι πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ των ping στο διακομιστή. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη ρύθμιση του διαστήματος καθυστέρησης επανασύνδεσης στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft.
  2. Ζητήστε από το τμήμα IT να επιβεβαιώσουν ότι όλα τα τείχη προστασίας δικτύου έχουν χρονικό όριο τουλάχιστον 30 λεπτά. Το προεπιλεγμένο χρονικό όριο για ορισμένες συσκευές μπορεί να είναι ακόμα και πέντε λεπτά.
  3. Αλλάξτε τις εξής ρυθμίσεις στη συσκευή iOS για να μειώσετε τους όγκους των δεδομένων που συγχρονίζονται με τη συσκευή:
    • Μειώστε τον αριθμό των ημερών που συγχρονίζονται στην εφαρμογή Mail
    • Μειώστε το χρονικό πλαίσιο του συγχρονισμού γεγονότων ημερολογίου
    • Μειώστε τη συχνότητα αυτόματης ανάκτησης ή μεταβίβασης των δεδομένων από το διακομιστή στη συσκευή

Μάθετε περισσότερα

Όταν χρησιμοποιείτε γνωστοποιήσεις ώθησης (push), το iOS λαμβάνει από προεπιλογή μια ειδοποίηση από το διακομιστή κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στα Εισερχόμενα του Exchange. Με τη λήψη, η εφαρμογή-πελάτης θα ζητήσει τις νέες πληροφορίες. Το ActiveSync επιτρέπει επίσης στις εφαρμογές-πελάτες να υποδεικνύουν τους επιπλέον φακέλους που θέλουν να παρακολουθούν χρησιμοποιώντας το μηχανισμό ping του ActiveSync. Αυτές οι ενημερώσεις ping μεταδίδονται μέσω πολυάριθμων συσκευών δικτύωσης που βρίσκονται μεταξύ της συσκευής iOS και του Exchange Server (όπως τείχη προστασίας, διακομιστές μεσολάβησης, εξισορροπητές φόρτου, διακομιστές μεταφοράς κόμβων, διακομιστές IIS και ούτω καθεξής) οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το χρονισμό αυτών των πακέτων. Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε όλους αυτούς τους διακομιστές ως ενδιάμεσους διακομιστές.

Τα σφάλματα HTTP 500 μεταδίδονται συνήθως στη συσκευή iOS από τους ενδιάμεσους διακομιστές. Τα σφάλματα συμβαίνουν συνήθως όταν ένας ενδιάμεσος διακομιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον Exchange Server ή όταν οι αποκρίσεις του Exchange προς τους ενδιάμεσους διακομιστές καθυστερούν περισσότερο από όσο αναμένεται. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το Exchange καλείται να διαχειριστεί μεγάλους όγκους δεδομένων και λήγει η διάρκεια ζωής (HeartbeatTimeoutInterval) πριν προλάβει να στείλει μια απόκριση. Κατά πάσα πιθανότητα, η ρύθμιση HeartbeatTimeoutInterval (HBI) στον ενδιάμεσο διακομιστή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη ρύθμιση HBI του Exchange ActiveSync.

Όταν η συσκευή ξεκινά ένα συγχρονισμό, το HBI του Exchange ActiveSync αντιστοιχεί στο χρόνο, σε δευτερόλεπτα, που η συσκευή μπορεί να περιμένει απάντηση πριν δοκιμάσει ξανά. Για παράδειγμα, αν το HBI έχει ρυθμιστεί στα 900 δευτερόλεπτα, ο χρόνος αναμονής είναι 15 λεπτά.

Συνήθως, ο Exchange Server στέλνει μια επιβεβαίωση όταν λάβει το αίτημα συγχρονισμού της εφαρμογής-πελάτη, μαζί με όλες τις αλλαγές δεδομένων που εκκρεμούν για τη συσκευή. Αν ο Exchange Server είναι πολύ απασχολημένος ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τους ενδιάμεσους διακομιστές, τότε θα περιμένουν να λήξει το HBI του EAS πριν στείλουν το σφάλμα 500.

Μόλις λάβει η συσκευή iOS απόκριση με το σφάλμα HTTP 500, ξαναστέλνει το αίτημα συγχρονισμού. Αν η απόκριση είναι και πάλι σφάλμα HTTP 500, τότε η συσκευή iOS θα προσπαθήσει να ζητήσει όλα τα δεδομένα, είτε πρόκειται για ημερολόγια, email, επαφές ή σημειώσεις, ανάλογα με το αρχικό αίτημα συγχρονισμού. Για παράδειγμα, αν η εφαρμογή-πελάτης προσπαθήσει να συγχρονίσει το ημερολόγιο Exchange του χρήστη και λάβει δύο σφάλματα 500 στη σειρά, το iOS θα ζητήσει από το Exchange να στείλει όλα τα δεδομένα ημερολογίου την επόμενη φορά που θα μπορέσει να συνδεθεί, ώστε να αντικαταστήσει τα δεδομένα ημερολογίου που έχει στην τοπική μνήμη cache.

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: