Συμπεριφορά της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης σε υπολογιστές Mac

Ενημερωθείτε σχετικά με τις διάφορες συμπεριφορές της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης και μάθετε τι σημαίνουν.

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο Mac mini και το Mac Pro έχει διαφορετικά μοτίβα ανάλογα με την κατάσταση του Mac σας. Αυτά τα μοτίβα παρουσιάζονται επίσης σε ορισμένα μοντέλα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air και iMac, αν και δεν διαθέτουν όλα τα Mac ενδεικτική λυχνία κατάστασης. Αν έχετε Mac Pro, ενημερωθείτε σχετικά με τη συμπεριφορά της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης στο Mac Pro (2019).

Μετά το πάτημα του κουμπιού τροφοδοσίας

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Mac σας, αυτό εκτελεί διάφορους ελέγχους υλικού. Αν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήσει μία ή περισσότερες φορές μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή και το μοτίβο επαναληφθεί μετά από μια σύντομη παύση, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα υλικού. Για να απομονώσετε την αιτία του προβλήματος, εκτελέστε τα Διαγνωστικά Apple.

Κατά την εκκίνηση

Όταν πατάτε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, ανάβει και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης. Καθώς ο υπολογιστής εκκινείται, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης παραμένει αναμμένη μέχρι να αρχικοποιηθεί ο επεξεργαστής (GPU) και να ενεργοποιηθεί η οθόνη. Όταν η μονάδα GPU αρχικοποιείται σωστά, η οθόνη ενεργοποιείται και την ίδια στιγμή η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σβήνει. 

Σε μοντέλα Mac mini από το 2011 και μετά, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης παραμένει αναμμένη όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

Κατά τη λειτουργία ή την κατάσταση ύπνου οθόνης

Ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης παραμένει σβηστή. Αν απενεργοποιηθεί η οθόνη, αλλά ο υπολογιστής παραμείνει ενεργοποιημένος, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης ανάβει και δεν αναβοσβήνει. Παραμένει σε αυτήν την κατάσταση μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά η οθόνη, οπότε η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σβήνει ξανά.

Σε μοντέλα Mac mini από το 2011 και μετά, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης παραμένει αναμμένη ενώ λειτουργεί ο υπολογιστής. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ύπνου οθόνης πατώντας τα πλήκτρα Control-Shift-Eject. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κατάστασης ύπνου οθόνης, σύρετε το ρυθμιστικό «Απενεργοποίηση οθόνης μετά από» στο τμήμα παραθύρου «Ενέργεια» ή «Μπαταρία» στις Προτιμήσεις συστήματος.

Κατά την κατάσταση ύπνου

Όταν το Mac σας βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει αργά. Σε μοντέλα Mac mini που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης παραμένει αναμμένη όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ύπνου του Mac σας στο τμήμα παραθύρου «Ενέργεια» ή «Μπαταρία» στις Προτιμήσεις συστήματος.

Σε φορητούς υπολογιστές Mac, αν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς και ο υπολογιστής μεταβεί σε ασφαλή κατάσταση ύπνου, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης δεν ανάβει καθόλου.

Κατά τον τερματισμό λειτουργίας

Όταν επιλέγετε την εντολή τερματισμού λειτουργίας, το macOS απενεργοποιεί πρώτα τη μονάδα GPU. Αυτή η ενέργεια απενεργοποιεί την οθόνη. Όταν απενεργοποιείται η οθόνη, ανάβει η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. Στα λίγα δευτερόλεπτα που διαρκεί ο τερματισμός λειτουργίας, αλλά ενώ υπάρχει ακόμα ηλεκτρικό φορτίο στη μητρική πλακέτα, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης παραμένει αναμμένη και δεν αναβοσβήνει.

Όταν ο υπολογιστής απενεργοποιηθεί εντελώς, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σβήνει.

Λειτουργία ανάκτησης υλικολογισμικού

Αν το Mac mini (M1, 2020) βρίσκεται στη λειτουργία ανάκτησης υλικολογισμικού, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα τρεις φορές με πορτοκαλί χρώμα, αναβοσβήνει στιγμιαία τρεις φορές με πορτοκαλί χρώμα και κατόπιν αναβοσβήνει γρήγορα τρεις φορές με πορτοκαλί χρώμα. Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το Mac mini. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: