Συμπεριφορά της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης σε υπολογιστές Mac

Ενημερωθείτε σχετικά με τις διάφορες συμπεριφορές της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης και μάθετε τι σημαίνουν.

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης στο Mac mini, το Mac Studio και το Mac Pro έχει διαφορετικά μοτίβα ανάλογα με την κατάσταση του Mac σας. Αυτά τα μοτίβα παρουσιάζονται επίσης σε ορισμένα προηγούμενα μοντέλα MacBook, MacBook Pro, MacBook Air και iMac, αν και δεν διαθέτουν όλα τα Mac ενδεικτική λυχνία κατάστασης. Αν έχετε Mac Pro, ενημερωθείτε σχετικά με τη συμπεριφορά της ενδεικτικής λυχνίας κατάστασης στο Mac Pro (2019).


Απενεργοποιημένο

Όταν το Mac σας είναι απενεργοποιημένο, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης δεν ανάβει.


Ενεργοποιημένο ή στη λειτουργία ύπνου

Αφού το Mac σας ενεργοποιηθεί ή μεταβεί στη λειτουργία ύπνου, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης ανάβει με λευκό χρώμα και παραμένει αναμμένη μέχρι να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. 

Στα μοντέλα Mac mini που κυκλοφόρησαν το 2010 και παλαιότερα, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σβήνει μετά την ενεργοποίηση της οθόνης. Στα μοντέλα Mac που κυκλοφόρησαν το 2014 και παλαιότερα, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει αργά όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου.


Λειτουργία ανάκτησης υλικολογισμικού

Εάν το Mac σας βρίσκεται σε λειτουργία ανάκτησης υλικολογισμικού, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα ή ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα και ενδέχεται να εμφανίζεται μια κενή οθόνη. Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο Mac σας με Apple silicon ή να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο Mac σας με επεξεργαστή Intel. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple.


Εάν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει

Εάν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναβοσβήνει με λευκό χρώμα μία ή περισσότερες φορές μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα υλικού. Για να απομονώσετε την αιτία του προβλήματος, εκτελέστε τα Διαγνωστικά Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: