Αν τα εικονίδια της οθόνης Αφετηρίας είναι μεγεθυμένα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν τα εικονίδια στην οθόνη Αφετηρίας εμφανίζονται υπερβολικά μεγάλα ή έχουν μεγεθυνθεί ώστε να προσαρμοστούν στην οθόνη, ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ζουμ στη συσκευή σας. Μάθετε πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ζουμ.

Απενεργοποίηση του Ζουμ από τις Ρυθμίσεις στη συσκευή σας

    

Μεγεθυμένα εικονίδια οθόνης

Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις, επειδή τα εικονίδια της οθόνης Αφετηρίας είναι μεγεθυμένα, πατήστε δύο φορές με τρία δάχτυλα στην οθόνη, για να τα σμικρύνετε.
 

Απενεργοποίηση του Ζουμ στο iPhone

Για να απενεργοποιήσετε το Ζουμ, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ζουμ και κατόπιν πατήστε για να απενεργοποιήσετε το Ζουμ.
 

 

Απενεργοποίηση του Ζουμ στο iTunes

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το iTunes για να απενεργοποιήσετε το Ζουμ:

  1. Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σε έναν υπολογιστή και ανοίξτε το iTunes.
  2. Επιλέξτε τη συσκευή σας όταν εμφανιστεί στο iTunes.
  3. Στη σελίδα σύνοψης συσκευής, επιλέξτε «Ρύθμιση παραμέτρων της Προσβασιμότητας».
    Απενεργοποίηση του Ζουμ στο iTunes
  4. Για να απενεργοποιήσετε το Ζουμ, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου επιλογής «Ζουμ».
  5. Κάντε κλικ στο «OK».

Μάθετε περισσότερα

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις λειτουργίες προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμες στο iOS, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης iPhone, στον Οδηγό χρήσης iPad ή στον Οδηγό χρήσης iPod touch

Ημερομηνία δημοσίευσης: