Αν τα εικονίδια της οθόνης Αφετηρίας είναι μεγεθυμένα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Αν τα εικονίδια στην οθόνη Αφετηρίας εμφανίζονται υπερβολικά μεγάλα ή έχουν μεγεθυνθεί ώστε να προσαρμοστούν στην οθόνη, ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ζουμ στη συσκευή σας. Μάθετε πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ζουμ.

Απενεργοποίηση του Ζουμ από τις Ρυθμίσεις στη συσκευή σας

    

Η οθόνη Αφετηρίας μεγεθυμένη

Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ρυθμίσεις, επειδή τα εικονίδια της οθόνης Αφετηρίας είναι μεγεθυμένα, πατήστε δύο φορές με τρία δάχτυλα στην οθόνη, για να τα σμικρύνετε.
 

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Ζουμ

Για να απενεργοποιήσετε το Ζουμ, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ζουμ > και πατήστε το ρυθμιστικό, για να το απενεργοποιήσετε.
 

 

Απενεργοποίηση του Ζουμ στο iTunes

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το iTunes για να απενεργοποιήσετε το Ζουμ:

  1. Συνδέστε το iPhone, iPad, ή iPod touch σε έναν υπολογιστή και ανοίξτε το iTunes.
  2. Επιλέξτε τη συσκευή σας όταν εμφανιστεί στο iTunes.
  3. Στη σελίδα σύνοψης συσκευής, επιλέξτε "Ρύθμιση παραμέτρων της Προσβασιμότητας".
    iTunes
  4. Επιλέξτε "Κανένα από τα δύο", για να απενεργοποιήσετε το Ζουμ.
    Προτιμήσεις του iTunes για την απενεργοποίηση του Ζουμ
  5. Επιλέξτε OK.

Μάθετε περισσότερα

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις λειτουργίες προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμες στο iOS, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης iPhone, στον Οδηγό χρήσης iPad ή στον Οδηγό χρήσης iPod touch.

Ημερομηνία δημοσίευσης: