Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα της συσκευής σας iOS ή iPadOS σε έναν υπολογιστή ή να την επαναφέρετε από εφεδρικό αντίγραφο

Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα του iPhone, του iPad ή του iPod touch σε έναν υπολογιστή ή αν δεν μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή σας από εφεδρικό αντίγραφο υπολογιστή, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Δοκιμάστε ξανά έπειτα από κάθε βήμα

  1. Βεβαιωθείτε ότι το Mac ή το PC σας είναι ενημερωμέναενημερωμένο. Αν χρησιμοποιείτε το iTunes, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
  2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB και εντοπίστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας. Αν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται στο Finder ή στο iTunes, μάθετε τι πρέπει να κάνετε. Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας ή η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί, μάθετε τι πρέπει να κάνετε
  3. Επανεκκινήστε όλες τις συσκευές σας.
  4. Αν χρησιμοποιείτε Mac, παραλείψτε αυτό το βήμα. Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή PC με Windows και το iTunes δεν αποκρίνεται ή το εφεδρικό σας αντίγραφο δεν ολοκληρώνεται ποτέ, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε, να αλλάξετε, να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού απεγκαταστήσετε το λογισμικό ασφαλείας σας.
  5. Αν διαθέτετε περισσότερους από έναν υπολογιστές, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο σε άλλο Mac ή PC. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το iCloud για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας και κάντε επαναφορά από το εφεδρικό αντίγραφο iCloud.
  6. Αν εμφανίζεται μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι προέκυψε σφάλμα, το εφεδρικό σας αντίγραφο είναι κατεστραμμένο ή μη συμβατό ή δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον δίσκο, βρείτε παρακάτω το μήνυμα σφάλματος για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.
  7. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν δείτε μια ειδοποίηση ότι προέκυψε σφάλμα

Αν εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας επειδή προέκυψε σφάλμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν δείτε μια ειδοποίηση ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον δίσκο

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον δίσκο κατά την προσπάθεια δημιουργίας ενός εφεδρικού αντιγράφου της συσκευής σας, αποδεσμεύστε χώρο στο Mac ή το PC σας. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το σφάλμα σχετικά με τον χώρο στον δίσκο αφού έχετε αποδεσμεύσει αρκετό χώρο, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple

Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση ότι το εφεδρικό σας αντίγραφο είναι κατεστραμμένο ή μη συμβατό

Αν δεν μπορεί να γίνει επαναφορά της συσκευής σας iOS ή iPadOS από εφεδρικό αντίγραφο επειδή το εφεδρικό αντίγραφο είναι κατεστραμμένο ή μη συμβατό, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενημερωμένος. Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα που αναφέρει ότι το λογισμικό iOS ή iPadOS είναι πολύ παλιό, μάθετε πώς να ενημερώσετε τη συσκευή σας για να επαναφέρετε το εφεδρικό αντίγραφο. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επαναφέρετε το εφεδρικό αντίγραφο, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εφεδρικό αντίγραφο. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο εφεδρικό αντίγραφο ή ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για περισσότερη βοήθεια.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: