Βρείτε έναν κωδικό σφάλματος του iTunes ή του Finder

Όταν χρησιμοποιείτε το Finder ή το iTunes, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα ειδοποιήσεων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους αριθμούς σφαλμάτων. Για να λάβετε περισσότερη βοήθεια, βρείτε τον κωδικό σφάλματος.

Ακολουθεί μια λίστα με τους πιο συνηθισμένους αριθμούς σφαλμάτων. Επιλέξτε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται, για να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε. Αν το μήνυμα ειδοποίησης που εμφανίζεται περιλαμβάνει έναν κωδικό σφάλματος με αρνητικό αριθμό, αναζητήστε απλώς τον αριθμό χωρίς το αρνητικό πρόσημο. 

Αν δεν εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος που αναζητάτε στη λίστα, δοκιμάστε τα βασικά βήματα για την επίλυση σφαλμάτων του Finder και του iTunes. Αν εξακολουθεί να φαίνεται ο κωδικός σφάλματος, λάβετε περισσότερη βοήθεια

Αν δεν εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος που αναζητάτε στη λίστα και προσπαθείτε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch, δοκιμάστε αυτά τα βήματα.

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Ημερομηνία δημοσίευσης: