Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή "Alex" με τις λειτουργίες VoiceOver και μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο iPhone ή iPad σας

Στο iOS 8 ή σε νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αγγλική φωνή "Alex" στο VoiceOver, στην Εκφώνηση οθόνης και στην Εκφώνηση επιλογής.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Τι χρειάζεστε

Αν έχετε μια από αυτές τις συσκευές, μπορείτε να κατεβάσετε και να ενεργοποιήσετε τη φωνή "Alex".

 • iPad Pro
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone 5s
 • iPad Air
 • iPad mini 2

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 870 MB ελεύθερο χώρο για χρήση της φωνής "Alex".

Τρόπος χρήσης της φωνής "Alex"

Μπορείτε να επιλέξετε τη φωνή "Alex" για τις λειτουργίες VoiceOver, Εκφώνηση οθόνης και Εκφώνηση επιλογής. Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Χρήση της φωνής "Alex" για το VoiceOver

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση.

Αν χρησιμοποιείτε Αγγλικά στη συσκευή σας, επιλέξτε Default Dialect > English (U.S.) > Alex.

Αν η συσκευή σας χρησιμοποιεί μια άλλη γλώσσα από προεπιλογή, θα χρειαστεί να προσθέσετε τα Αγγλικά ως Γλώσσα ρότορα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση > Προσθήκη νέας γλώσσας.
 2. Επιλέξτε "Αγγλικά (ΗΠΑ)".
 3. Αγγίξτε το κουμπί περισσότερων πληροφοριών δίπλα στη γλώσσα "Αγγλικά (ΗΠΑ)" από τη λίστα γλωσσών ρότορα.
 4. Επιλέξτε τη φωνή "Alex".

Χρήση της φωνής "Alex" για την Εκφώνηση οθόνης και την Εκφώνηση επιλογής

Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Εκφώνηση > Φωνές και επιλέξτε τη φωνή "Alex".

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη και εγκατάσταση της φωνής "Alex"

Όταν επιλέξτε τη φωνή "Alex", θα ξεκινήσει η λήψη, εφόσον είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή σας θα εγκαταστήσει τη φωνή "Alex". Όταν ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση, ο Alex θα αρχίσει να μιλάει, εφόσον η συσκευή σας χρησιμοποιεί τα Αγγλικά.

Μάθετε περισσότερα

Αν αποφασίσετε να απεγκαταστήσετε τη φωνή "Alex", μπορείτε να την καταργήσετε μεταβαίνοντας στο μενού Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Εκφώνηση, και κάνοντας σάρωση από τα δεξιά προς τα αριστερά στη φωνή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Διαγραφή".

Ημερομηνία δημοσίευσης: