Αν το Apple Business Manager ή το Apple School Manager σάς ζητήσει να εγκρίνετε νέους όρους και προϋποθέσεις

Ορισμένες φορές, η Apple ενημερώνει το Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS, iOS ή tvOS, συνήθως όταν κυκλοφορεί μια νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος. Όταν ένα Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού ενημερώνεται, ένας Διαχειριστής του Apple School Manager ή ένας Διαχειριστής του Apple Business Manager πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος για να εξετάσει και να αποδεχτεί τους ενημερωμένους όρους.

Πληροφορίες για τους Διαχειριστές

Το άτομο που ολοκληρώνει την αρχική εγγραφή στο πρόγραμμα αποδέχεται επίσης τους ακόλουθους Όρους και τις Προϋποθέσεις εκ μέρους του οργανισμού που εγγράφεται:

  • Συμφωνητικό Apple School Manager ή Συμφωνητικό Apple Business Manager
  • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS
  • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού iOS
  • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού tvOS

Αφού ολοκληρώσει την εγγραφή, αυτό το άτομο γίνεται Διαχειριστής στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager. Στο Apple School Manager ή το Apple Business Manager, αυτό το άτομο μπορεί επίσης να ορίσει έως και τέσσερις ακόμα Διαχειριστές.

Αποδοχή ενημερωμένων συμφωνητικών

Αφού η Apple ενημερώσει ένα από αυτά τα συμφωνητικά, οποιοσδήποτε Διαχειριστής του Apple School Manager ή Διαχειριστής του Apple Business Manager πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος για να αποδεχτεί τυχόν νέα συμφωνητικά.

  • Αν είστε Διαχειριστής στο Apple School Manager, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://school.apple.com.
  • Αν είστε Διαχειριστής στο Apple Business Manager, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://business.apple.com.

Αν δεν αποδεχτείτε τα συμφωνητικά

Οι συσκευές που είχαν εκχωρηθεί σε έναν διακομιστή Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager δεν θα επηρεαστούν. Αν σβήσετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις σε μια συσκευή, η συσκευή εξακολουθεί να είναι εκχωρημένη στον ίδιο διακομιστή MDM και εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση.

Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις ισχύουν μέχρι να γίνουν αποδεκτά τα νέα συμφωνητικά:

  • Οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης του Apple School Manager μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
  • Οι Διαχειριστές του Apple Business Manager μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
  • Στο Apple School Manager και το Apple Business Manager, δεν μπορείτε να εκχωρήσετε νέες συσκευές στον διακομιστή σας MDM, ακόμα και αν έχετε επιλέξει αυτόματη εκχώρηση νέων αγορών σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή MDM.
  • Ο διακομιστής MDM ενδέχεται να αναφέρει ένα μήνυμα σφάλματος όπως «403 T_C_NOT_SIGNED» κατά την επικοινωνία με τους διακομιστές διαχείρισης συσκευών της Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: