Αν το Apple Business Manager, το Apple Business Essentials ή το Apple School Manager σάς ζητήσει να εγκρίνετε νέους όρους και προϋποθέσεις

Ορισμένες φορές, η Apple ενημερώνει το Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS, iOS, iPadOS ή tvOS, συνήθως όταν κυκλοφορεί μια νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος. Όταν ενημερώνεται ένα Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού, ένας Διαχειριστής του Apple Business Manager, του Apple Business Essentials ή του Apple School Manager πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος για να εξετάσει και να αποδεχτεί τους ενημερωμένους όρους.

Πληροφορίες για τους διαχειριστές

Το άτομο που ολοκληρώνει την αρχική εγγραφή στο πρόγραμμα αποδέχεται επίσης τους ακόλουθους Όρους και τις Προϋποθέσεις εκ μέρους του οργανισμού που εγγράφεται:

 • Σύμβαση Apple Business Manager, Σύμβαση Apple Business Essentials ή Σύμβαση Apple School Manager
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού iOS
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού tvOS

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αυτό το άτομο γίνεται ο διαχειριστής του Apple Business Manager, του Apple Business Essentials ή του Apple School Manager και μπορεί να ορίσει έως τέσσερεις επιπλέον διαχειριστές.

Αποδοχή ενημερωμένων συμβάσεων

Αφού η Apple ενημερώσει μία από αυτές τις συμβάσεις, οποιοσδήποτε Διαχειριστής του Apple Business Manager, του Apple Business Essentials ή του Apple School Manager πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος για να αποδεχτεί τυχόν νέες συμβάσεις.

 • Αν είστε Διαχειριστής στο Apple School Manager, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://school.apple.com.
 • Αν είστε Διαχειριστής στο Apple Business Manager ή στο Apple Business Essentials, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://business.apple.com.

Αν δεν αποδεχτείτε τις συμβάσεις

Οι συσκευές που έχουν εκχωρηθεί σε έναν διακομιστή Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) στο Apple Business Manager, το Apple Business Essentials ή το Apple School Manager δεν θα επηρεαστούν. Αν σβήσετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις σε μια συσκευή, η συσκευή εξακολουθεί να είναι εκχωρημένη στον ίδιο διακομιστή MDM και εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση.

Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις ισχύουν μέχρι να γίνουν αποδεκτές οι νέες συμβάσεις:

 • Οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης του Apple School Manager μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
 • Οι διαχειριστές του Apple Business Manager ή του Apple Business Essentials μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
 • Στο Apple Business Manager, το Apple Business Essentials και το Apple School Manager δεν μπορείτε να εκχωρήσετε νέες συσκευές στον διακομιστή MDM που διαθέτετε, ακόμα και αν έχετε επιλέξει αυτόματη εκχώρηση νέων αγορών σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή MDM.
 • Ο διακομιστής MDM ενδέχεται να αναφέρει ένα μήνυμα σφάλματος όπως «403 T_C_NOT_SIGNED» κατά την επικοινωνία με τους διακομιστές διαχείρισης συσκευών της Apple.
 • Οι χρήστες των Εργασιών δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν, να ενημερώσουν ή να διαγράψουν τάξεις.
Ημερομηνία δημοσίευσης: