Μετακίνηση της βιβλιοθήκης του iMovie για Mac

Για την εξοικονόμηση χώρου στον Mac, μπορείτε να μετακινήσετε τη βιβλιοθήκη του iMovie σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Μια βιβλιοθήκη του iMovie περιλαμβάνει όλα τα πολυμέσα και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ταινιών στο iMovie. Αν η βιβλιοθήκη του iMovie είναι μεγάλη και θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο αποθήκευσης στον Mac, μπορείτε να μετακινήσετε τη βιβλιοθήκη του iMovie σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου.

Πριν από τη μετακίνηση της βιβλιοθήκης του iMovie, καλό είναι να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του Mac.

Η μετακίνηση της βιβλιοθήκης σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου δεν επηρεάζει το περιεχόμενο του iMovie Theater που έχετε μετακινήσει στο iCloud.

Προετοιμασία της μονάδας δίσκου σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη σας σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB Thunderbolt μορφοποιημένη ως APFS ή Mac OS Extended (Journaled). Η Apple δεν συνιστά την αποθήκευση βιβλιοθηκών του iMovie σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες SD και μονάδες flash USB ή μονάδες δίσκου που είναι κοινόχρηστες σε ένα δίκτυο.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη σας σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου που χρησιμοποιείται για εφεδρικά αντίγραφα του Time Machine.

Μετακίνηση βιβλιοθήκης σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

  1. Τερματίστε το iMovie.
  2. Επιλέξτε την εξωτερική μονάδα δίσκου στο Finder και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες.
  3. Αν οι πληροφορίες στο τμήμα «Κοινή χρήση και δικαιώματα» δεν είναι ορατές, κάντε κλικ στο τρίγωνο  και, κατόπιν, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο επιλογής «Αγνόηση ιδιοκτησίας σε αυτόν τον τόμο» είναι επιλεγμένο. Αν δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδαριάς  για να το ξεκλειδώσετε, εισαγάγετε ένα όνομα και συνθηματικό διαχειριστή και, κατόπιν, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής.
  4. Κάντε κλικ στο γραφείο εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο Finder και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση > Αφετηρία από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης.
  5. Ανοίξτε τον φάκελο «Ταινίες» και σύρετε το αρχείο που ονομάζεται «Βιβλιοθήκη iMovie» στην εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.
  6. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή του αρχείου βιβλιοθήκης στην εξωτερική μονάδα δίσκου, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο βιβλιοθήκης στην εξωτερική μονάδα δίσκου για να το ανοίξετε στο iMovie. Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ζητά να δώσετε στο iMovie πρόσβαση σε έναν αφαιρούμενο τόμο, κάντε κλικ στο «OK».
    Αν κάνατε κλικ στην επιλογή «Να μην επιτραπεί», στο Finder επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» και κατόπιν στην επιλογή «Απόρρητο». Κάντε κλικ στην επιλογή «Αρχεία και φάκελοι» στην πλαϊνή στήλη, και στη συνέχεια, επιλέξτε «Αφαιρούμενοι τόμοι» στην περιοχή iMovie.
  7. Βεβαιωθείτε ότι η βιβλιοθήκη που μετακινήσατε περιέχει όλα τα πολυμέσα σας, στη συνέχεια σύρετε το αρχικό αρχείο από τον φάκελο «Ταινίες» στον Mac, στον «Κάδο».

Αν αποσυνδέσετε την εξωτερική μονάδα δίσκου

Όταν η εξωτερική μονάδα δίσκου είναι συνδεδεμένη στον Mac, η βιβλιοθήκη που μετακινήσατε στην εξωτερική μονάδα δίσκου ανοίγει αυτόματα στο iMovie. Αν αποσυνδέσετε την εξωτερική μονάδα δίσκου που περιέχει τη βιβλιοθήκη, το iMovie ανοίγει σε μια νέα, κενή βιβλιοθήκη που δημιουργείται στον φάκελο «Ταινίες» στον Mac. Το iMovie αποθηκεύει αυτόματα οποιαδήποτε έργα που δημιουργείτε και τα πολυμέσα που εισάγετε στη νέα βιβλιοθήκη.

Αν θέλετε να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη που μετακινήσατε σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου, μπορείτε να την ανοίξετε αφού επανασυνδέσετε την εξωτερική μονάδα δίσκου. Μπορείτε στη συνέχεια να μετακινήσετε κλιπ, συμβάντα και έργα μεταξύ βιβλιοθηκών.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: