Μετακίνηση της βιβλιοθήκης του iMovie για Mac

Για να εξοικονομήσετε χώρο στο Mac, μπορείτε να μετακινήσετε τη βιβλιοθήκη του iMovie σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Μια βιβλιοθήκη του iMovie περιλαμβάνει όλα τα πολυμέσα και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ταινιών στο iMovie. Αν η βιβλιοθήκη του iMovie είναι μεγάλη και θέλετε να αποδεσμεύσετε χώρο αποθήκευσης στο Mac, μπορείτε να μετακινήσετε τη βιβλιοθήκη του iMovie σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

Πριν από τη μετακίνηση της βιβλιοθήκης του iMovie, καλό είναι να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του Mac.

Η μετακίνηση της βιβλιοθήκης σας σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεν επηρεάζει το περιεχόμενο του iMovie Theater που έχετε μετακινήσει στο iCloud.

Προετοιμασία της εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη σας σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, όπως μια μονάδα USB ή μια μονάδα Thunderbolt μορφοποιημένη ως APFS ή Mac OS Extended (Journaled). Η Apple δεν συνιστά την αποθήκευση βιβλιοθηκών του iMovie σε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, όπως κάρτες SD, μονάδες flash USB ή μονάδες δίσκου που είναι κοινόχρηστες σε ένα δίκτυο.

Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τη βιβλιοθήκη σας σε μια συσκευή αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για εφεδρικά αντίγραφα του Time Machine.

Μετακίνηση βιβλιοθήκης σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

  1. Κλείστε το iMovie.
  2. Επιλέξτε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης στο Finder και στη συνέχεια επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες.
  3. Αν οι πληροφορίες στην περιοχή «Κοινή χρήση και δικαιώματα» δεν είναι ορατές, κάντε κλικ στο τρίγωνο  και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Αγνόηση ιδιοκτησίας σε αυτόν τον τόμο». Αν δεν είναι επιλεγμένο, κάντε κλικ στην κλειδαριά , εισαγάγετε το όνομα και το συνθηματικό ενός διαχειριστή και στη συνέχεια επιλέξτε το σύμβολο επιλογής.
  4. Κάντε κλικ στο γραφείο εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο Finder και στη συνέχεια επιλέξτε Μετάβαση > Αφετηρία από τη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης.
  5. Ανοίξτε τον φάκελο «Ταινίες» και κατόπιν σύρετε το αρχείο που ονομάζεται «Βιβλιοθήκη iMovie» στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
  6. Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή του αρχείου βιβλιοθήκης, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο βιβλιοθήκης στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης για να το ανοίξετε στο iMovie. Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ζητά να επιτρέψετε την πρόσβαση του iMovie σε έναν αφαιρούμενο τόμο, κάντε κλικ στο «OK».
    Αν κάνατε κλικ στην επιλογή «Να μην επιτραπεί», στο Finder επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ασφάλεια και απόρρητο» και κατόπιν στην επιλογή «Απόρρητο». Κάντε κλικ στην επιλογή «Αρχεία και φάκελοι» στην πλαϊνή στήλη και στη συνέχεια επιλέξτε «Αφαιρούμενοι τόμοι» στην περιοχή iMovie.
  7. Βεβαιωθείτε ότι η βιβλιοθήκη που μετακινήσατε περιέχει όλα τα πολυμέσα σας και κατόπιν σύρετε το αρχικό αρχείο από τον φάκελο «Ταινίες» του Mac στον Κάδο.

Αν αποσυνδέσετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Όταν η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης είναι συνδεδεμένη στο Mac σας, η βιβλιοθήκη που μετακινήσατε εκεί ανοίγει αυτόματα όταν ανοίγετε το iMovie. Αν αποσυνδέσετε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης που περιέχει τη βιβλιοθήκη, το iMovie ανοίγει σε μια νέα, κενή βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε στον φάκελο «Ταινίες» στο Mac σας και το iMovie χρησιμοποιεί στη συνέχεια αυτή τη νέα θέση για να αποθηκεύσει τα έργα που δημιουργείτε και τα πολυμέσα που εισάγετε.

Αν θέλετε να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη που μετακινήσατε σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά αφού επανασυνδέσετε αυτή τη συσκευή αποθήκευσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε κλιπ, γεγονότα και έργα μεταξύ βιβλιοθηκών.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: