Εάν η Ερώτηση για αγορά δεν λειτουργεί

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε εάν δεν βλέπετε τις γνωστοποιήσεις της Ερώτησης για αγορά ή αν στο παιδί σας εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν είναι δυνατή η ερώτηση για άδεια» αφού ζητήσει από τον οργανωτή της οικογενειακής ομάδας να πραγματοποιήσει μια αγορά.

Εάν τα αιτήματα της Ερώτησης για αγορά λείπουν

Εάν χάσετε μια γνωστοποίηση της Ερώτησης για αγορά, μπορείτε να βρείτε το αίτημα στο Κέντρο γνωστοποιήσεων στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac. Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε τα αιτήματα της Ερώτησης για αγορά, ελέγξτε με ποιο Apple ID έχετε συνδεθεί, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Οικογενειακής κοινής χρήσης και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια συσκευή που υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Ανοίξτε το Κέντρο γνωστοποιήσεων στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

 • Από την οθόνη κλειδώματος, σαρώστε προς τα επάνω από το μέσο της οθόνης.
 • Από οποιαδήποτε άλλη οθόνη, σαρώστε προς τα κάτω από το κέντρο στο επάνω μέρος της οθόνης σας. 

Ανοίξτε το Κέντρο γνωστοποιήσεων στο Mac

 • Στο macOS Big Sur, κάντε κλικ στην ημερομηνία στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Οι Γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στο επάνω μέρος του Κέντρου γνωστοποιήσεων. 
 • Στο macOS Catalina ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου γνωστοποιήσεων Κέντρο γνωστοποιήσεων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας ή σαρώστε προς τα αριστερά με δύο δάχτυλα από τη δεξιά πλευρά της επιφάνειας αφής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Γνωστοποιήσεις» στο επάνω μέρος του Κέντρου γνωστοποιήσεων. 

Εάν στο παιδί σας εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν είναι δυνατή η ερώτηση για άδεια»

Αφού ενεργοποιήσετε την Ερώτηση για αγορά και το παιδί σας ζητήσει από τον οργανωτή της οικογενειακής ομάδας σας να εγκρίνει μια αγορά στο iTunes Store και το App Store, το παιδί σας ενδέχεται να δει το μήνυμα «Δεν είναι δυνατή η ερώτηση για άδεια. Δεν μπορείτε να ζητήσετε άδεια, επειδή έχετε συνδεθεί με λογαριασμούς iCloud και iTunes που δεν σχετίζονται μεταξύ τους.»

Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, ελέγξτε με ποιο Apple ID έχετε συνδεθεί, ελέγξτε τις ρυθμίσεις της Οικογενειακής κοινής χρήσης και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια συσκευή που υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Ελέγξτε το Apple ID που χρησιμοποιείτε για αγορές

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iTunes Store και το App Store με το ίδιο Apple ID που έχετε επιλέξει για κοινή χρήση περιεχομένου με την οικογένειά σας. Μάθετε πως να χρησιμοποιήσετε το δικό σας Apple ID για την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομα σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση και πατήστε το όνομά σας.
 2. Σημειώστε το Apple ID που χρησιμοποιείτε.
 3. Επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις.
 4. Πατήστε [το όνομά σας] > iTunes και App Store.
 5. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID.

Σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Λεπτομέρειες» δίπλα στο όνομά σας.  
 3. Σημειώστε το Apple ID που χρησιμοποιείτε για οικογενειακές αγορές.
 4. Άνοιξε το App Store. Κάντε κλικ στις επιλογές [το όνομά σας] > Προβολή πληροφοριών. 
 5. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID. 

Σε Apple TV

 1. Από την οθόνη Αφετηρίας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > iCloud.
 2. Επιλέξτε το όνομά σας. Σημειώστε το Apple ID.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού στο τηλεχειριστήριο Apple TV για να επιστρέψετε στην οθόνη «Χρήστες και λογαριασμοί».
 4. Επιλέξτε «Λογαριασμός: [το όνομά σας]».
 5. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο Apple ID. 

Έλεγχος ρυθμίσεων Οικογενειακής κοινής χρήσης

Εάν είστε ο οργανωτής της οικογένειας, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις ή στις Προτιμήσεις συστήματος για να ελέγξετε εάν οι λογαριασμοί των μελών της οικογένειάς σας έχουν ενεργοποιημένη την Ερώτηση για αγορά. 

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε [το όνομά σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση.
 3. Εάν είστε ο οργανωτής της οικογένειας, βεβαιωθείτε ότι η Κοινή χρήση αγορών είναι ενεργοποιημένη. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το όνομα ενός μέλους της οικογένειας, για να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη η Ερώτηση για αγορά για τον λογαριασμό του.

Σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος. 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογενειακή κοινή χρήση». 
 3. Εάν είστε ο οργανωτής της οικογένειας, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση αγορών» και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Κοινή χρήση των αγορών μου». Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οικογένεια» για να ελέγξετε αν η Ερώτηση για αγορά είναι ενεργοποιημένη για τους λογαριασμούς των μελών της οικογένειάς σας.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια συσκευή που υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα

Χρειάζεστε iOS 8 ή νεότερη έκδοση σε iPhone, iPad ή iPod touch και OS X Yosemite ή νεότερη έκδοση σε Mac για να διαμορφώσετε ή να συμμετάσχετε σε μια ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης. Όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια αγορά σε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή, θα εξακολουθεί να σας ζητείται να ζητήσετε άδεια. Ωστόσο, δεν θα λάβετε γνωστοποίηση όταν ο οργανωτής της οικογένειας εγκρίνει ή απορρίψει το αίτημα. Εάν ο οργανωτής της οικογένειας πραγματοποιήσει την αγορά και δεν γίνει αυτόματα λήψη του περιεχομένου σας, μπορείτε να πατήσετε ξανά την τιμή για να πραγματοποιήσετε λήψη του στοιχείου.

Μάθετε περισσότερα

 • Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές στο iTunes Match, να αγοράσετε δώρα iTunes ή δωρεές, εάν η Ερώτηση για αγορά είναι ενεργοποιημένη για τον λογαριασμό σας.
 • Εάν η Ερώτηση για αγορά είναι ενεργοποιημένη για το Apple ID σας, αλλά πραγματοποιείτε λήψη περιεχομένου από τις προηγούμενες αγορές ενός μέλους της οικογένειας, δεν θα δείτε την προτροπή για Ερώτηση για αγορά. Επίσης, εάν εξαργυρώσετε έναν κωδικό προϊόντος, δεν θα εμφανιστούν οι προτροπές για Ερώτηση για αγορά.
 • Μάθετε περισσότερα για την Οικογενειακή κοινή χρήση.
 • Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple
Ημερομηνία δημοσίευσης: