Αν επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε μια συσκευή που είναι εγγεγραμμένη στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager

Μάθετε τι συμβαίνει με το Apple School Manager ή το Apple Business Manager στην περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης συσκευών και υπολογιστών.

Αν επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε το iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Apple TV

Πριν στείλετε ή προσκομίσετε ένα iPhone, iPad, iPod touch ή Apple TV για επισκευή, καταργήστε την εκχώρησή του από το Apple School Manager ή από το Apple Business Manager. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να σας επιστραφεί χωρίς να επισκευαστεί. Μπορείτε να εκχωρήσετε ξανά τη συσκευή στον διακομιστή MDM μετά την επισκευή της.

Αν η Apple ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple αντικαταστήσει ένα iPhone, iPad, iPod touch ή Apple TV που είναι εγγεγραμμένο στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, το προϊόν αντικατάστασης θα εμφανιστεί στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager τυπικά εντός τεσσάρων ωρών. Μπορείτε να εκχωρήσετε το προϊόν αντικατάστασης στον διακομιστή MDM.

Αν επισκευάσετε το Mac

Αν το Mac είναι εγγεγραμμένο στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, παραμένει εγγεγραμμένο μετά την επισκευή του.

Ημερομηνία δημοσίευσης: