Αν επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε μια συσκευή που είναι εγγεγραμμένη στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager

Μάθετε τι συμβαίνει με το Apple School Manager ή το Apple Business Manager στην περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης συσκευών και υπολογιστών.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση επισκευών με το Apple Business Essentials, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό χρήσης του Apple Business Essentials.

Αν επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε το iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Apple TV

Πριν στείλετε ή προσκομίσετε ένα iPhone, iPad, iPod touch ή Apple TV για επισκευή, καταργήστε την εκχώρησή του από τον διακομιστή MDM στο Apple School Manager ή από τον διακομιστή MDM στο Apple Business Manager. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να σας επιστραφεί χωρίς να επισκευαστεί. Μπορείτε να εκχωρήσετε ξανά τη συσκευή στον διακομιστή MDM μετά την επισκευή της.

Αν η Apple ή ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις Apple αντικαταστήσει ένα iPhone, iPad, iPod touch ή Apple TV που είναι εγγεγραμμένο στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, το προϊόν αντικατάστασης θα εμφανιστεί στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager τυπικά εντός 2 ωρών. Μπορείτε να εκχωρήσετε το προϊόν αντικατάστασης στον διακομιστή MDM.

Αν επισκευάσετε το Mac

Αν το Mac είναι εγγεγραμμένο στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, παραμένει εγγεγραμμένο μετά την επισκευή του.

Ημερομηνία δημοσίευσης: