Πού να αγοράσετε Πίστωση VPP για τα Apple School Manager, Apple Business Manager και Apple Business Essentials

Οι επιχειρησιακοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί που έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία «Εφαρμογές και βιβλία» για τα Apple Business Manager, Apple Business Essentials ή Apple School Manager μπορούν να χρησιμοποιούν την Πίστωση VPP ως έναν τρόπο αγοράς εφαρμογών ή βιβλίων.

Η Πίστωση VPP είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η εταιρεία ή ο εκπαιδευτικός σας οργανισμός μπορεί να πληρώνει για μαζικές αγορές.

Βρείτε τη χώρα ή την περιοχή σας στους παρακάτω πίνακες. Ένα σύμβολο επιλογής υποδεικνύει αν είναι διαθέσιμος ένας τύπος πληρωμής. Κάντε κλικ σε ένα σύμβολο επιλογής για περισσότερες πληροφορίες.

Μάθετε πώς να αγοράζετε Πίστωση VPP με ασφάλεια από την Apple.

Επιχειρήσεις

Χώρα ή περιοχή Επιλογές για την αγορά Πίστωσης VPP
Apple Online
Store (προσαρμοσμένο)
Τηλέφωνο Κατάστημα λιανικής
Apple
Εξουσιοδοτημένος
μεταπωλητής
Apple


Αυστραλία

 

Αυστρία
 

Βέλγιο
 

Βραζιλία
     


Καναδάς

 

Δανία
 

Φινλανδία
 


Γαλλία

0800 970 210


Γερμανία

 


Ιρλανδία
   

Ιταλία

800 915 911


Ιαπωνία
 

Λουξεμβούργο
 

Κάτω Χώρες
 

Νέα Ζηλανδία
 

Νορβηγία
 

Ισπανία

900 812 683


Σουηδία
 

Ελβετία
 

Ηνωμένο Βασίλειο

0800 0582222


Ηνωμένες Πολιτείες
1-800-854-3680

 

Εκπαιδευτικός οργανισμός

 

Χώρα ή περιοχή Επιλογές για την αγορά Πίστωσης VPP
Apple Online
Store (προσαρμοσμένο)
Τηλέφωνο Εξουσιοδοτημένος
μεταπωλητής
Apple


Αυστραλία

1300-551-927 

Αυστρία
 

Βέλγιο
 

Βραζιλία
   


Καναδάς

 800 800 2775

Δανία
 

Φινλανδία
 


Γαλλία

0800 000 340


Γερμανία

   

Ιρλανδία
 

Ιταλία
800 915 901 

Ιαπωνία
 

 


Λουξεμβούργο
 

Κάτω Χώρες
 

Νέα Ζηλανδία

 0800-451-995


Νορβηγία
 

Ισπανία
 900 812 701

Σουηδία
 

Ελβετία
 

Ηνωμένο Βασίλειο
0800 912 0207

Ηνωμένες Πολιτείες
1-800-800-2775  

 

Μάθετε περισσότερα

Ξεκινήστε με τα Apple School Manager, Apple Business Manager ή Apple Business Essentials.

Το Apple Business Essentials είναι διαθέσιμο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: