Μετάβαση από το iPhone, το iPad ή το iPod touch σε συσκευή με μικρότερη χωρητικότητα

Μάθετε πώς να βελτιστοποιήσετε το περιεχόμενό σας και να περιορίσετε τη χρήση του χώρου αποθήκευσης, ώστε να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μετάβαση σε μια συσκευή με μικρότερο χώρο αποθήκευσης.

Έλεγχος χώρου αποθήκευσης

Πριν από τη μετάβαση σε νέα συσκευή, ελέγξτε πόσο χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιεί η τρέχουσα συσκευή σας. Αν όλα τα δεδομένα σας χωράνε στη νέα συσκευή, μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή χωρίς να αφαιρέσετε τίποτα.

Αν η μετάβαση γίνεται προς μια συσκευή μικρότερης χωρητικότητας, ενδέχεται να χρειαστεί να βελτιστοποιήσετε ή να αφαιρέσετε μέρος του υπάρχοντος περιεχομένου. Βρείτε ποια στοιχεία καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο στη συσκευή σας μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Γενικά > και πατώντας την επιλογή «Χώρος στο [συσκευή]». Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση δεδομένων στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Χώρος στο [συσκευή]». Εδώ μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές και υπηρεσίες χρησιμοποιούν τον περισσότερο χώρο στη συσκευή σας.


Διαχείριση χώρου αποθήκευσης

Μπορείτε να διαχειριστείτε ή να μειώσετε τον χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας με διάφορους τρόπους.

Περιεχόμενο ήχου, ταινίες, σειρές και βιβλία

Μάθετε πώς να διαγράφετε μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βιβλία από τη συσκευή σας.

Φωτογραφίες και βίντεο

Για να μειώσετε τον χώρο που χρησιμοποιούν οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας, μπορείτε να εισαγάγετε φωτογραφίες και βίντεο από το άλμπουμ κάμερας στον υπολογιστή σας. Για να διαγράψετε φωτογραφίες από το άλμπουμ κάμερας μετά την εισαγωγή τους: 

  1. Πατήστε «Επιλογή».
  2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να διαγράψετε.
  3. Πατήστε το κουμπί «Κάδος» .

Αν θέλετε να δείτε τις φωτογραφίες στη συσκευή σας αφού τις αφαιρέσετε από το άλμπουμ κάμερας, συγχρονίστε τις από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας. Αν συγχρονίσετε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας με τον υπολογιστή σας, οι συγχρονισμένες φωτογραφίες θα βελτιστοποιηθούν εξοικονομώντας χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε λιγότερες φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας για να εξοικονομήσετε χώρο.

Εφαρμογές

Για να μειώσετε τον χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές σας:

Ημερομηνία δημοσίευσης: