Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στις εφαρμογές Mail, Επαφές, Ημερολόγιο, Τηλέφωνο και Σημειώσεις, καθώς και σε άλλες εφαρμογές που υποστηρίζουν Δυναμικό κείμενο.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

  1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα > Μέγεθος κειμένου.
  2. Σύρετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε.

Μεγαλύτερη αύξηση του μεγέθους των γραμματοσειρών

  1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Μεγαλύτερο κείμενο.
  2. Για γραμματοσειρές μεγαλύτερου μεγέθους, πατήστε την επιλογή «Μεγαλύτερα μεγέθη».
  3. Σύρετε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε.

Εάν αυξήσετε υπερβολικά το μέγεθος του κειμένου, ενδεχομένως να αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο πάτημα κουμπιών ή άλλων λειτουργιών εντός των εφαρμογών. Επιστρέψτε στις Ρυθμίσεις και προσαρμόστε κατάλληλα το μέγεθος γραμματοσειράς.

Μάθετε περισσότερα

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας και τον τρόπο χρήσης τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Προσβασιμότητα» στον Οδηγό χρήσης για τη συσκευή σας iOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: